Utskiftning i byrådet: – Lippestad går av etter eget ønske

Geir Lippestad går av som næringsbyråd med Boligbygg-skandalen hengende over seg. Inn kommer Ap-sluggeren Kjetil Lund.

Kjetil Lund overtok tirsdag, med umiddelbar virkning, oppgaven som næringsbyråd i Oslo. Han kommer fra en direktørstilling i Stkraft, men er ikke et uskrevet blad i politikken. Fra 2005 til 2013 hadde han viktige stillinger i det rødgrønne regjeringsapparatet for Ap.

Tirsdag morgen ble det offentliggjort at næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) skiftes ut. Tre timer senere overrakte han kontornøkkelen til etterfølgeren i en kortfattet seanse.

Utskiftningen kom overraskende på personer i apparatet rundt byrådet og politikere i de rødgrønne partiene.

Mens Lippestad forsvinner ut, kommer Kjetil Lund inn. Han vil ikke si når han fikk spørsmål fra byrådsleder Raymond Johansen om å overta, men bekrefter at det skjedde svært nylig.

– Det var for kort tid siden, uten at jeg ønsker å gå inn på hvilken dag, sier Lund.

Dette er Boligbygg-saken

Over skiftet henger Boligbygg-skandalen. Dagens Næringsliv og Nettavisen har avdekket blant annet hvordan det kommunale foretaket gjennomførte kjøp av et 50-tall leiligheter for over 200 millioner kroner fra konkursgjengangere, mange av dem til overpris. Det skal være mangelfull dokumentasjon ved flere av handlene. To personer er siktet for korrupsjon.

En foreløpig granskningsrapport, som ble kjent i forrige uke, er svært skarp. Både kommunerevisjonen og revisjonsfirmaet Deloitte gransker også saken.

Én næringsbyråd takkes av, mens den andre har første dag på jobb. Kjetil Lund (t.v.) overtar blant annet oppfølgingen av Boligbygg-skandalen fra Geir Lippestad.

Som næringsbyråd overtar Lund oppfølgingen, og det er han som i januar må møte i høring i bystyret på vegne av byrådet.

Han ønsker foreløpig ikke å si så mye om saken.

– Jeg har hatt denne jobben i noen timer bare, så av respekt for at det er en stor og alvorlig sak, vil jeg komme tilbake til innholdet i den, sier Lund.

I oktober-november ble styret i Boligbygg skiftet ut, og mandag denne uken ble det kjent at direktøren trekker seg fra sin stilling. Et døgn senere ble Lippestads avgang offentliggjort.

Vil tilbake til jobben som advokat

Da Lippestad stilte til valg for Ap i 2015, var han tydelig i talen.

– Jeg håper at jeg blir målt på det jeg nå ønsker å gjøre resten av livet. Det er politikk jeg vil bli husket for, sa han til VG.

I dag er tonen en annen. Han beskriver en situasjon hvor han etter to års fravær fra advokatyrket måtte ta et valg om hva han egentlig ønsket.

– Min vurderinger rundt dette startet før Boligbygg-saken rullet opp. Jeg har vurdert det som at dette er riktig for meg på sikt. Hadde jeg vært borte i mange år, hadde jeg ikke hatt en arbeidsplass å vende tilbake til som advokat, sier Lippestad.

Geir Lippestad sier at tanken om å vende til advokatjobben oppsto lenge før Boligbygg-skandalen var et faktum. Hvis han skal tilbake til yrket, må det skje nå, mener han.

– Jeg vil fortsatt være politiker. Jeg skal sitte i bystyret, og jeg er styreleder i tenketanken Agenda, sier han også.

– Oppfatter du at du har full tillit fra Raymond Johansen, kunne du fortsatt hvis du ville?

– Det må du spørre Johansen om. Vi har hatt en dialog, og dette er noe vi gjør i samforståelse.

Lippestads valg, ifølge Johansen

Både Lippestad selv og byrådsleder Raymond Johansen sier at Lippestads ønske om å fratre har ligget på bordet en god stund.

– På det tidspunktet var det i ferd med å seile opp en uavklart situasjon med Boligbygg. Da han ba om det, mente jeg det var bra om han kunne bidra til å håndtere saken en stund til, og det aksepterte han, sier Johansen.

– Nå er styret byttet ut i Boligbygg og ny daglig leder er ansatt. Foretaket har de beste forutsetningene fremover til å håndtere situasjonen, og på bakgrunn av det aksepterte jeg Lippestads ønske, sier byrådslederen.

– Var Boligbygg-saken del av begrunnelsen for at Lippestad ba om å få gå av?

– Grunnen til at han ønsket å fratre, var at han ønsket å gå tilbake til advokatyrket. Han har vært byråd i to år.

Høyre: – En klar sammenheng

Eirik Lae Solberg (H)

Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i bystyret, mener det har hengt et spørsmålstegn over Lippestads fremtid som byråd helt siden Boligbygg-saken ble kjent.

– Jeg ser en klar sammenheng mellom at Lippestad skiftes ut og den vanvittige pengebruken som er skjedd ved kjøp av boliger til overpris, sier Solberg.

Han påpeker samtidig at siste ord om saken ikke er sagt, selv om alle de formelt ansvarlige for den - bortsett fra byrådslederen selv - nå er skiftet ut.

– Jeg har forståelse for at Johansen ønsker å skifte ut byråden tettest knyttet til saken. Men den hefter uansett ved hele byrådet, sier Solberg.

SV og Ap bytter stol

Én etasje under Lippestads tidligere kontor skjedde dagens andre byrådsskifte. Inga Marte Thorkildsen (SV) og Tone Tellevik Dahl (Ap) bytter stol. Mens Thorkildsen overtar som skolebyråd, overtar Dahl som eldrebyråd.

SV, som bare har én av åtte byrådsplasser, ønsket seg skole-posten allerede for to år siden da de rødgrønne partiene forhandlet. Nå, halvveis i perioden, får de det som de vil. Slik vil partiet blant annet enklere kunne vise frem sitt kanskje største gjennomslag i byråd: Innføringen av gratis skolefritidsordning.

Samtidig gjøres det porteføljeendringer hos byrådene. Dahl vil i tillegg til helse og eldre også få ansvaret for integrering. Slik får Ap i Oslo et tydeligere ansikt utad for politikkområder partiet tradisjonelt identifiseres med.