Gir rivetillatelse til halve Y-blokken. Picasso-fløyen får foreløpig stå.

Den unike Picasso-kunsten og mangel på klimagassberegninger gjør at Plan- og bygningsetaten ikke vil godta riving. Statsbygg mener avgjørelsen er ubrukelig.

Det gule området på illustrasjonen får rivetillatelse. For det grønne stiplede området krever Plan- og bygningsetaten nye klimaberegninger før de tillater riving.
  • Caroline Enge

Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå behandlet søknaden fra Statsbygg om å rive Y-blokken. Foreløpig får de bare rive halvparten.

– Statsbygg har fått tillatelse til å rive nordre fløy. Men de må gjøre klimagassberegninger av effekten ved riving sammenlignet med å bevare blokken, før vi vil behandle videre rivetillatelse for den søndre delen. Vi mener også at de bør revurdere å la resten av blokken stå, sier etatsdirektør Ellen de Vibe til Aftenposten.

PBE vil ikke behandle hele søknaden før det er beregnet hvor store klimagassutslipp det vil medføre å rive hele bygget.

– Vi har ikke sagt nei til å rive den søndre delen, men vi trenger tilleggsopplysninger for å kunne behandle søknaden, sier de Vibe.

Ellen de Vibe, etatsdirektør for Plan- og Bygningsetaten mener regjeringen bør revurdere planene om å rive hele Y-blokken.
Les også

Team Urbis-arkitektene: Regjeringskvartalet vil bli som arkitektskissene viser

Statsbygg: – Kan ikke begynne å rive halvparten

Statsbygg mener på sin side at rivesøknaden oppfyller kravene, og at tillatelsen fra PBE om at nordre del kan rives, er til liten nytte.

– Denne tillatelsen kan vi ikke bruke. Vi er veldig opptatt av å sikre kunsten på Y-blokken, og da kan vi ikke begynne å rive i den andre enden. Den må tas ut og sikres før vi kan rive noe som helst, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim.

Statsbygg stiller seg undrende til at det har kommet et krav om klimaberegning før Y-blokken kan rives.

– S-blokken ble revet for to år siden. R4 er allerede halvveis revet i henhold til reguleringsplanen, men fikk ikke krav om klimaberegning. Derfor er vi litt i stuss om hva som er motivasjonen bak denne avgjørelsen, sier Aschim.

Bygningen kalt R4 ble hardt skadet under terrorangrepet 22. juli i 2011, og rivingen ble påbegynt tidligere i vår.

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Statsbygg vil lese brevet fra PBE nøye før de bestemmer seg for om de skal klage på vedtaket.

– Vi har i dag fått et langt brev fra PBE som vi skal se nøye på. Men vi forholder oss til statens og kommunens miljøkrav, og vi har besvart alle krav i denne søknaden. Så må vi sette oss ned og finne ut om etaten her krever ting som ikke er en del av rammetillatelsen, sier Aschim.

Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars Jacob Hiim, skriver i en e-post til Aftenposten at det er Statsbygg som må vurdere hvordan de vil følge opp beslutningen.

Mange har protestert mot at Y-blokken skal rives. På enden av bygningen er en av de mye omtalte utsmykningene laget av Carl Nesjar og Pablo Picasso.

Flere grunner til avslaget

Allerede i 2014 ble det besluttet å rive Y-blokken. Rivingen er også inkludert i reguleringsplanen for Regjeringskvartalet, som ble vedtatt i 2017.

Det er kravene om å klimaberegninger i denne planen PBE mener ikke er oppfylt.

Etaten peker på fire hovedgrunner til at søknaden om å rive hele Y-blokken ikke innvilges:

  • Klimaeffekten av å rive bygningen må beregnes, slik de mener reguleringsplanen krever. Dette har også Riksantikvaren påpekt.
  • Arealbehovet for et nytt regjeringskvartal ble i 2018 redusert med 15.000 kvadratmeter. Dermed gjelder ikke argumentet om at blokken må rives for å få mer plass lenger.
  • Stortinget vedtok i april at Regjeringskvartalet skal følge ny, norsk standard for klimaberegninger og være ledende på klima.
  • Oslo bystyre har vedtatt i sin byutviklingsstrategi å gjenbruke gamle bygninger i større grad.
Les også

Planene for nytt regjeringskvartal nedjusteres

Enig med Riksantikvaren

Under behandlingen av rivesøknaden, har det kommet innvendinger fra blant andre Riksantikvaren, som tok til orde for å stoppe rivingen.

I en uttalelse påpekte de at rivesøknaden inneholder alvorlige mangler for klimaberegninger, og at en eventuell riving av Y-blokken «vil medføre det største kulturminnetapet i Norge etter 1945».

– Som riksantikvar er det min oppgave å si fra når store kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdier står på spill, sa riksantikvar Hanna Geiran til Aftenposten i april.

PBE sier nå at de stiller seg bak de kulturminnefaglige vurderingene fra Riksantikvaren, Byantikvaren og Fortidsminneforeningen.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) avviste Riksantikvarens innvendinger og sa at en ny vurdering ikke var aktuelt.

Slik ser Y-blokken ut ovenfra. Nordre del er bygget over Ring 1, og utgjør derfor et sikkerhetsproblem.
Les også

Riksantikvaren vil ha omkamp om Y-blokken. Regjeringens svar: – Ikke aktuelt

– Stor tiltro til Statsbygg

Et av regjeringens argumenter for å rive, er at regjeringskvartalet av sikkerhetshensyn ikke kan bygges over ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokken.

Kompromisset der bare én arm fjernes, har også blitt diskutert tidligere. Løsningen ivaretar sikkerheten, samtidig som Y-blokken beholder Picasso-utsmykningene.

– Kunsten og bygningen henger veldig godt sammen, og hvordan kunsten skal tas vare på har vært et stort tema. Når det er sagt, har vi stor tiltro til at Statsbygg vil håndtere kunsten godt, uansett hvilken løsning som velges, sier de Vibe.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker. Etter at PBE behandler en eventuell klage, går den videre til Fylkesmannen.

Ellen de Vibe understreker at dersom Statsbygg vil begynne å rive den nordre delen, må de lage en gjennomføringsplan. Hun sier de vil prioritere å behandle en ny søknad raskt.