Oslo

- Kommuneplanen er så komplisert at folk ikke ser konsekvensene

-Det kan bli flere blokksjokk enn det som ryster Grefsen når Oslo-folk skjønner hva konsekvensen av kommuneplanen kan bli for deres nærmiljø, tror advokat Sten Sture Larre i Fortidsminneforeningen.

Småhusstrøket rett ovenfor Storokrysset vil fullstendig endre karakter hvis kommuneplanen blir realisert.
  • Stein Erik Kirkebøen

I høst vedtok bystyret kommuneplanen som legger føringer for byens utvikling frem mot 2030, etter en omfattende høringsrunde.

Fem måneder senere blåste det opp til storm på Grefsen, da ble folk flest – og politikere og administrasjon i bydelen – klar over hva konsekvensen av planen kan bli. Den åpner for at et etablert villastrøk kan bli bygget ned av høye blokker. Målet er at 250 boliger på Grefsen skal bli til 2500 innen 2030.

For omfattende og for komplisert

— Det overrasker ikke at dette har vakt oppsikt. Jeg er mer overrasket over at det ikke var mer bråk rundt planen da den var ute på høring. Den er stor og kan få dramatiske konsekvenser mange steder, blant annet er flere hundre reguleringsplaner for indre by fjernet nærmest med et pennestrøk. Det er grundige, demokratisk vedtatte planer som er erstattet av mer generelle føringer for større områder, sier Sten Sture Larre.

— Hvordan har en plan med så store konsekvenser for byens fremtid kunnet passere under radaren til så mange?- Hovedproblemet med kommuneplanen er at den er så omfattende og komplisert at folk flest knapt har muligheten til å overskue konsekvensene av den. Selv for fagfolk er det svært krevende, fortsetter han.

Sten Sture Larre

Klarere konsekvenser

— Gjør planmyndighetene eller politikerne dette bevisst så vanskelig og uoverskuelig for at folk flest ikke skal se konsekvensene og protestere?

— Nei, det har jeg ingen grunn til å tro. Men selv om planen omhandler store og omfattende endringer og prosesser, så hadde det vært mulig å være mer tydelig på konsekvensene av den, sier Larre.

Han har vært en av flere fagpersoner i en gruppe i Fortidsminneforeningen som har brukt mange uker på å sette seg grundig inn i planen, som totalt er på 800 sider, og dens konsekvenser.

— Fra vårt ståsted er det mest dramatiske at det ikke er et generelt plankrav til kulturminnene som står på byantikvarens gule liste og at det i utviklingsområder med verdifull murgårdsbebyggelse åpnes for opp mot ti etasjers byggehøyde, sier Larre.

  • Frykter at byens sjel skal kveles av høye bygninger.

Strøksgater

Blant mye annet er foreningen også skeptiske til at åpnes for helt andre høyder enn det vi har i dag i strøksgater som Bygdøy Allé, Bogstadveien, Thereses gate og Thorvald Meyers gate. De har i dag bygninger på tre, fire etasjer.

Fortidsminneforeningen frykter at økt høyde vil ødelegge miljøet i strøksgater som Bygdøy allé.

— Planen åpner for opp til syv meter økt høyde i strøksgatene. Vi mener bestemmelsene om økt byggehøyde her må bort. En påbygging av den verneverdige murgårdsbebyggelsen vil være ødeleggende for disse historisk svært verdifulle og karakteristiske gateløpene. Gatene er velfungerende i dag og den publikumsrettede virksomheten foregår hovedsakelig på gateplan. Disse gatenes eksisterende kvaliteter bør fremheves og gis beskyttelse gjennom en styrket vernestatus, i stedet åpnes det for dominerende bygninger, skygge og vind på bakkeplan, og utilbørlig press på kulturminnene. Med forventninger om økt byggehøyde stiger tomteprisene, vi vil få mer riving, nybygg og kulissebevaring, frykter Larre.

Legger overordnede føringer

— Men er det så farlig om en så stor og omfattende plan er generell og ikke tar hensyn til lokale forhold og bygninger, alle utbyggingsprosjekter skal jo gjennom en reguleringsprosess?

— En del prosjekter vil falle utenfor bestemmelsene som sikrer en etterfølgende reguleringsprosess og dessuten vil den overordnede kommuneplanen gi sterke føringer om blant annet bygningshøyder. Da spørs det hvor reell behandlingen av hver enkelte reguleringsplan blir, sier Larre.

Les også

  1. Byråden om Grefsen: - De som ikke vil selge, kan si nei

  2. Blokk-sjokket på Grefsen: - Det er et rødglødende raseri mange steder

  3. Lysaker kan få 80 meter høyt signalbygg

  4. Vil doble antall boliger på Fornebu