Tiggeforbud rundt skoler

Regjeringen vil ikke forby tigging, men gi kommunene større muligheter til å begrense tiggingen til bestemte steder og tider og ved å innføre meldeplikt.

Justisminister vil ikke ha en generell tiggeforbud, men åpner for at tigging kan forbys i enkelte områder. Det blir opp til kommunene å bestemme når og hvor.

Justisminister Grete Faremo (Ap) ser for seg at det kan bli tiggeforbud rundt skoler og barnehager. Kritikerne mener forslagene ikke lar seg håndtere, og at regjeringen inviterer flere tiggere til Norge.

Ropet om forbud mot tigging stilner ikke. Både Høyre og Frp er krystallklare i sitt krav om å gjeninnføre et forbud som ble avskaffet for bare sju år siden. De lener seg tungt på politiet, som lenge har krevd et slikt forbud. Regjeringen er uenig.

— Tigging er uønsket i Norge, men vi kan ikke forby fattigdom, sier justisminister Grete Faremo (Ap) til NTB.

Hun vil derfor gi kommunene større muligheter til å begrense tiggingen til bestemte steder og tider og ved å innføre meldeplikt. Hun vil også gi større adgang til at EØS-borgere som begår kriminalitet, utvises fra landet.

— Det kan på ingen måte aksepteres at det kommer utenlandske borgere til Norge og begår kriminalitet, sier hun.

Det blir opp til kommunene å stramme inn, men Politidirektoratet får det endelige ordet.

— Endelig beslutning vil ligge i Politidirektoratet, og så vil det jo være en forutsetning at kommune og politi har godt samarbeid, sier hun til NTB.

Krever forbud

Det er ingen andre enn Justisdepartementet som mener at meldeplikt og soneinndeling for tiggere er en god idé, mener byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo.

— Det vil være umulig å praktisere en ordning som tillater å gjøre noe som er lovlig, nemlig å tigge, på enkelte tidspunkter og steder, men ikke på andre, sier han.

Frp-leder Siv Jensen mener regjeringens tiltak er så godt som ingenting.

— I likhet med politiet mener også vi at det kun er et nasjonalt tiggeforbud som vil fungere. Det regjeringen legger opp til, er en invitasjon til enda flere tiggere om å komme til Norge, sier hun.

Med Høyre og Frp på samme standpunkt tyder alt på at et forbud mot tigging blir gjeninnført hvis det blir regjeringsskifte til høsten.

Hverken Oslo-politiet eller Politidirektoratet ønsket tirsdag å uttale seg om regjeringens tiltak.

Direktoratet henviser til at det i en høringsuttalelse i fjor anbefalte Justisdepartementet å gjeninnføre et forbud mot tigging.

Effekt kan utebli

Regjeringen setter av 10 millioner kroner i en pott som kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra, til humanitære tiltak for tiggere. I praksis er det organisasjoner som Frelsesarmeen, Caritas og Folk er Folk som har hjulpet tiggere med å få dekket grunnleggende behov.

Knut Haugsvær i Frelsesarmeen er skeptisk til forslagene om å innføre meldeplikt og gi politiet adgang til å fastsette tid og sted for tigging. Han tror tiltakene blir vanskelige å håndheve, og at kommunene vil få trøbbel med å finne ut hvordan de skal bruke dem.

— Det andre er at jeg ikke tror dette gir den effekten de ønsker. Det jeg, Frelsesarmeen og kanskje folk ønsker, er at disse folkene hjelpes, sier Haugsvær.

— Kommunene synes dette er vanskelig, fordi det er doble signaler fra regjeringen – det er ikke lov, men samtidig er det lov, legger han til.

Hjelp hjemme

Regjeringen vil fram til 2016 bruke 300 millioner kroner på ulike tiltak i Sentral- og Sør-Europa. 10 prosent av midlene er øremerket rombefolkningen.

— Fattigdom og sosiale utfordringer må først og fremst løses i hjemlandet, sier Faremo til NTB.

På spørsmål om tiggerdebatten er vanskelig i lys av kommende valgkamp, svarer Faremo at debatten er vanskelig uansett.

— Vi må vokte oss vel for å bruke populistiske virkemidler. Til det er saken altfor alvorlig, ikke minst for de menneskene det gjelder. Enten man er her og tigger, eller at man føler at det ikke blir tatt ordentlig tak i tilfeller av aggressiv tigging, tilgrising eller kriminalitet, sier Grete Faremo.

Mange av tiggerne i norske byer kommer fra fattige kår i Romania. Trolig er problemet med sosial nød blant rombefolkningen forsterket etter jernteppets fall rundt 1990, fordi mange i denne gruppen da mistet jobben de hadde hatt i kommunisttiden.

Opposisjonen i Norge krevde tirsdag at en større andel av EØS-midlene fra Norge blir brukt til å bekjempe fattigdom.

(NTB-Kristian Skårdalsmo og Wenche Schjønberg):