Utdanningspolitiker i Oslo: – Malkenes er viktig for oss som folkevalgte

Oppvekstbyråden og andre rødgrønne politikere i Oslo slår ring om læreres ytringsfrihet som prinsipp. Men byråden griper ikke inn i Malkenes-saken.

Abdullah Alsabeehg (Ap) påpeker viktigheten av frittalende stemmer, med faglig tyngde, i den offentlige debatten.

– Meningsbærere som Simon Malkenes er viktig for oss som folkevalgte. Som politiker er jeg avhengig av å høre et mangfold av meninger om hvordan Oslo-skolen er og bør bli, og om hvilke utfordringer vi står overfor. Der har Malkenes vært en av de tydeligste stemmene. At han og andre gir klar beskjed, er veldig verdifullt, sier Abdullah Alsabeehg.

Han er fraksjonsleder for Oslo Ap på utdanningsområdet i bystyret. Han ønsker ikke å kommentere den konkrete prosessen som pågår i saken om Malkenes nå eller å vurdere lærerens opptreden på NRKs Dagsnytt 18, der han fortalte om den krevende hverdagen som lærer på videregående skole i Oslo, ved å gjengi konkrete hendelser i en enkelttime.

– Som folkevalgt er det min oppgave å fastsette viktige styringsprinsipper, ikke å gå inn i enkeltsaker som dette, sir Alsabeehg.

Han viser til at de rødgrønne partiene har satt i gang flere utredninger nå, med utgangspunkt i diskusjonen de siste årene. Både finansieringssystemet og inntaksmodellen for videregående skoler skal vurderes.

– Hadde det ikke vært for den offentlige debatten og stemmene som deltar der, hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier Alsabeehg.

Les også

DEBATT: Ytringsfriheten knebles ikke av at skolen undersøker saken, mener mobbeombudet i Oslo

Malkenes granskes etter ny lovbestemmelse

Onsdag var ledelsen i Utdanningsetaten på Rådhuset til et av sine ordinære kontaktmøter med oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Ifølge henne ble det under møtet ikke gått inn i detaljer i saken om Malkenes, men hun bekrefter at den var et tema.

– Vi hadde en gjennomgang av diskusjonen rundt dette. Og vi snakket om ytringsfrihet, om Opplæringslovens paragraf 9A og om hvordan den er å forstå, sier Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, følger Ulsrud-saken og håper på en rask avklaring.

Lovbestemmelsen hun viser til, ble endret og skjerpet av Stortinget i fjor. Skoler har nå en plikt til å undersøke hvis de får kjennskap til at en lærer skal ha krenket en elev, som i loven er eksemplifisert med «mobbing, vold, diskriminering eller trakassering». Rektor skal umiddelbart også varsle oppover.

Det var denne bestemmelsen som ble brukt da rektor David Dunlop på Ulsrud VGS startet undersøkelser i den aktuelle saken.

Dunlop bekrefter i en e-post at han undersøker en sak etter §9A-5, uten å si hvem det gjelder. At saken i det hele tatt finnes, har ikke Oslo-skolen villet opplyse om før nå.

Les også

DEBATT: «Elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert av sin egen lærer». Det skriver Astrid Søgnen, sjef for Oslo-skolen.

Vil ikke uttale seg om saksbehandlingen

Oppvekstbyråd Thorkildsen viser til sitt debattinnlegg i Aftenposten når hun blir bedt om å svare på hva som var hennes beskjed til Utdanningsetaten da hun møtte dem.

– Det handler både om tydelighet knyttet til ytringsfriheten og tydelighet knyttet til behovet for å ivareta elevene, sier hun.

Byråden mener det er feil av henne å si noe om saksbehandlingen i den konkrete saken, men er opptatt av at elevene og lærerne på Ulsrud blir godt ivaretatt.

– Det er klart det er en belastning at hele Norge diskuterer dem, sier Thorkildsen.

Hun forventer nå at «rektor og skolens ledelse finner en god og rask løsning», ifølge byrådssekretær Tarjei Helland. Byråden vil gjerne besøke skolen, men tror det er mest riktig å gjøre dette når «det har roet seg».

– Hva tenker du som byråd om at flere sier de kjenner seg igjen og at lærere er bekymret for ytringsfriheten sin?

– Det viser et behov for at vi jobber veldig systematisk med å få satt den tillitsbaserte kulturen vi ønsker oss, som vi vet ikke bare lar seg vedta, men som må jobbes frem, svarer Thorkildsen.

Les også

DEBATT: «Det skal være full ytringsfrihet i Osloskolen», skriver byråd Inga Marte Thorkildsen

Bør kommunerevisjonen inn?

Også Harald Nissen (MDG) understreker viktigheten av stemmer som Simon Malkenes i den offentlige debatten.

Harald Nissen (MDG) leder kultur- og oppvekstkomiteen i bystyret. Han viser til byrådserklæringen fra Ap, SV og MDG. Den slår fast viktigheten av at offentlige ansatte skal kunne uttale seg om forhold på egen arbeidsplass.

– Det er viktig for meg som politiker og komitéleder at det ikke må være tvil om at de ansatte har en selvstendig rett til å uttale seg, sier Nissen.

Han påpeker at selv om han ikke alltid er enig med Simon Malkenes, så er kjernen at Malkenes er en viktig stemme i den offentlige debatten, som deltar med faglig tyngde og som han derfor setter pris på.

– Frykter du en «chilling effect», altså at Ulsrud-saken kan gjøre at andre ansatte i Oslo-skolen lar være å delta i den offentlige samtalen?

– Det er derfor jeg nå uttaler meg, for å slå fast at det ikke kan eller skal være slik! Hvis noen føler seg kneblet, skal jeg gjøre mitt beste for å fjerne den følelsen.

Uten å ha konkludert, spør Nissen om det er på tide at Kommunerevisjonen og bystyrets kontrollutvalg ser på de prinsipielle sidene av saken, altså vurderer vilkårene for ytringsfrihet i Oslo-skolen.

– Skal noen faktisk vurdere dette, må det nesten være dem.