Oslo

SV vil forby gamle vedovner i Oslo

SV i Oslo vil forby fyring med eldre vedovner i hovedstaden for å redusere helseskadelig luftforurensning.

Oslo kommune har siden 1998 gitt støtte til utskiftning av vedovner.
  • Ntb

Gruppeleder for SV i Oslos bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener hovedstaden trenger flere virkemidler for å hindre utslipp av svevestøv fra vedfyring.

— Luftforurensningen i Oslo skaper store helseplager, særlig om vinteren når folk fyrer med ved som slipper ut svevestøv. De gamle ovnene slipper ut om lag seks ganger så mye svevestøv som nye ovner, sier hun til NRK.

Siden 1998 har kommunen gitt støtte til utskiftning av vedovner. Så langt har i underkant av 10.000 benyttet seg av ordningen.

— Man kan få inntil 6.000 kroner i støtte i Oslo hvis man bytter ut en gammel ovn med en ny rentbrennende ovn, sier Eidsvoll.

Støtten vil fortsatt bestå selv om et forbud skulle bli vedtatt. I 2002 var det ifølge Statistisk sentralbyrå over 40.000 gamle, forurensende ovner i Oslo. Hvor mange som er igjen i dag, er ikke kjent.

Opposisjonen i hovedstaden vil ikke ha noe forbud. Lederen i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg (H), vil heller gjøre det lettere for folk å gå over til mer miljøvennlige alternativer.

— Vi bør se på hvordan vi kan styrke og utvide dagens støtteordninger, i stedet for å innføre et forbud som vil skape store problemer for mange som ikke har et annet alternativ, sier han.

Les også

  1. Bygget sommerhus mens halve Danmark kikket henne over skulderen

  2. Uteliv: Alle har en hytte