Dødsulykken på Carl Berner: Havarirapporten gir ikke endelig svar

En 26 år gammel mann mistet livet da en buss løp løpsk på Carl Berners plass i fjor. Havarikommisjonen har ikke funnet noen klar årsak til hva som feilet bussen.

På denne strekningen fra veikrysset og ned til en parkeringsplass ved Carl Berners plass er det rundt 120 meter. Bussen var ute av kontroll på strekningen. Foto: Hans O. Torgersen. Illustrasjon: Ane Hem.

Bussen var på vei mot sentrum da den kolliderte med en varebil på Rosenhoff i desember i fjor.

Da bussjåføren prøvde å flytte bussen åtte minutter senere, kolliderte den med en personbil før den kjørte over et trafikklys. Bussen fortsatte så over i motsatt kjørefelt og endte opp i en parkeringsplass 120 meter unna.

Flere personer klarte å komme seg unna i siste liten, men Javid Saleh (26) døde av skadene han fikk da han ble truffet av bussen. I tillegg fikk tre personer mindre skader. En av dem var den kvinnelige bussjåføren i 40-årene. Hun mistet førerkortet på stedet og ble siktet for uaktsom kjøring.

Ny rapport

I september fikk politiet en sakkyndig-rapport som viser at det ene bremsesystemet til bussen var skadet under den ukontrollerte kjøringen. Dermed ble saken mot bussjåføren henlagt.

Nå har Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) kommet med sin rapport om ulykken, men heller ikke her er det noe klart svar på nøyaktig hva som gikk galt.

Her er noen av funnene i rapporten:

  • Påkjørselen av fotgjengeren skjedde fordi bussføreren hadde mistet kontrollen over kjøretøyet i krysset Trondheimsveien – Rosenhoffgata.
  • SHT og andre har avdekket at det oppsto feil med parkeringsbremssystemet i løpet av hendelsesforløpet og de tre kollisjonene. Til tross for grundige undersøkelser vurderer SHT at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til hvilken betydning dette har hatt for hendelsesforløpet.
  • Leddbussens posisjon etter første kollisjon, manøvreringsegenskaper og kollisjonen med personbilen kan ha medvirket til at bussen kjørte ut av veisystemet etter andre kollisjon til tross for førerens forsøk på å holde den på veien.
  • Busselskapets beredskap ga ikke tilstrekkelig støtte til fører etter den første kollisjonen.
    I rapporten kommer det blant annet frem at noen av vaktlederne ikke hadde fått opplæring i hvordan de skulle håndtere en slik ulykke.

Lekkasje

— I forbindelse med den første kollisjonen mellom bussen og bilen oppsto det lekkasje i en ventil i fronten på bussen. Dette påvirket bussens parkeringsbremsesystem, også forstått som nødbremsesystemet, sier Jeanette Westlund Hegna, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Dermed kan ikke sjåføren klanderes for ulykken.

Advokat Gisle Didriksen har bistått kvinnen i denne saken.

— Hun oppfatter henleggelsen som en bekreftelse på det hun har hevdet hele tiden: At det var en teknisk feil med bussen, og ikke en førerfeil, sa Didriksen til Osloby da det ble kjent at saken er henlagt.