Oslo

2200 nye boliger sentralt i Groruddalen

Vil ligge innenfor bomringen og nær T-banen

De siste årene har det kommet flere hundre nye boliger på Løren. Snart blir det enda flere. Her er fremtidens Løren.
  • Wasim K. Riaz

I 2016 kan de første av 2200 nye boliger på Løren og Vollebekk være klare for innflytting.

Les også

- «Flukten fra Groruddalen» kommer ikke til å ta slutt

- Oslo kommune står overfor en kraftig befolkningsvekst, og byrådet er derfor meget glad for å kunne legge til rette for over 700 boliger med gode kvaliteter så nær sentrum, sier Bård Folke Fredriksen (H), byråd for byutvikling, om cirka 730 leiligheter på Løren som byrådet går inn for.Hvis alt går etter planen, blir det salgsstart på Løren til høsten, første spadetak i 2014, og innflytting i begynnelsen av 2016.

- Utearealene i boligprosjektene får skjermede og gode solforhold og vil være store, varierte og åpne for ulike aktiviteter. Boligområdene vil bli enda bedre når Ring 3 blir lagt i tunnel. Boligene bygges i 4-10 etasjer, avhengig av beliggenhet, forteller Skjalg Sørhaug, daglig leder i Lørenvangen Utvikling.

Det er Veidekke Eiendom og OBOS som står bak utbyggingen.

1500 på Vollebekk

Det er ikke bare Løren som vil få flere boliger i Groruddalen. Plan— og bygningsetaten (PBE) jobber nå for å tilrettelegge for 1300-1500 boliger på Vollebekk, ikke så langt fra Løren.

Byrådet sier ja til nesten 700 boliger på Løren. De første kan være klare for innflytting ved årsskiftet 2015/16.

Planprogrammet for Vollebekk viser hvordan næringsområdet nord for Vollebekk T-banestasjon kan utvikles til et mangfoldig byområde med boliger, forretninger, kontor, skole, barnehage og nye torg og møteplasser.Flere av grunneierne i området er allerede i gang med planprosesser for å omregulere eiendommer fra industri og næring til bolig. Undervisningsbygg arbeider med planforslag for ny barne— og ungdomsskole og barnehage i Vollebekkveien 1, som kommunen kjøpte i 2011. Etter planen skal skolen være klar i 2016.

- Plan- og bygningsetaten har valgt å lage et planprogram for å sikre en helhetlig utvikling av området, sier prosjektleder Karen Rognstad i etaten.

På høring

Slik kan det se ut på Vollebekk om noen år.

Opparbeidelse av nødvendig infrastruktur, samt nedgraving av høyspentlinjen som krysser planområdet, skal bekostes av de private utbyggerne gjennom utbyggingsavtaler.PBE har lagt planprogram for Vollebekk ut til offentlig ettersyn. Saken sendes til politisk behandling etter at etaten har vurdert høringsuttalelser.

Les også

  1. Ikke overrasket over at innvandrere velger Groruddalen

  2. Vil stoppe fraflytting med kristen skole

2504bolig.pdf