Oslo

Vil la skoleflinke ta videregående i ekspressfart

Ungdomsskoleelever i Oslo med over 4,5 i snitt kan få sjansen til å ta videregående på to år.

Hvis byrådet i Oslo får viljen sin, kan Aksel Andersen (15), Aslak Troberg Djuve (15) og andre Oslo-elever få sjansen til å ta videregående på to år – ikke tre. - Jeg synes det høres smart ut. Man slipper at noen kan føle at de ikke kommer videre og ikke får nok utfordringer, sier Andersen.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Hvis byrådet får viljen sin kan «Superelevene» begynne på Hersleb videregående neste høst.

— Jeg vil tro det er endel som har kapasitet til å ta videregående på to år. Det blir spennende å se om det er elever som ønsker å søke, sier Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H).

Hun har nå satt i gang et prosjekt der skoleflinke og særdeles motiverte Oslo-elever skal få muligheten til å ta videregående på kun to år.

Krever 4,5 i snitt

Aksel Andersen (15) og Aslak Troberg Djuve (15) fra Nordberg skal begynne på videregående neste høst. De peker ut Nydalen, Oslo Handelsgymnasium og Elvebakken som de mest fristende alternativene, men sier de vil vurdere spesialtilbudet på Hersleb, selv om de tror det vil bli utfordrende.

— Jeg synes det høres smart ut. Man slipper at noen kan føle at de ikke kommer videre og ikke får nok utfordringer, sier Andersen.

Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H).

— Jeg ser egentlig ingen ulemper med det, legger Torberg Djuve til.Hvis direktoratet sier ja, blir det opprettet en egen klasse på Hersleb videregående neste høst. En av fordelen vil være at disse elevene kan begynne på videre utdanning ett år tidligere enn normalt, påpeker Hauglie.

- Oslo-skolen har god tradisjon med å legge opp til forserte løp og gi talenttilbud til faglig sterke elever. Allerede i dag er det mulig å ta fag på høyere nivå, men nå vil vi også gi elever mulighet til å forsere et helt år, sier Hauglie.

For å komme inn i «superklassen» må man ha et karaktersnitt på 4,5 eller bedre fra ungdomsskolen. I tillegg kreves karakteren 5 eller 6 i norsk, engelsk og matematikk. Elevene må også ha hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. Forsøket gjelder kun studiespesialisering (allmennfag).

Sosial tilhørighet?

— Hvordan ser du for deg dette på sikt? Vil du at elever skal kunne hoppe over et år på ungdomsskolen og barneskolen etter hvert også?

— Jeg skal ikke utelukke noe, men jeg synes det er naturlig å se om man kan forsere videregående. Da er elevene litt eldre, sier Hauglie.

— Går man ikke glipp av sosial tilhørighet?

— Elevene vil gå i klasser. De kommer til å være en del av et miljø og jeg tror det vil bli et minst like bra sosialt tilbud som alt annet.

Normalt er det 30 timer på 45 minutter i uken på spesialisering. Fordeler man dette over to år, vil det gi 45 timer i uken. Forsøket legger imidlertid opp til ca. 38 skoletimer i uken, men det vil også være veiledning og oppfølging direkte fra lærerneutenfor de ordinære skoletimene.

Kunnskapsdepartementet vil ikke kommentere saken før de har mottatt søknaden.

Elevorganisasjonen støtter forslaget

Elevorganisasjonen i Oslo applauderer byrådets initiativ. De er opptatt av at alle elever sikres faglig utfordring.

- Vi vet ikke hvordan det vil fungere i praksis, men det høres veldig bra ut. I dag er det mange elever med uvanlig høy måloppnåelse som gjerne skulle ønske at de fikk mer utfordringer. Med en slik ordning kan man også begynne med studier tidligere, sier leder Nicholas Solem.

- Tror du det passer for mange?

— Ja, det tror jeg. Det er veldig varierende fra elev til elev hvordan man liker å jobbe med skolen. Mange bruker allerede mye tid på videregående, kanskje ville de likt å bli ferdig litt tidligere, i hvert fall hvis de ser at det går veldig lett.

Solem synes det er greit med en karaktergrense på 4,5. Han mener det er nettopp elevene med et slikt karaktersnitt som ønsker å ta videregående på kortere tid.

42 av 73 fullførte i Bergen

Bergen Handelsgymnasium har allerede testet ut toårig videregående skole.

Forsøket ble gjennomført i perioden 2009–2013. I en sluttrapport kommer det frem at 42 av 73 elever fullførte, til dels med svært gode resultater.

Ifølge rapporten anbefalte de fleste elevene som fullførte at toårig vgs. ble etablert som et permanent tilbud, mens meningene blant lærerne var delte.

Bortsett fra det første året, hadde skolen problemer med å skaffe nok søkere, står det i rapporten. Sammen med det relativt høye frafallet, ble dette oppfattet som et tegn på at opplegget var for ambisiøst for de fleste elevene.

Vinteren 2005 prøvde Hellerud videregående seg med samme tilbud som byrådet nå søker om. Satsingen startet imidlertid aldri opp, blant annet på grunn av for få søkere, ifølge byråd Anniken Hauglie (H).

Private Sonans tilbyr i dag et intensivt opplegg som gjør at man kan ta studiespesialisering på to år.

Les også

Oslo kommune rotet bort kunstverk - må betale 350.000 kr.