Varsler naboopprør mot 100 meter kyststi

Det blir neppe noen «walk in the park» for Oslo kommune å ta strandsonen tilbake.

Gustav Henriksen kan måtte fjerne porten og gjerdet, og la folk flest slippe inn. -Jeg er ganske sikker på at de fleste bortover her vil motsette seg dette, sier han om planene for en ny kyststi.
Både grunneiere og byrådet vil heller fortsette å bruke denne trappedominerte turveien, høyere opp i terrenget ved Huk. Men flertallet i bystyret mener at det ikke vil tilfredsstille kravene til universell utforming.
En kyststi er allerede opparbeidet fra Dronninghavnveien i retning Oscarshall. Denne går gjennom Sundt-familiens eiendom. Den nye kyststien blir en videreføring av denne.

Gustav Henriksen stiger av sykkelen, løfter av hempen, og lukker porten merket «privat» etter seg.

Her slipper ikke uvedkommende inn. Inngangen til den flotte strandeiendommen er forbeholdt familie, venner og naboer som har båten sin fortøyd ved bryggeanlegget Henriksen begynte å bygge for rundt 30 år siden.

Her, på den skrånende tomten i Dronninghavnveien, har Henriksen bodd hele sitt liv. Han snakker varmt om fine forhold for badminton. Nylig hadde de sommerfest på bryggen. Snart skal det arrangeres én til.

Men så spørs det: Hvor lenge får nabolaget fortsette å hygge seg uforstyrret og ubeglodd her nede ved vannet?

— Misbruk

For om kort tid vedtar bystyret etter alle solemerker noe som kommer til å skape høye bølger ved Huk.

I forbindelse med en verneplan for Huk Aveny, vil et flertall i bystyret anlegge en kyststi tvers gjennom privatidyllen. Turveien blir en ny lenke i av en allerede påbegynt gangakse. Men Henriksen ser absolutt ikke vitsen.

— Som skattebetaler synes jeg dette er misbruk av offentlige penger. Det finnes allerede en eksisterende turvei i området. Hvorfor bruke mange millioner på dette når nytten blir marginal? Det er så mye annet man heller kan bruke pengene på, sier Henriksen.

Vant kampsak

Saken har en lang historikk i kommunebyråkratiet. Etter en storm av protester i høringsrunden, anbefalte byrådet å la kyststien gå utenom kremtomtene i strandsonen. De ville, som Henriksen ønsker, heller benytte en allerede eksisterende forbindelse lenger opp i terrenget.

Både grunneiere og byrådet vil heller fortsette å bruke denne trappedominerte turveien, høyere opp i terrenget ved Huk. Men flertallet i bystyret mener at det ikke vil tilfredsstille kravene til universell utforming.

Men et flertall bestående av SV, Miljøpartiet De Grønne, Høyre og Venstre går på tvers av byrådets innstilling. De vil likevel legge kyststien tvers gjennom kremeiendommene nede ved sjøen. Strekningen fra Dronninghavnveien til Huk Aveny er ikke stort lenger enn 100 meter. — Kyststien vil bli en fantastisk naturopplevelse og en berikelse for allmennheten, sier Ingvild Reymert (SV). Turveien har vært en kampsak for SV, og er en del av en avtale partiene inngikk mandag. Forliket inkluderer også den omstridte småhusplanen, som Aftenposten omtalte tidligere denne uken.

Reymert er forberedt på kritikk, men vil la det prelle av.

— Det kan godt hende at naboer blir sure over å få en kyststi så nær eiendommen. Men dette er en gavepakke til Oslo. Den sikrer at alle får nyte det fine Bygdøy og Huk har å by på – ikke bare de som har råd til dyre hus.

Venter «sverdslag»

Ifølge nestleder i byutviklingskomiteen, Espen Ophaug (V), vil kyststien trolig innebære ekspropriasjon. Etter det Aftenposten forstår, blir et titall huseiere direkte berørt. Noen risikerer å få turveien så å si tvers gjennom hagen.

— Ekspropriasjon er noe kommunen sjelden ønsker å gjøre. Men akkurat i denne saken ser vi at allmennhetens interesser bør gå foran private eierinteresser, sier Ophaug.

— Du er forberedt på nye protester?

— Dette vil nok ikke skje uten sverdslag. Men jeg tror likevel det er fullt mulig å kombinere hensynet til grunneiere og en ny kyststi, sier Ophaug.

Reguleringen åpner nemlig for å legge hele eller deler av turveien på «flytende elementer». Med andre ord flytebrygger.

Vil bruke jusen

Aftenposten har vært i kontakt med flere grunneiere. De er svært lite fornøyd med politikernes beslutning, men ønsker ikke å kommentere saken nå. De har imidlertid protestert mot planene i tidligere høringsrunder. Flere har engasjert advokat.

Gustav Henriksen mer enn antyder at det kan bli en felles nabofront mot kommunen.

En kyststi er allerede opparbeidet fra Dronninghavnveien i retning Oscarshall. Denne går gjennom Sundt-familiens eiendom. Den nye kyststien blir en videreføring av denne.

— Jeg er ganske sikker på at de fleste bortover her vil motsette seg dette. Vi har ikke snakket sammen ennå, men kan si med sikkerhet at vi vil jobbe med den jusen som forefinnes for å få stoppet dette, sier han.- Hva gjør du hvis det likevel blir en kyststi?

— Jeg klarer nok å leve med det. Men hvis kommunen først skal gjøre det, synes jeg de må forlenge turveien videre – langs Langviksbukta og over til Bygdøyneset. Hvis ikke blir det bare tull.

Sauer og stier

Men turveien skal i første omgang munne ut ved Huk Aveny, vest for Kongelig Norsk Seilforenings tomt. Heller ikke her blir nyheten tatt godt imot.

- Helt borti natta. Vi har allerede problemer med tyverier. Større flyt av mennesker her, øker risikoen for det, sier Sven Thomas Schjetlein, som er selvutnevnt altmuligmann ved KNS.

Han mener det blir kunstig å anlegge en turvei helt nede ved vannet, og tviler på om den blir spesielt mye brukt.

— Vil du vite hvor stier egentlig bør gå? Slipp 30 sauer inn på et område, og se hvor de tar veien.

Saken skal behandles i Byutviklingskomiteen onsdag.

Den nye kyststien anses som et nøkkelledd i en planlagt sammenhengende kyststi fra sentrum, via Frognerkilen til Bygdøy. Hele det skraverte området inngår i en ny verneplan for Huk Aveny.