Her er byrådets plan: Går for T-banestasjoner på Bislett og Grünerløkka

Nye underjordiske T-banestasjoner ved Bislett og nederst på Grünerløkka. Nå har byrådet bestemt seg for hvor de vil ha ny tunnel gjennom Oslo sentrum.

 Slik kan nye Bislett T-banestasjon bli seende ut.

En ny 5,5 kilometer lang T-banetunnel gir mulighet for inntil åtte avganger i timen for de ulike strekningene, en dobling fra i dag.

Nå har det rødgrønne byrådet lagt frem planene sine for tunnelen. De har bestemt seg for trasévalg og hvilke nye stasjoner som skal bygges. Bystyret vil vedta det hele før sommeren.

– Vi er allerede for sent ute, dette burde vært avgjort for lengst. Kapasiteten på T-banenettet er presset, så nå må vi ha fullt tempo fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tirsdag møtte han pressen på Linderud stasjon langs linje 5 i Groruddalen sammen med byrådskollegene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Inga Marte Thorkildsen (SV). Nettopp steder som Linderud vil tjene aller mest på den nye tunnelen, påpekte Johansen.

I forkant hadde byrådet fristet med en «ny plan for utvikling av kollektivtransporten i Oslo». I praksis hadde de ikke så mye nytt å melde. Tidspunktene for byggestart og ferdigstillelse er ikke klare.

Slik kan ny linjestruktur bli med ny sentrumstunnel.

Ruter har tidligere omtalt at forventet byggestart er 2024, og at tunnelen skal være klar innen 2030.

Kostnaden er heller ikke kjent. Det siste anslaget er på ca. 17 milliarder kroner for ny tunnel som helhet, men anslaget er fra 2014. Foreløpig er det klart at staten tar halve regningen, mens en stor del av det resterende skal tas av bompengeinntektene gjennom Oslopakke 3-avtalen.

I tillegg kommer en milliardkostnad til bygging av ny stasjon på Majorstuen, hvor stasjonen skal graves ned. Finansieringen av den er ikke klar.

To helt nye stopp

Byrådet ønsker nye stasjoner ved Bislett stadion og ved Nybrua, nederst på Grünerløkka. Plasseringene er ikke tilfeldige, her er det mulig å bygge delvis ved hjelp av åpne byggegroper i stedet for å grave ut stasjoner under overflaten.

Den nye tunnelen får trasé Majorstuen – Bislett – Stortinget – Nybrua – Tøyen.

Tidligere har det vært vurdert å bygge ny stasjon i hjertet av Grünerløkka, enten på Olaf Ryes plass eller i Birkelunden, hvor det er langt til nærmeste stasjon i dag.

Det er kaldt på perrongen på Linderud sent i november, fikk byrådsleder Raymond Johansen og byrådene Lan Marie Nguyen Berg (f.v.) og Inga Marte Thorkildsen erfare. Om ti års tid vil T-banen herfra gå dobbelt så ofte som i dag.

Raymond Johansen forteller at det satt langt inne å legge den tanken til side. Men risikoen ville vært for stor på grunn av grunnforholdene, er vurderingen.

– Det var det faglige rådet vi fikk. Det ville gitt store komplikasjoner, både der stasjonen skulle opp, og for traseen der den måtte ha krysset under Akerselva, sier Johansen.

De har også droppet å legge en ny stasjon på Youngstorget. Sikkerhetshensyn er én årsak, fordi tunnelen måtte gått under Regjeringskvartalet, noe som ikke er ønskelig.

Største på mange år

– Dette er den mest offensive planen noensinne i Oslo, mener Johansen.

– Det er daglig like mange som pendler inn til hovedstaden, som det bor i Telemark fylke. Flere biler kan ikke løse utfordringene våre. Med raske skritt nærmer vi oss maks kapasitet på kollektivnettet. Nå vil vi gjøre noe med flaskehalsen i sentrum, sier han.

Byrådet går for ny T-banestasjon på Grünerløkka ved Nybrua.

Planene har vært arbeidet med i mange år, under flere byråd. Johansen understreker at dette primært er et kapasitetsprosjekt. Selv om gravingen og de nye stasjonene kommer i sentrum, så er det reisende til og fra ytre bydeler i øst og vest som virkelig får glede av det.

– Byens politikere var fremsynte da de på 1960-tallet bygget T-bane til de den gang nye bydelene. Nå får vi et nytt løft, sier Johansen.

Flere mindre nyheter

Byrådet presenterte også flere store, men uforpliktende utredninger som vil komme. Blant annet skal man vurdere om trikketilbudet kan utvides ytterligere – og også om det faktisk bør satses enda på mer trikk.

Byrådet minner dessuten om at byggingen av Fornebubanen forberedes for fullt. Reguleringsplanen ble vedtatt allerede i 2011. Tre av de syv stasjonene skal ligge i Oslo. Fire stasjoner kommer i Bærum.

– Første spadetak blir tatt i 2019, lover samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Byrådet minner også om hvor nye trikkestrekninger allerede er foreslått:

  • Ring 2, fra Majorstuen til Carl Berners plass.
  • Carl Berners plass til Bryn.
  • Bryn til Sinsen – via Økern.
  • Ljabru til Hauketo.
  • «Fjordbytrikk» fra Rådhusplassen og Filipstad til Skøyen.
  • Sinsen til Tonsenhagen med mulig forlengelse til Linderud.

Byrådet omtaler også at planen «legger opp til» utredning og planlegging av bedre kollektivløsninger på tvers av og internt i Groruddalen, og et nytt knutepunkt for buss, T-bane og tog både på Lysaker og Bryn.

De vil vurdere om den nye T-banetunnelen kan forlenges helt til Bryn og at det der kan lages et stort knutepunkt for tog, bane og buss.