Oslo

Elevene lærer psykologisk førstehjelp

– Hvordan kan du bli sjef i eget liv? spør helsesøster May Ullnæss ved Gjettum ungdomsskole. Vi er på kurs i psykologisk førstehjelp i 8. klasse.

– Et bra kurs, sier Madeleine Adelia Stenseng og Håkon Jesper Carlsen fra 8. klasse ved Gjettum ungdomsskole. De har nettopp hatt kurset psykologisk førstehjelp og lært å skille mellom røde, negative og grønne, positive tanker. Røde tanker skal man bare la fly vekk som et papirfly. Foto: Rolf Øhman

  • Bethen Steenbuch

I år tilbyr Bærum kommune alle 5.— og 8.-klassinger kurs i psykologisk førstehjelp. Helsesøstrene på skolene er faglig ansvarlig. De har nylig avsluttet en videreutdanning i kognitiv terapi.

– Skolen er med på å ta et ansvar for problemer ungdom sliter med. Vi ønsker å fokusere på ungdommens psykiske helse – og være med og forebygge, sier rektor Gunvor Alderslyst ved Gjettum ungdomsskole. Hun henviser til Ungdata våren 2014.

– Undersøkelsene bekrefter det vi har sett. Mange unge har liten selvfølelse, er kanskje mer skjøre enn før. Noen får opprøret innad. Å bo i vellykkede Bærum gjør det kanskje ikke lettere å være ung. Kurset i psykologisk førstehjelp kan bøte på dette. Vi kjørte kurset for alle våre elever på 8. trinn i fjor. I år er det obligatorisk for alle skolene. Og vi mener å se at det funker, blant annet fordi flere elever tar kontakt for å få hjelp og støtte fra voksne på skolen, sier rektoren.

Røde og grønne tanker

I klasserommet viser helsesøster May en videosnutt om en jente som ikke har fått en eneste like på Facebook. Ingen likes. Jenta tenker "da liker ingen meg". Neste tanke kommer raskt "jeg har ingen venner", og slik beveger den dårlige tankerekken seg videre. Det er skumle greier det der, og May Ullnæss forklarer elevene om hvordan en slik tankerekke kan utvikle seg negativt, ja, både for ungdom og voksne.

Helsesøster May Ullnæss ved Gjettum ungdomsskole underviser i år alle 8.-klassingene i psykologisk førstehjelp. Foto: Rolf Øhman

– Røde tanker. Det er de dårlige tankene. Dem skal vi la fly vekk like raskt som et rødt papirfly. Det er de grønne tankene vi skal fokusere på. De gode tankene om oss selv. Si noe pent til deg selv, oppfordrer helsesøsteren.

Det er musestille i klasserommet før mange hender rekkes i været. Videosnutten har gjort inntrykk. Elevene skjønner godt hva helsesøster mener og deltar ivrig i spørsmålsstillingene. I løpet av skoletimen snakker elevene om følelser og om de selv takler nederlag. Lærer Bente Dalen er stolt av klassen sin, for de er virkelig engasjerte og kan snakke om hvordan tanker og følelser henger sammen. Det er mye å gripe fatt i. For eksempel så går jo livet lett når vi er glade. Følelsen av glede gir oss energi. Iblant har vi flere følelser samtidig.

Rollespill med læreren

– Det du tenker, avgjør hva du føler og får lyst til å gjøre, sier helsesøster. Hun ber lærer Bente være med i et rollespill. Bente skal spille en elev som står stille på gangen og ikke hilser på en annen elev som går forbi. Denne eleven er det helsesøster som spiller. Eleven liker ikke at den andre ikke hilser på henne.

– Hva tenker dere hvis dere hilser på en person uten å få svar? Da er det lett å tenke at det er noe galt med en selv. På denne måten så kjøper vi andres problemer. Det er viktig å huske på: Om noen ikke hilser på oss, så har det med den andre personen og hvordan de har det å gjøre – og ikke oss. Da er det viktig å komme seg ut av den røde boblen med alle de dårlige tankene og inn i den grønne boblen med de gode tankene.

– Kan dette kurset være en hjelp i hverdagen?

– Ja, sier Håkon Jesper Carlsen og Madeleine Adelia Stenseng fra 8. klasse. Helsesøster har akkurat avsluttet timen med å snakke om støttespillere, hvem man skal gå til om noe er vanskelig.

– Å lære å fokusere på de grønne tankene er bra. De grønne tankene trekker frem det beste i deg, sier Håkon.

– Jeg tror dette kurset kan hjelpe folk med å tenke positivt. Det er fint å få mer hjelp i hverdagen og vite hva man skal gjøre om noe er vanskelig. Det er ikke alle som sier hvordan de har det, og da er det viktig å ha noen å gå til, sier Madelein.

Gull verdt, mener rektor

Rektor Gunvor Alderslyst ved Gjettum ungdomsskole i Bærum synes det er viktig å lære elevene om eget følelsesliv og utfordringer. Skolen har en plan for arbeidet med elevenes personlige utvikling. Psykologisk førstehjelp er en sentral del som går igjen i flere av tiltakene.

– Vår strategi er å ha slike opplegg som Psykologisk førstehjelp over tid i stedet for kortere perioder med prosjekter. Da får elevene repetert teknikkene, og skolen får innarbeidet denne typen undervisning godt, og lærerne kjenner tankegangen godt og kan heie på opplegget. I tillegg er det gull verdt at helsesøster har en sentral plass på skolen og et godt samarbeid med miljøterapeuten og lærerne. Jeg har vært ved Gjettum siden 1987, de siste seks årene som rektor. Jeg ser blant annet at kontakten mellom lærere og elever er veldig god, sier hun.

Les også

  1. Lover millioner til psykisk helse, men øremerker ikke midlene

  2. - Dagens unge blir ikke tatt på alvor