Oslo vil ikke ha Regjeringens hjelpetiltak for romfolk

Vi kommer hverken til å dele ut mat, eller åpne steder der romfolk kan sove, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).
  • Vi har ingen spesielle strakstiltak på tapetet, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Lørdag varslet Regjeringen at de vurderer økonomiske støtteordninger til kommunene for å bedre de akutte forholdene for romfolk i Norge.

Regjeringen har ennå ikke sagt hva slags støtteordninger dette blir, men statssekretær i Justisdepartementet, Pål K. Lønseth (Ap), har tidligere sagt at Oslo bør vurdere å tilby romfolket sanitæranlegg og overnatting.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier imidlertid nå at det ikke er aktuelt for Oslo kommune å søke om slike midler.

— Vi har ikke planer om å etablere ytterligere tiltak i kommunal regi, og vi kommer ikke til å organisere noe overnattingstilbud. Hvis staten skulle ønske å finansiere noe slikt, antar jeg at de gjør det uten at det må gå via kommunen.

Han viser til at det allerede finnes hjelpetiltak i regi av humanitære organisasjoner.

— Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår hva Faremo mener. Vår holdning er den samme som tidligere. Mennesker som kommer til Oslo for å søke arbeid, må sørge for å ha et sted å bo, og de må kunne forsørge seg selv mens de er her. Det finnes både campingplasser og hoteller med utmerkede sanitære forhold, sier Røsland.

- En underlig konstruksjon

Røsland har heller ikke sansen for forslaget om tiggerfrie soner på bestemte tidspunkter.

- Nå er det jo politiet som skal vurdere hvor og når det er nødvendig med tiggerfrie soner, men jeg vil tro de har mer fornuftige ting å gjøre ennå løpe opp og ned Karl Johan og fortelle folk at de må vente 20 minutter før de kan tigge.

Les også

Sverige hjelper sine romfolk

Røsland mener hele lovendringen er en underlig konstruksjon, og tror politiet vil få en vanskelig jobb med å bestemme hvilke gater som skal være tiggergater i Oslo.— Jeg mener regjeringen bommer helt. Det er ikke tiggingen i seg selv som er problemet, men omfanget det har fått, leirene, og sanitær- og renovasjonsproblemene som oppstår i kjølvannet. Så lenge det er tillat å tigge, kommer mennesker til å gjøre det. Vi mener et tiggeforbud er det som må til for å stoppe tilstrømningen, sier Røsland.

— I stedet lager regjeringen et byråkratiserende system. Jeg er usikker på hva man egentlig oppnår med det, men dette fjerner ikke leirene og de sanitære utfordringene - kjerneproblemet ved tigging.

- Hvordan vil høyre håndtere rom-utfordringen dersom dere kommer i regjeringsposisjon?

— I tillegg til et tiggerforbud, må vi være mye tydeligere på hva vi forventer av midlene vi gir til blant andre Romania og Bulgaria gjennom EØS-kontingenten. Disse landene må selv forbedre levekårene for gruppen reiser til Norge eller andre europeiske land for å tigge.

Umulig å håndheve

Mens Røsland og Faremo krangler om hva som skal gjøres med romfolket, er politiet på sin side misfornøyde med hvordan politikerne har håndtert rom-utfordringen siden sommeren 2012.

— Pr. nå har ikke politikerne løftet en finger for å bedre forholdene knyttet til at så mange utenlandske tiggere kommer til Norge, sier visepolitimester Roger Andresen til Aftenposten.

- Hvilke politikere eller hvilke myndighetsnivå er det du tenker på?

— Jeg ser at det krangles mellom sentrale og lokale politikere. Det vil ikke vi ha noen mening om, men vi ser at resultater er at det ikke har skjedd noe, sier Andresen.

Les også

Ikke la oppgittheten ta overhånd

Andresen mener det er leit at Regjeringen ikke vil innføre et forbud mot tigging, slik som politiet har anbefalt.— Regjeringen sier at de ikke ønsker å kriminalisere fattigdom. Det mener vi er et underlig og paradoksalt standpunkt. For vi har fått klar beskjed fra høyeste hold om å bruke alle hjemler vi har fullt ut. Det vil si at det forventes at vi ligger tett på disse utenlandske tiggerne og griper inn mot de ulovlighetene de gjør. Det vil ikke bare innebære mye bruk av ressurser, men også en ganske høy grad av bøtelegging, og vi er nokså sikre på at det neppe hjelper dem ut av fattigdommen, sier han.

- Umulig å gjennomføre

Heller ikke fagforeningen til politiet har noen tro på Regjeringens regulering av romfolkets tigging.

Leder i Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, mener forslaget om tiggerfrie soner vil være så å si umulig å gjennomføre.

— Det er på grensen til umulig å praktisere. Det blir for ullent, sier han til NRK.