Det blir ikke færre drosjer i Oslo

Før valget ville Arbeiderpartiet redusere antall taxiløyver i Oslo. Nå har byrådet bestemt seg for å beholde dagens antall på 1780 ordinære drosjer.

I 13 år har Oslo hatt 1780 ordinære taxiløyver. Mange sjåfører hadde håpet at det nye byrådet ville redusere antallet, men dette skjer ikke.

I en årrekke har Oslos taxisjåfører klaget over at det er altfor mange taxier i byen og altfor få holdeplasser.

Derfor hadde mange håpet på at Arbeiderpartiet, som under valgkampen lovet å redusere antall løyver, skulle gjøre hverdagen lettere for sjåførene.

Nå har byrådet bestemt seg: Løyvetallet på 1780 ordinære løyver blir opprettholdt.

Når det gjelder byens cirka 140 reserveløyver fortsetter det rødgrønne byrådet politikken til sine forgjengere som går ut på at ordningen med reserveløyver skal avvikles på sikt.

Høsten 2014 vedtok Bymiljøetaten å redusere kjøretiden for reservedrosjer fra 74,5 timer i uken til 39,5 timer i uken. Dette ble iverksatt 1. september i fjor. Reservebiler får nemlig bare kjør når det er størst behov.

Les også

Drosjer fra Akershus kan bli kastet ut av Oslo

Uenighet i bransjen

– Nå skal vi se effekten av disse tiltakene før vi vil bestemme hva som skjer videre, sier Andreas Halse, fraksjonsleder for Ap i samferdselskomiteen.

– Når det gjelder utfasing av reservedrosjer så ble jo dette vedtatt for flere år siden?

– Ja, den prosessen har pågått i noen år. Nå skal vi se på den i sammenheng med begrenset kjøretid for reservedrosjer. For øvrig er det store sprik i hva taxibransjen selv ønsker. Noen ønsker flere løyver, mens andre ønsker færre, svarer Halse og viser til høringssvarene fra aktører i drosjebransjen.

Les også

Forsøkte å betale drosjeregningen med telepati

– Krevende

– Det er en krevende og sammensatt øvelse å anslå et riktig løyvetallet. Jeg registrerer at det også er delte meninger om dette i taxinæringen, hvor det også er aktører som mener løyvetallet bør økes. I høst ble kjøretiden på reserveløyvene begrenset, som vil redusere tilbudet. I tråd med den faglige anbefalingen fra Bymiljøetaten har byrådet derfor konkludert med å holde løyveantallet på dagens nivå til vi ser effekten av denne endringen, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun understreker at byrådet er opptatt av å legge til rette for et konkurransedyktig taxitilbud i tråd med kundenes behov, samtidig som viktige hensyn for sjåførene blir ivaretatt.

– Taxinæringen er i rask endring, ikke minst på grunn av ny teknologi.
Det er bred enighet i Oslo bystyre om at dagens organisering av taxinæringen er overmoden for endring. Regjeringen har varslet at de vil gå gjennom lovverket og det forventer Oslo at blir fulgt opp.

Les også

Drosjeprisene skyter i været, men nye taxiselskaper får nei

– Har ikke betydning

– Det undrer oss litt at politikerne ikke følger opp sine løfter om å redusere antall løyver, sier Glenn Tuxen, leder i Norges Taxiforbund avdeling Oslo.

Forbundet mente i sitt høringssvar at antall ordinære løyver bør reduseres med 200. Tuxen mener at færre reserveløyver har svært lite å si.

– Reserveløyvene går så lite i dag at de nesten ikke har noe å si. Og så bestemmer ikke politikerne at disse skal leveres tilbake. Dette bestemmer taxieierne selv. Det er mye bedre å redusere antall ordinære løyver og øke antall reservedrosjer. Dette fordi de ordinære går 24 timer i døgnet, mens reserveløyver kan man sette inn når det er størst behov, sier Tuxen.