Oslo

Fant rottegift i død Østmarka-ulv

Ulven som i vinter ble avlivet, var sterkt angrepet av skabb.

Alfahannen som ble avlivet i Østmarka, var forgiftet og kraftig angrepet av skabb. Foto: Veterinærinstituttet

Ulven som i vinter ble avlivet fordi den var sterkt angrepet av skabb, hadde fått i seg rottegift. Om den er blitt «naturlig» forgiftet ved å spise forgiftede byttedyr, eller om noen har lagt ut forgiftet åte, er ikke avklart.

Ulven ble avlivet av hensyn til dyrevelferden fordi den var så svekket at det var tvilsomt om den hadde klart å overleve. Undersøkelsene som er gjort av den skabbete ulven, viser at det var en riktig avgjørelsen. Den må ha hatt det vondt og ville ikke klart å overleve lenge.

Siden skabbangrepet var så kraftig, sendte fylkesmannen den døde alfahannen til Veterinærinstituttet for en utvidet giftanalyse. Nå foreligger resultatet. Det viser at han har fått i seg flere typer rottegift, skriver NRK.

Forgiftede smågnagere?

Forgiftet åte som noen har lagt ut, kan være en forklaring på rottegiften Fenris har fått i seg. En annen og minst like dramatisk forklaring på at ulven ble forgiftet, kan være at han har fått giften i seg i naturen, for eksempel ved å spise smågnagere. Det er ikke uvanlig at rovdyr har slike giftstoffer i seg, ettersom flere av stoffene har lang nedbrytingstid og kan spre seg i næringskjeden. I så fall betyr det at det er så mye rottegift i naturen at det tar livet av større dyr.

Dette skal Veterinærinstituttet undersøke nærmere, blant annet ved å sjekke om også rev får i seg rottegift. Det skal også undersøke om det var «naturlige» verdier rottegift i den døde ulven, eller om det er noe spesielt som peker mot at den har spist forgiftet åte.

— Foreløpig kan vi ikke si noe som helst om hva som er den mest sannsynlige forklaringen på at ulven har fått i seg rottegift, sier forsker Knut Madslien ved Veterinærinstituttet.

— Dersom resultatene av undersøkelsene sannsynliggjør at ulven utviklet skabb i så alvorlig grad som følge av at den har spist forgiftet åte, ser Fylkesmannen selvsagt svært alvorlig på dette. Det er ulovlig å forgifte dyr, sier fylkesmiljøvernsjef Are Hedén til NRK.

- Nærliggende å tro på forgiftet åte

Naturvernforbundet reagerer sterkt på giftfunnet og mener å se flere ting som tyder på at dette er en bevisst forgiftning av ulven.

— Naturvernforbundet er sjokkert over at forgiftning og grov faunakriminalitet kan være årsaken til at alfahannen Fenris i ulveflokken i Østmarka døde. Ulven var så godt som død da den full av skabb ble avlivet under en svært kald periode i vinter, sier Arnodd Håpnes, fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet.

— Både at det er tre forskjellige giftstoffer og at det handler om gift fra produkter som ikke lenger er i salg, er klare indisier på at dette skyldes alvorlig og bevisst faunakriminalitet, sier Håpnes. Han viser til at Fenris tidligere har hatt skabb og blitt frisk og derfor burde vært mye mer immun mot nye angrep. Dyr som får i seg gift, får lettere skabb fordi immunforsvaret er nedsatt. Den raske utviklingen av skabb på Fenris kan tyde på akutt forgiftning, noe som er uvanlig at skjer på naturlige måter.

  • Noen er ute og hjelper ulven ved å lete etter giftåter
  • Både det voldsomme ulvehatet som kommer til syne i endel områder, blant annet i Enebakk i fjor sommer, samt det faktum at forskerne har dokumentert at omkring halvparten av ulvene som dør i Norge antas å være illegalt drept, tilsier at faunakriminalitet er sannsynlig årsak også i dette tilfellet, sier Håpnes.

Han mener dette er både trist og kritisk for vår lille ulvebestand. Begge alfadyrene i Østmarka døde i løpet av få måneder, og det har ført til at Østmarka-flokken er ødelagt.

- Skammelig og forkastelig

— Hvis dette er faunakriminalitet, er det en skammelig og forkastelig handling. Det er trist at det i et moderne samfunn fremdeles drives med slikt primitivt svineri i våre skoger, sier Håpnes.

- Vi har i mange år sett giftåter, fotsakser, ulovlig skutte dyr og ulver som er forsvunnet, noe som har vist at krypskyting er et svært stort problem. Naturvernforbundet har etterlyst mer midler til overvåking og avdekking av denne typen grov faunakriminalitet. Ulven er kritisk truet og vi har knapt 30 helnorske ulver. Derfor er det ekstraforkastelig med krypskyting og dreping av vårt mest truede pattedyr, sier Håpnes.

12 ulver lisensfelt i vinter

I løpet av lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31. mars ble det felt seks ulver her i landet. I tillegg er ytterligere seks ulver, som har dødd på andre måter, belastet lisensfellingskvoten. Det er to ulver færre enn i samme periode i fjor, opplyser Miljødirektoratet. I tillegg ble det felt 67 gauper og 52 jerv.

Les også

  1. 100 døde ulver i Skandinavia på ett år

  2. 11.571 jegere vil skyte ulv

  3. Nødvergeretten undergraves | Ivar Johannes Knai

  4. Vil redde Oslo-ulven fra forgiftning