Slik påvirker Oslo-budsjettet lommeboken din

Familier med fjerdeklassinger og bileiere i ytre by er Oslo-budsjettets «vinnere». Folk flest kan vente seg et hopp i vannavgiftene.

Raymond Johansen (Ap) varslet krisebudsjett. Men for de fleste blir ikke endringene veldig dramatiske. Her sammen med kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Raymond Johansen la an sin dystreste mine da han snakket om Oslo-budsjettet i Aftenposten søndag. Han ba Oslo-folk forberede seg på krisetid og varslet et krisebudsjett.

Siden har vi fått vite at alle kommunale bygg må spare strøm. Og at kaldere klasserom og mørklagte idrettsanlegg kan bli en realitet.

Men når budsjettforslaget nå er klart, vil trolig et solid byks i vann- og avløpsgebyrene fremstå mest dramatisk.

Størst grunn til å feire har familier med barn på fjerde trinn som bruker AKS. Gratis deltidsplass kan bety 25.000 kroner spart.

Både dette, og at sosialhjelpssatsene skal justeres opp, er «gladnyheter» som for lengst er lekket.

Her er åtte punkter som oppsummerer konsekvensene for din økonomi.

🚰 Vann- og avløpsgebyr – kraftig prishopp

Vann- og avløpsgebyret beregnes ut fra forbruk og størrelse på boligen.

I år er prisen for en bolig på 120 m² beregnet til 5656 kroner (eks. mva.)

En opptrapping av prisene var allerede varslet. Men på grunn av tunge investeringer, legges det nå opp til en kraftig økning på over 16 prosent årlig de neste årene.

Opptrappingen de neste årene vil bli slik:

2023: 6589 kroner

2024:7677 kroner

2025: 8982 kroner

2026: 10527 kroner

🚋 Kollektivsatser – «kvantumsrabatt» på enkeltbilletter

Byrådet har så langt ikke innfridd løftet om billigere kollektivreiser. Nå legger de inn 200 millioner for å gjøre «enkeltbilletter rimeligere». De har selv anslått en rabatt på minst 20 prosent.

Men det litt kompliserte systemet slår ikke inn før du har kjøpt flere billetter (som i dag koster 39 kroner). Enkelt sagt øker rabatten med antall enkeltbilletter du kjøper i Ruter-appen.

Månedskort og andre periodebilletter blir fastsatt av Ruter, og vil trolig følge vanlig prisstigning.

♻️ Renovasjonsavgift – øker neste år

Renovasjonsgiften (tømming av avfall) varierer med mengden som tømmes. I dag spenner den fra 5229 kroner pr. år for en beholder på 140 liter til over 17.000 kroner for de største beholderne. Prisen inkluderer også papir.

Prisene skal øke med 12 prosent neste år, det vil si en økning på 627 kroner for den minste dunken.

🅿️ Parkering – dyrere i sentrum, mye billigere utenfor

Prisen for beboerparkering er i dag lik over hele byen. Nå skal det skilles mellom indre og ytre by.

Årsprisen for en fossilbil i indre by (bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo):

  • I dag: 5400 kroner
  • Neste år: 5700 kroner

For elbiler:

  • I dag: 1620 kroner
  • Neste år: 1920 kroner.

I resten av byen blir det derimot betydelig billigere.

  • Fossilbiler: 3200 kroner,
  • Elbiler: 1360 kroner.

Prisene på såkalt «fremmedparkering» følger samme mønster. Timeprisen for fossilbiler i indre by økes fra 50 til 54 kroner. I 2025 vil den bli 64 kroner.

Også i ytre by vil fremmede slippe billigere: timeprisen reduseres fra 50 til 36 kroner for fossilbiler. Elbilene vil stadig betale 15 kroner.

🧒 Barnehager – statsbudsjettet avgjør

Makspris i barnehagene i Oslo er i dag 3315 kroner for første barn. Det gis rabatt for andre og tredje barn.

Eventuelle endringer i makspris kan komme i statsbudsjettet som legges frem i oktober.

I familier med en samlet årsinntekt under 598.825 kroner får barn 20 timer gratis opphold. I bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand ligger grensen på under 693.200 kroner.

�� AKS – gratis til og med fjerde trinn

Budsjettets gladmelding til alle foreldre er at gratis halvdagsplass innføres også for fjerde trinn. Opprinnelig gjaldt tilbudet bare enkelte bydeler. Nå er hele byen inkludert.

Gratis – oppholdet har vært innført trinn for trinn. Det betyr 25 000 kroner spart pr. barn pr. år.

👛 Sosialhjelpssatser

Det finnes ikke faste satser for økonomisk sosialhjelp, bare en veiledende norm. Men byrådet skriver at de «ønsker å hjelpe de svakeste» i en krevende tid, og justerer de veiledende satsene opp 6,5 prosent. Dette er i tråd med forventet økning i konsumprisen.

I dag er sosialstønaden for en enslig person 7.713 kroner pr. måned. Dette vil øke til 8214 kroner i måneden. fra 1. januar 2023.

8. Eiendomsskatt – øker med boligprisene

Boligprisene i Oslo er ekstremt høye og eiendomsskatt interesserer mange boligeiere.

Det legges ikke opp til endringer i satser eller nye fradrag. Det vil si at skatten utgjør 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget (70 prosent av boligverdien) minus bunnfradraget. Bunnfradraget for 2022 er på inntil 4 millioner kroner.

Men selv om satsene ikke øker, vil økte boligpriser for mange bety at de må betale mer i eiendomsskatt neste år enn i år.

En bolig verdt syv millioner vil neste år, som i år, få en eiendomsskatt på 2700 kroner.