Lovforslag liberaliserer og gir store endringer i taxibransjen

Regjeringen vil fjerne taket på antall drosjeløyver i byene. Det får Norges Taxiforbund til å reagere kraftig.

Det er ofte fullt på Oslos drosjeholdeplasser. I fremtiden kan det bli enda fullere.

Et nytt lovforslag, som onsdag ble sendt fra Regjeringen til Stortinget, handler om fjerning av taket på drosjeløyver i byene, i kombinasjon med en såkalt enerettsmodell i distriktene.

Dette vil gjøre drosjetilbudet bedre, mener regjeringspartiene.

Forslaget ble sendt på høring i oktober i fjor. Enkelt forklart innebærer det at hvem som helst som oppfyller reglene, vil kunne få løyve til å kjøre drosje i Oslo og andre større byer. Fylkespolitikere mister muligheten til å sette et tak på hvor mange løyver, og dermed biler, som skal være i omløp.

– Vi ønsker mer konkurranse i byene, samtidig som vi sikrer distriktstilbudet. Det er på tide å få på plass disse endringene, når vi ser at omsetningen går ned, kravene fra kundene øker og ny teknologi gir helt nye muligheter både for kundene og næringen, sier Helge Orten (H) som leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Frp: - Kundene i fokus

– Vi tilpasser taximarkedet en moderne tid og setter kundene i fokus. Vi gjør det lettere for flere aktører å etablere seg, sier Tor André Johnsen (Frp).

Lovforslaget innebærer at alle som skal drive drosje, fortsatt må ha løyve, og sjåførene får blant annet skjerpede krav til kunnskaper om førstehjelp og transport av sårbare kundegrupper, i tillegg til dagens krav om tilfredsstillende vandel og helseattest.

I forslaget ligger det også å utrede nye teknologinøytrale løsninger som erstatning for det tradisjonelle taksametere, som i praksis åpner opp for den amarikanske aktøren Uber, som i 2017 trakk seg ut av Norge etter å ha møtt kraftig motbør blant annet fra norsk politi.

I det store flertallet av landets kommuner får derimot lokale politikere fortsatt mulighet til å utstede ett eller flere monopoler, hvis de ønsker det. Regjeringspartiet Venstre er fornøyd med at det fortsatt vil være politisk kontroll på bygda.

– Venstre er veldig fornøyd med at folk i distriktene fortsatt får et godt og stabilt drosjetilbud. Det er stor forskjell på bygd og by i Norge, og det har vært viktig for Venstre at lovendringene ikke gir et dårligere tilbud i bygdene, sier Jon Gunnes (V).

Les også

ERFAREN SJÅFØR: - Nå er jeg 60 år gammel. Istedenfor å trappe ned, kan jeg bli nødt til å jobbe 14 timer daglig

Taxieierne: - Destruktiv politikk

Regjeringens liberaliseringspolitikk vekker sterke reaksjoner fra Norges Taxiforbund.

– Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen. Det er trist at regjeringen går inn for å gjøre de samme feilene som mange andre land har gjort før, sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Han understreker at det vil bli enda større forskjeller i kvalitet og priser, og flere useriøse aktører.

– Det svekker tilliten til politikken når regjeringen overkjører fagkunnskap og viktige høringsuttalelser, sier Trevland.

Han mener den største faren er at et utall hobbyløyvehavere vil splitte markedene så mye at det ikke vil være mulig å opprettholde et helhetlig tilbud med anstendige arbeidsvilkår.

Les også

DEBATT: «Oslos vanstyrte drosjemarked», skriver Roger D. Pettersen

Blandet mottakelse i Oslo

Lars Petter Solås, fjerdekandidat for Oslo Frp ved høstens kommunevalg, mener endringene vil være svært positive for Oslos del.

- Gjennomreguleringen av drosjenæringen og har gitt elendige konkurransevilkår og høye priser. Regjeringens forslag om liberalisering er derfor et passende punktum for dagens løyveordning som er både gammeldags og utdatert, sier Solås.

Han mener markedet vil regulere seg selv gjennom fri konkurranse.

I Senterpartiet reagerer de derimot på de foreslåtte endringene.

– Taxi er en del av Oslos kollektivtilbud, og et høyt antall løyver har vært et problem i årevis. Å fjerne taket på løyver er fullstendig krise for både sjåfører og kunder. Det næringen trenger er regelverk som sikrer anstendige arbeidsforhold og lønn og et godt tilbud til kundene, sier Morten Edvardsen, andrekandidat for Sp ved kommunevalget i Oslo.

Han mener regjeringens forslag «oser av ideologisk overbevisning» som aldri bør settes ut i live.

Edvardsen deler Taxiforbundets bekymring for et mylder av priser og selskaper, i tillegg til enda lengre arbeidsdager med lav lønn for sjåførene. Han lover kamp både i Oslo og på Stortinget.