Oslos idrettsbyråd utfordrer regjeringen: Ber om 50 millioner kroner til fattige Oslo-klubber.

Oslos idrettsbyråd mener barneminister Kjersti Toppe bommer med den nye støtteordningen «fritidskasser». Nå ber han Toppe vri potten til drift – og gi nesten alt til fattige klubber i Oslo.

Oslos idrettsbyråd, Omar Samy Gamal, vil ta et stort jafs av regjeringens støttepott til idrett og frivillighet.

– Vi må slutte med disse pottene som bare gir kortsiktig støtte, sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) til Aftenposten.

Han snakker om ett av regjeringens hovedgrep for å gi støtte til idrettsklubber som sliter, og familier som ikke har råd til å betale kontingent for barna: en ny pott kalt lokale fritidskasser på 76 millioner kroner.

Nå vil han utfordre ordningen og ansvarlig statsråd, barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). På vegne av Oslo kommune og Oslo idrettskrets søker nå Gamal om 50 millioner kroner – 70 prosent av potten – til drift av såkalte nabolagsklubber i Oslo.

Oslo idrettsbyråd mener barneminister Kjersti Toppes ordning med fritidskasser er byråkratisk, usynlig og treffer dårlig på idrettslagenes behov.

10.000 klarer ikke å betale

Gamal sier det idrettsklubber og frivilligheten først og fremst trenger i dag, er forutsigbar støtte til drift. Aftenposten skrev nylig om idrettens store frustrasjon over hvordan dagens støtteordninger er bygget opp.

Gamal sier han håper statsråden ikke vil være «rigid og byråkratisk», men vil åpne for å gjøre om potten for kortsiktig støtte til nettopp varig drift.

Gamal søker konkret om støtte til såkalte nabolagsklubber. Det er klubber som kommunen og idrettskretsen ønsker å gi ekstra støtte mot at de forplikter seg til å holde lave kontingenter og inkludere alle.

De fleste nabolagsklubbene ligger i levekårsutsatte bydeler. Som Aftenposten tidligere har omtalt, sliter mange klubber i disse områdene tungt med både mangel på penger og frivillige. Gamal sier den økonomiske krisen har forverret situasjonen i klubbene.

Ifølge Oslo-idrettens anslag har klubbene i hovedstaden i dag med 10.000 barn som ikke har råd til å betale kontingent. Det bryter ned økonomien til klubbene som ikke får inn betalinger.

Lederen i Oslo Idrettskrets, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, oppfordrer barneministeren til å følge opp idrettsbyrådens søknad.

Idretten: – Ikke nok

Gamal mener det er fornuftig at kommunen søker, så hver enkelt klubb slipper. – Det har vært altfor mye små prosjektordninger som krever at klubbene bruker masse tid på søknader, sier han.

Lederen i Oslo Idrettskrets, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, er glad for initiativet fra idrettsbyråden.

– Vi mener at behovet reelt sett er 100 millioner i året, men begynn gjerne med 50 millioner for å avhjelpe det mest kritiske, sier hun.

Fristen allerede ute

En utfordring for Oslos søknad er at søknadsfristen for i år har gått ut for lengst, i november i fjor.

Gamal sier tilbakemeldinger fra klubber i Oslo er at få har fått med seg både ordningen og fristen. Heller ikke kommunen selv hadde fått den med seg, forteller han.

Han oppfordrer Toppe til å gjenåpne søknadsfristen. Han ber også Toppe øke beløpet på potten betydelig. – Oslo alene trenger 50 millioner i 2023. Ministeren må forstå hvor stort behovet er, sier han.

Toppe: – Mange har søkt, også fra Oslo

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier det ikke er mulig å forlenge søknadsfristen nå, fordi Bufdir allerede er i gang med å behandle søknadene for 2023. Det vil føre til betydelige forsinkelser, sier hun.

Det ble sendt inn 1610 søknader på til sammen nær 972 millioner kroner innen fristen, opplyser departementet. «Det kan være at den var for lite kjent, men mange har søkt, også fra Oslo», skriver Toppe i en e-post til Aftenposten.

Hun sier tilskuddsordningen nå bare har virket i litt over ett år og at departementet må se hvordan den fungerer over tid før de eventuelt vurderer å endre den.

På spørsmål om Oslos nabolagsklubber kan få støtte til drift, svarer Toppe at fritidskassene er ment å dekke kostnader til barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter.

– Dersom naboklubb-prosjektet til Oslo allerede har en slik ordning eller ønsker å etablere en fritidskasse, kan Oslo kommune søke om dette gjennom tilskuddsordningen, sier hun.