Aktor vil ha Julio Kopseng dømt til 21 års forvaring

Julio Kopseng må dømmes til 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, mener aktoratet.

Julio Kopseng er dømt for voldtekt av 11 kvinner. Den siste saken, der ni fornærmede ble trodd i tingretten, er anket. Men med ti nye anmeldelser kan Kopseng bli tiltalt i en tredje rettsrunde.
  • Ntb

— I denne saken er det grunnlag for å avsi den strengeste dommen som noen gang er avsagt i en voldtektssak, sa statsadvokat Guro Hansson Bull da hun konkluderte i sin prosedyre om straffeutmålingen i Kopseng-saken torsdag.

Den tidligere TV-danseren, artisten og stripperen er kjent skyldig i å ha voldtatt 16 kvinner i denne siste rettsrunden, og ett voldtektsforsøk. I tillegg er han rettskraftig dømt for ytterligere to voldtekter, noe som bringer det totale antallet fornærmede til 19, poengterte Bull.

Dommen som skal avsis mot Kopseng, er en samledom for de to ankesakene som er behandlet nå og den rettskraftig dommen fra 2013.

Etter tre måneder i retten er saken helt i sluttfasen i Borgarting lagmannsrett. Det er på det rene at Kopseng skal dømmes, og han skal dømmes strengt. Nå gjenstår det for partene å argumentere for hvor strengt han skal straffes, og om han ska ha fengsels- eller forvaringsdom.

Les også:

Les også

Kopseng kjent skyldig i å ha voldtatt 16 kvinner

Historisk sak

Kopseng-saken savner sidestykke i rettshistorien hva gjelder omfang og varighet, mener aktor. Dessuten er det en rekke skjerpende omstendigheter knyttet til handlingene den tidligere artisten er skyldig i: Han har plukket ut kvinner i en sårbar livssituasjon, han har lokket og manipulert og truet i en slik grad at en av de fornærmede besvimte av frykt for å bli drept etter å ha blitt voldtatt på toalettet til Burger King i Karl Johans gate i Oslo.

— Påtalemyndigheten er ikke kjent med noen tilsvarende sak, med et så stort omfang, sa Bull.

Hun konkluderte med at det eneste riktige er å gå til lovens maksimumsstraff og la ned påstand om at Kopseng dømmes til 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år.

Det er svært sjelden at lovens maksimumsnivå blir brukt i forvaringsdommer, og det har aldri skjedd i en voldtektssak.

Skyldig i hele tiltalen

Kopseng er av juryen funnet skyldig i praktisk talt hele tiltalen. Det betyr at retten må utmåle straff for voldtekt av 18 kvinner, ett voldtektsforsøk og for åtte måneder lang, grov mishandling av en tidligere samboer.

«Virksomheten» har pågått i tolv år. 38-åringen har et vedvarende «fast forbrytersk forsett», framholdt Bull. Dessuten har de sakkyndige konkludert med at gjentakelsesfaren er høy, selv etter endt soning.

De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderer med at Kopseng har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og gjennomgående psykopatiske trekk - en tilstand som er svært vanskelig, om ikke umulig, å behandle.

— Han har gjennomgående bagatellisert sin egen rolle, nektet og lagt skylden på andre. Han har framstilt seg selv om offer og har vist stor evne til å manipulere. Risikoen for seksuell vold og nye overgrep vil være til stede etter endt soning av tidsbestemt fengselsstraff, sa Bull.

Kopsengs forsvarere skal gi retten sitt syn på saken senere torsdag. (©NTB)