Denne plassen kan gi mer Lambda-trøbbel

Neste uke blir Operaallmenningen banket gjennom i bystyret. Samtidig gjenåpner den største hodepinen i hele Bjørvika.

Slik skal Operaallmenningen se ut fra luften. Det planlagte vannspeilet gir større muligheter for helårsbruk, og kommer til å bli vedtatt i bystyret neste uke.
Arkitekter ser åpenbart for seg at fremtiden vil innebære en langt større bruk av luftballonger. Operaallmenningen er intet unntak, men først og fremst skal det bli myldreplass for byliv med uteservering og parkanlegg.

Det blir nesten like stort som Youngstorget, og en kraftig opprustning for et område som i dag er mest kjent for miljøet på «Plata» og en hektisk parkeringsplass i tilknytning til Oslo S.

Les også

Oslos nye praktplass

20.000 kvadratmeter tumleplass, med benker, servering og

Les også

nye Deichmandke bibliotek

. I hjertet av plassen kommer et vannspeil. Mens Riksantikvaren ønsker at det skal være en fjordbukt, har politikerne nå bestemt seg for at det blir et avgrenset ferskvannsbasseng.

Lambda-kampen om igjen

Resultatet kan bli en massiv krangel på andre siden av Operaen.

For med ferskvann vil Riksantikvaren gjenreise kravet om mindre bygging på Kongsbakken. Det var det samme kravet han hadde for å få bygget Lambda, og den gang var det snakk om å redusere utbyggingen med rundt 25 000 kvadratmeter.

Arkitekter ser åpenbart for seg at fremtiden vil innebære en langt større bruk av luftballonger. Operaallmenningen er intet unntak, men først og fremst skal det bli myldreplass for byliv med uteservering og parkanlegg.

— Hvis vi mister poenger noen steder i Bjørvika, er det naturlig å se hvordan vi kan få det igjen andre steder. Det totale vannregnskapet i Fjordbyplanen handler om å ikke bygge Oslo inne fra sjøen, sier Margrethe Øyvann Tviberg hos Riksantikvaren. - Vil det være akkurat det samme kravet som i 2011 når det gjelder Kongsbakken?

— Forliket den gang var delvis knyttet til Lambda, men også vannregnskapet. Det er litt tidlig å si akkurat hvordan vårt krav på Kongsbakken vil være, sier Tviberg.

- Ubegripelig

Kravet får uansett utbyggerne av Bjørvika til å steile.

Kongsbakkeallmenningen kan bli større som følge av løsningen som er valgt for Operaallmenningen. Men det kan fort også bli dyrt, ifølge utbyggerne.

— Nå har vi utarbeidet et planforslag der Kongsbakken blir utvidetnoen meter både mot sør og nord, for å komme dem som vil ha en større Kongsbakke litt i møte. Men i utgangspunktet står vi beinhardt på den gjeldende reguleringen, sier administrerende direktør Paul Lødøen i Oslo S Utvikling. Han påpeker at Riksantikvaren var med på å utarbeide de gjeldende planene tilbake i 2003.

— Vi kan ikke skjønne hvordan Riksantikvaren da i ettertid kan ha myndighet til å gripe inn på en slik måte. Kongsbakken utgjør et meget stort areal som den er, og hvordan de kan kreve en åpen plass dobbelt så stor som Rådhusplassen, er ubegripelig, sier Lødøen.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) er også kritisk til Riksantikvaren.

— Vannspeil gir helt andre bruksmuligheter ved at man kan tappe ut vannet. Det er greit at de har andre oppfatninger, men å koble dette til Kongsbakken blir veldig rart. Det virker å være en utrolig tynn sammenheng, sier Folke Fredriksen.

Hundremillionerskrangel

En større Kongsbakkeallmenning vil ha svært store økonomiske konsekvenser, advarer Lødøen. Han påpeker at det er snakk om verdier til mange hundre millioner kroner.

— Dersom Kongsbakken blir dobbelt så stor som forutsatt, betyr det at kommunen må ut med betydelig kompensasjon i en eller annen form, sier Lødøen. - Det skulle bare mangle at vi ikke skal ha erstatning for dette. Det vil bli plass til betydelig færre boliger, og hele utbyggingsavtalen mellom Oslo kommune og utbyggerne kan stå i fare.