Oslo

Planlegger stor opprustning av Blindern stasjon

Stasjonsområdet skal rustes opp, og det blir ny gang- og sykkelbro over T-banelinjen når Universitetet i Oslo skal bygge boliger til gjesteforskere ved Blindern stasjon.

Skisse over hvordan det kan se ut ved T-banestasjonen på Blindern om noen år. I de nye blokkene til høyre skal det bo gjesteforskere ved Universitetet i Oslo. Foto: A-Lab og LaLaTøyen

 • Hilde Bjørhovde
  Hilde Bjørhovde
  Journalist

Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å bygge boliger til gjesteforelesere og vil samtidig ruste opp området rett øst for Blindern stasjon.

UiO og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) eier tomtene og har i fellesskap arrangert en lukket arkitektkonkurranse.

A-Lab og Lala Tøyens prosjekt «Forskerdalen» gikk av med seieren med en mulighetsstudie om hvordan området kan bli seende ut.

– Dette gleder vi oss til. Blindernporten skal snus fra bakside til fremside og bli et attraktivt og viktig knutepunkt med gode byrom. Dette har vært et av de mer komplekse prosjektene Lala Tøyen og A-lab har jobbet med i det siste, og det er ekstra stas å vinne når konkurrentene er arkitektkontorer som vi har stor respekt for, sier partner i A-lab, Charlie Marsden.

 • Les også: Savner tydeligere studentpreg på Oslo

Universitetsområdet sett i fugleperspektiv. T-banebroen ses i rødt nederst i billedkanten, mens de planlagte boligblokkene har grønt tak på østsiden av T-banestasjonen. Foto: Alab_LaLaTøyen

Planlegger bygg rett ved T-banelinjen

Blindern T-banestasjon er den mest trafikkerte stasjonen utenfor sentrum, med mer enn 16.000 reisende hver dag.

Vinnerforslaget skal danne grunnlag for bygging av 130–150 forskerboliger i nye blokker tett inntil T-banelinjen. Området omfatter eiendommene Blindernveien 43 nord for Blindernveien som er eid av UiO, Apalveien 60 som er eid av Studentsamskipnaden, Apalveien 62 som er privateid, samt omkringliggende utearealer inkludert gang-sykkelforbindelsen over T-banen.

De nye boligene kommer til å grense til parkområdet med det fredede Blindern Studenthjem. På andre siden av T-banelinjen ligger verneverdig villabebyggelse fra 1920–30-tallet.

På skissestadiet

Prosjektet er fortsatt på skissestadiet, og mye må falle på plass før en eventuell utbygging kan skje.

– Vi er avhengige av samarbeid med Oslo kommune både gjennom reguleringen og avklaringen rundt selve T-banestasjonen med Ruter. Her er det viktig at det utvikles et prosjekt som passer inn i bybildet og som naboene også liker, sier eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo, John Skogen.

Slik ser arkitektene for seg utformingen av Blindernporten med 130–150 boliger for gjesteforskere. T-banen ligger til venstre. Foto: Alab_LaLaTøyen

– I UiOs masterplan fra 2015 påpeker vi at Blindern T-banestasjon, som er slitt og lite innbydende, er en svært lite representativ adkomst til universitetets hovedcampus. Gjennom dette prosjektet kan vi både ta et helhetlig grep for å utbedre området og lage en hyggelig portal inn til campus. Vi kan dekke UiOs behov for forskerboliger og bidra til økt liv på campus med mulighet for handel og servering, som vil skape aktivitet ved stasjonsområdet, sier Skogen.

Stort behov for revitalisering

Juryleder Inger Stray Lien sier de har hatt tre gode prosjektforslag til vurdering.

– De tre teamene av arkitekter og landskapsarkitekter har alle jobbet meget seriøst med en krevende tomt i et etablert boligområde. Alt-i-alt mener vi at A-Lab og LaLa-Tøyen har lykkes best. Deres prosjekt «Forskerdalen» er omsorgsfullt tilpasset nabolagets bebyggelse, selv om det nye har en helt annen tetthet og høyde. Bygningene i nord er plassert slik at verdifull vegetasjon på tomten kan beholdes. Prosjektet omfatter også en elegant ny bro over T-banen. Det er på høy tid å gi adkomsten til Blindern et estetisk løft, sier Inger Stray Lien.

– Vi håper naboene vil ta godt imot det, og at det i sum bidrar med kvaliteter som både trafikanter av ulike slag og beboere vil sette pris på, avslutter jurylederen.

Rektor Svein Stølen synes dette prosjektet er spennende:

– For Universitetet i Oslo er det helt avgjørende at vi er attraktive på et internasjonalt arbeidsmarked, og at vi tilbyr konkurransedyktige betingelser for innreisende forskere. At vi kan tilby nok boliger til gjesteforskere, er viktig for våre fagmiljøer, sier Svein Stølen.

Han er også opptatt av å koble campus og byen sammen på en best mulig måte.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo med modell av planene for utbyggingen ved Blindern stasjon. Foto: Thea Lund Kristoffersen/UiO.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Bolig
 3. Universitetet i Oslo
 4. Oslo kommune
 5. Arkitektur
 6. Ruter
 7. Byplanlegging