Oslo

Snikernes «forsikringsordning» stengt av Finanstilsynet

Vincent Moistad (t.v.) og Petter Slaatrem Titland (t.h.) har vært med i arbeidet med Planka. Nå setter Finanstilsynet ned foten. Foto: Rolf Øhman

I snart to år har de tirret Ruter og Oslo-politikere, men nå er snikeraksjonen stoppet av Finanstilsynet.

  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

En gruppe som kaller seg Planka har, mot en månedlig avgift, tilbudt seg å betale snikebøtene til sine medlemmer. Medlemskap i Planka Oslo koster 200 kroner måneden. Ifølge gruppen selv er virksomheten en protest mot organiseringen av kollektivtransporten. Planka krever gratis og skattefinansiert kollektivtransport.

Forsikringsvirksomhet

Etter å ha sett på saken i over ett år konkluderte Finanstilsynet med at dette er forsikringsvirksomhet. Slik virksomhet er konsesjonspliktig, og etter det Osloby forstår er det lite sannsynlig at gruppen vil kunne få konsesjon.

I et brev sendt til Planka i forrige uke krever de at gruppen stanser virksomheten umiddelbart. I forrige uke ga gruppen sine medlemmer beskjed om at de ikke lenger vil dekke bøter for sniking.

— Vi konstaterer bare at det er én mindre kanal for å utøve press mot en usosial trafikkpolitikk. Mange av medlemmene våre sier nå at de ikke har råd til å kjøre kollektivt, det er leit, skriver Petter Slaatrem Titland, som var med på å starte opp gruppen i Norge, i en e-post.

sin nettside skriver gruppen at de undersøker muligheten for å drive videre som en organisasjon som skal sette kollektivtilbud og trafikkpolitikk på dagsorden.

— Planka Oslo som organisasjon lever i beste velgående, og mange har fått øynene opp for gratis kollektivtransport. Vi fortsetter å jobbe for en sosial og miljøvennlig trafikkpolitikk på andre måter, som vi gjorde hele tiden, side om side med P-kassa, skriver Titland.

Vil ha betalt

Ruter ønsker ikke å kommentere organisasjonen Planka, men informasjonssjef Gry Isberg sier de er opptatt av at alle betaler for seg.

— Kollektivtilbudet er et spleiselag mellom alle oss som reiser. Vi mener at billettprisene er rimelige. Billettinntektene utgjør rundt 55 prosent av det vi har til rådighet for å lage et godt tilbud, og vi snur på hver eneste krone, sier Isberg.

4,9 prosent av de som ble kontrollert i Oslo i mars i år hadde ikke gyldig billett, ifølge tall fra Ruter.