Oslo

Sporveien vurderer å leie inn trikker

14 av 30 Italia-trikker er sjekket - samtlige er det feil med. Nå vurderer Oslotrikken å lete etter kriseløsning på det europeiske leiemarkedet.

trikk-K41wortmqe.jpg
  • Bjørn Egil Halvorsen
    Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist

— Omfanget er i ferd med å bli større enn vi trodde, sier kommunikasjonssjef for Oslotrikken i Sporveien, Cato Asperud.

Les også

Oppdaget sprekker i 7 trikker - 30 må sjekkes

Tidligere denne uken ble det kjent at 30 av de 32 trikkene av typen SL95 — de såkalte Italiatrikkene - ble parkert med umiddelbar virkning. Årsaken var at det ble oppdaget alvorlige rustskader i en håndfull av dem. Torsdag kom italienenske eksperter fra trikkeprodusenten Ansaldo for å bistå i arbeidet med å finne og rette feil og mangler. Det ser ut til at de får nok å henge fingrene i.

Trikkene sjekkes én etter én. Hittil er 14 gjennomgått. Ifølge Asperud, er tilsvarende feil funnet i samtlige.

Ikke noe mønster

— Trikkene består av tre deler. I festene, der de ulike delene er skrudd sammen, er det oppdaget sprekker og rust, sier han.

Trikkene er produsert og satt i trafikk i ulike serier og etapper. Trikkeselskapet håpet først at feilene kunne knyttes til deler av leveransen, og at de øvrige kunne friskmeldes raskt.

Men ifølge Asperud er det foreløpig ikke noe mønster i hvilke trikker som er skadet.

— Mye er uavklart. Vi fortsetter å undersøke, men dette er uansett ikke løst over natten. Vi må først finne ut hvordan feilene skal repareres, det må produseres deler og så må de monteres. Dette vil nok vedvare en god stund fremover, sier Asperud.

-Leie ingen «quick fix»

I første omgang handler det om å fortsette med buss for trikk. I en periode med trikkemangel i vinter, vurderte Sporveien å leie inn trikker for å avhjelpe situasjonen. Dette ble ikke noe av den gang. Men Asperud bekrefter at dette diskuteres på nytt nå.

Les også

Sporveien endelig tilbake

— Innleie er en av tingene som blir vurdert. Men heller ikke dette er noen "quick fix". De må tilpasses lokale forhold i Oslo, det er godkjennelsesprosesser som må til, og førere må læres opp. - Hvordan er leiemarkedet for trikker nå til dags?

— Det florerer ikke av brukte trikker. Men det finnes noe ledig materiell i Europa som er sjekket ut, og som kan være aktuelle, sier Asperud, som ikke kan si noe mer om hvilke byer de skjeler til.

— Uansett er dette også en stor og omfattende prosess. Vårt hovedfokus er å få reparert våre trikker fortest mulig, og sette dem i trafikk, sier Asperud.