Boligkjøper krevde 400.000 da hun oppdaget at naboen var storrøyker

I annonsen sto det at balkongen hadde gode solforhold og hyggelig utsyn. Men ikke at naboen røykte på balkongen.

Kjøperen av boligen mener at naboens røyking på balkongen var plagsom og krevde prisavslag. Det var ikke boligselgerne enige i. Dermed havnet saken i retten.

Er naborøyking å regne som en mangel ved boligsalg? Denne problemstillingen måtte Oslo tingrett nylig ta stilling til.

I fjor høst flyttet kvinnen i 30-årene i sin nye leilighet på Oslos vestkant. For denne betalte hun nesten fire millioner kroner.

Leiligheten ble blant annet markedsført med opplysninger om en vestvendt balkong på cirka 7,7 kvadratmeter. Det sto videre i annonsen at den hadde gode solforhold og hyggelig utsyn.

Leiligheten har felles balkongkonstruksjon med naboen, kun adskilt av en skillevegg.

Etter overtagelse begynte kjøperen å bli plaget av at naboen røykte ute på sin tilstøtende balkong. Selgerne hadde ikke opplyst at naboen røykte på balkongen.

Saksøker: Røykte «minst 40 ganger om dagen»

Det er ifølge tingretten enighet om at selgerne visste at naboen røykte på balkongen. Våren 2021 spurte selgerne sameiets styre om regler knyttet til dette.

Selgerne mener imidlertid at røykingen ikke var sjenerende i deres eiertid. Det var ikke kjøperen enig i. Ifølge kjøperen er røykingen av et omfang som gjør leiligheten periodevis ubrukbar på grunn av røykinnsig.

Ved juletider i fjor reklamerte kjøperen skriftlig, men fikk ikke svar. Selgeren hentet da en verdivurdering fra en kjent eiendomsmegler. Megleren konkluderte med at dersom det hadde vært opplyst om røyking, kunne dette medført et verditap på mellom fem og ti prosent av kjøpesummen.

I januar krevde kjøperen prisavslag. Hun anførte at eiendommen var mangelfull. Dette fordi saksøkte hadde holdt tilbake informasjon om røykingen.

Kvinnen mente at leiligheten tidvis er ubrukbar og at hun våkner om natten av røyklukt. Hun anslo at naboen røykte «minst 40 ganger om dagen». Men ikke alle gangene på balkongen.

Krevde 395.000 i prisavslag

Kvinnen krevde et prisavslag på ti prosent av kjøpesummen. Det utgjorde 395.000 kroner.

Dette ville ikke selgerne gå med på. Selgernes advokat mente at det var reklamert for sent, og at forholdet uansett ikke utgjorde en mangel.

Kjøperen tilbød da et forlik på 197.500 kroner, noe som ble avvist av motparten.

Ifølge selgerne utgjør ikke manglende opplysning om røyking på nabobalkong en mangel etter avhendingsloven.

Røyking på naboens balkong er ikke en egenskap ved den solgte eiendommen. Det er et forhold knyttet til den som for tiden bor i naboleiligheten. Derfor kan det ikke anses som en mangel ved den solgte eiendommen.

I retten kom det også frem at saksøkte ikke hadde klaget på naboens røyking. De kontaktet styret for å få vite om sameiet hadde noen regler om dette. Da de fikk vite at husordensreglene ikke sier noe om røyking, slo de seg til ro med det.

Kjøperen tapte – må betale 151.000 kroner

Etter å ha hørt på partene, har retten konkludert med at selv om røyking stadig blir mindre utbredt, er det fremdeles et forhold som er såpass normalt at det ikke automatisk utløser opplysningsplikt.

Retten skriver følgende: «Opplysningsplikten strekker seg ikke så langt som at enhver uønsket adferd hos naboen opplyses om».

Siden kvinnen har tapt saken, må hun betale 151.000 for å dekke selgernes utgifter.

Kvinnen i 30-årene er for øvrig ikke den eneste som er misfornøyd med boligen hun har kjøpt. NRK kunne i september fortelle at 170 misfornøyde nordmenn har tatt kontakt med Forbrukerrådet etter boligkjøp så langt i år. Det er omtrent like mange som de siste årene.