Oslo

Bydelene må spare 385,6 millioner kroner

15-åringene Abdi Getamsay (f.v.), Sigrid Ansgard og Aida Frantzen synger og spiller i lokalene til UngMedia i Sagene bydel. Tilbudet er foreslått nedlagt.

To millioner kroner mangler for at unge på Sagene skal ha et sted å gå til for å ta musikktimer og øve.

  • Olav Eggesvik
    Journalist

Sjekk faktaboksen for å se hvor mye din bydel må kutte. Har du en historie fra fritidsklubben du vil dele med leserne? Gjør det her.

Men pengene finnes ikke i bydel Sagenes budsjett, og UngMedia er derfor foreslått nedlagt av bydelsdirektøren. Bydelen må spare 31 millioner kroner i budsjettet for 2014.

UngMedia er bare ett av mange ungdomstilbud som står i fare for å bli kuttet rundt om i byen. For når bydelene skal spare, er det tilbud som ikke er lovpålagt som forsvinner først.

— Jeg synes vi burde ha rett til et sted å gå, mener Aida Frantzen (15), som har brukt tilbudet i flere år.

Les også

«Jeg får lyst til å rane den første bystyre- politikeren jeg ser»

Bandet hennes øver i lokalene, og hun har lært å spille piano, gitar og å synge. I tillegg kan man lære seg å ta bilder eller lage film, og UngMedia har også arrangementer i helgene.— Vi har ingen andre kulturtilbud som er gratis. Noen av de beste vennene jeg har, er dem jeg har møtt her. Det gode miljøet vil forsvinne hvis UngMedia blir lagt ned, sier hun, til nikk fra de to andre.

Søndre Nordstrand må spare mest

Når byrådet legger frem sitt budsjettforslag i september er det vanskelig å se konsekvensene som rammer folk der de bor. De kommer først frem i bydelsbudsjettene.

En gjennomgang viser at det er store forskjeller i internt i byen. Søndre Nordstrand må for eksempel spare inn mer enn 70 millioner neste år.

Og mens Gamle Oslo, som er lovet et ekstraordinært Tøyen-løft, må legge ned fritidsklubben på Jordal, kan de puste litt mer med magen på Stovner, Østensjø, Ullern og Nordstrand.

  • DEL DIN FRITIDSKLUBBHISTORIE MED LESERNE.

Høyre-politiker kritiserer sine egne

Bydelspolitikere fra Ap og SV roper mer enn gjerne ut om at det Høyre-styrte byrådet i lang tid har sultefôret bydelene. Men også enkelte Høyre-politikere har fått nok.

Elin Horn Galtung (H) innrømmer at hun setter sin lit til at opposisjonspartiene på venstresiden og Frp gjør radikale endringer i Høyre-byrådets opprinnelige forslag.

— Ja, jeg kan ikke si noe annet enn det, sukker Vestre Akers mangeårige bydelsutvalgsleder.

Les også

Politiet: «Det er vel ingen med fornuft i hodet som mener den bør nedlegges»

Hun karakteriserer situasjon som «kjempetung». Det er umulig å styre hvor mange som trenger sykehjemsplass, sosialhjelp og barnevernstiltak, dette er tilbud bydelen er nødt til å gi, påpeker Horn Galtung. — Hvordan er det å være BU-leder fra Høyre når det er Høyre-byrådet som gir dere disse rammene?

— Det får de stå for. Jeg står ikke for det. For meg er det vanskelig at mine egne velger å prioritere samferdsel fremfor syke og pleietrengende. Det hjelper ikke våre hjelpetrengende at det går trikk oftere når de er så dårlige at de trenger hjelp hjemme.

Skyver på problemene

Flere av bydelsbudsjettene blir vedtatt denne uken. Det blir mer innsparing i årene som kommer.

- Nå er det ingen steder igjen hvor vi kan spare penger på en måte som ikke går ut over de tjenestene vi leverer. Vi er i en situasjon hvor vi nesten ikke har penger til å drifte tiltak som ikke er lovpålagte, som ungdomstiltak, sier leder for bydelsutvalget i Sagene Helge Stoltenberg (Ap).

På sagene har SV, Rødt, MDG og Ap funnet to millioner kroner for å redde UngMedia fra nedleggelse. Deler av pengene er skaffet ved at bydelen utsetter å betale ned deler av gamle budsjettunderskudd til 2015.

Høy lønnsvekst

Finansbyråd Torger Ødegaard (H) understreker at budsjettet i Oslo aldri har vært større enn det er neste år. I tillegg skal det investeres nesten ti milliarder i blant annet skole, eldreomsorg og samferdsel.

— Men vi har utfordringer med den voldsomme lønnsveksten og økende pensjonsutgifter. Det legger beslag på en stadig større del av veksten i budsjettet, sier Ødegaard.

— Jeg mener at innenfor en ramme på 49 milliarder, hvor nesten halvparten går til bydelene, så er det mulig å finne gode løsninger lokalt. Men samtidig har jeg respekt for at det er krevende å måtte gjøre tøffe prioriteringer i bydelene.

Kaotisk før budsjettmaraton

Det var intens møtevirksomhet på tvers av politiske skillelinjer på Rådhuset tirsdag.

Mens Erna Solberg og Siv Jensen styrer landet sammen, sliter Høyre og Frp med samarbeidet i Oslo. Carl I. Hagen vil ikke bruke milliarder på to «luksusbygg» i Bjørvika, og nekter å inngå et budsjettforlik. Dermed er det åpent uvanlige koalisjoner når bystyret gyver løs på Oslo-budsjettet i dag.

Tirsdag ettermiddag var fortsatt mye usikkert. Aftenposten vet at partiene har sondert på tvers for å forsøke å få mest mulig gjennomslag.Høyres gruppeleder Øystein Sundelin bekreftet tirsdag ettermiddag at de ikke hadde fått til noen større avtaler, men ville ikke avvise at det kom til å skje.

Pluss og minus til bydelene

Hvis det ikke blir flertall for et helhetlig budsjett, må politikerne stemme over post for post fra kl. 10 onsdag.

Ulike flertall kan finne sammen om ulike påplussinger og kutt. Man kan også havne i en situasjon der det er flertall for å øke budsjettet uten flertall for tilsvarende reduksjoner. Dermed kan man ende med å budsjett som ikke er i balanse, noe som vil føre til en ny runde i bystyret 18. desember.

I finanskomiteen stemte partiene post for post. Frp gikk da sammen med venstresiden om å redde noen lavterskeltilbud, men avstanden mellom partiene er såpass stor at de kun klarer å bli enige om relativt små endringer.

I komiteen var det flertall for å styrke bydelsrammen generelt med 45 millioner og gi 40 millioner spesifikt til eldre. Samtidig gikk Frp og byrådspartiene inn for å kutte det sosialhjelpsbudsjettet med 45 millioner, noe som også rammer bydelene.

Les også

  1. Oslo kutter i kriminalitetsforebygging blant unge

  2. Nye brutte løfter?

  3. En hyllest til de viktigste voksne