Nå er det her det graves, og det er det mange som merker

Det graves og det graves i Oslo. Nå vendes Kristian Augusts gate oppned. Men det skal bli fint til slutt.

Kristian Augusts gate skal vendes oppned. Den blir sikkert fin, men først kommer en periode hvor det ikke er så fint. Den er nå.

Det er ikke lett å komme seg frem i Oslo sentrum. Deler ser nærmest ut som en krigssone. Akkurat nå er det kanskje verst i Kristian Augusts gate.

Hva graver de etter?

I disse dager påbegynnes nemlig en ny etappe på det lange gravemaskin-løpet fra Tinghuset til Tullins gate. Nå er det Kristian Augusts gate som skal snus oppned mellom Holberg plass og Professor Aschehougs plass.

Her graves det i de neste uker og måneder. Inntil de er ferdige, går trikken i midlertidige spor i Kristian IVs gate.

Trikketrasé og gate skal få en ekstrem oppussing. Plassen foran Tinghuset, C.J. Hambros plass, skal få en etterlengtet opprustning og det skal anlegges vendesløyfe for trikk på Holbergs plass og Professor Aschehougs plass.

Prosjektet er en del av arbeidet med å fornye trikkeparken i Oslo og å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Graver dypt og grundig

Når gravemaskinene først er i sving, gjør de det grundig. Vann- og avløpsetaten benytter anledningen til å fornye sine ledninger på deler av strekningen. Det betyr at det skal graves dypt. Det skal også graves i Rosenkrantz' gate.

Arbeidene sammenlignes med dem som er gjort i Prinsens gate, men det skal gå litt fortere.

Prosjektet har en prislapp på nesten en halv milliard, startet opp i juni i år, og skal etter planen være avsluttet våren 2020.

Det virker inn på livet til naboer som må slite med byggestøy, og alle de som har sin daglige ferd i noen av Oslos mest sentrale gater.

Mange etapper

Prosjektet er delt opp i flere etapper, eller faser. Det begynte på Holbergs plass og i Kristian IVs gate i juni.

Etter sommerferien startet arbeidet med Tullins gate og øvre del av Kristian Augusts gate. Mandag gjøv gravemaskinene løs på strekningen mellom Universitetsgata og Sehesteds gate.

Her blir det av åpenbare grunner ikke aktuelt å kjøre bil på en stund.

Strekningen foran Tullinkvartalet tas ikke før i 2019, da skal Entra være ferdig med store deler av det nye juridiske fakultet.

Dette skjer nå

Akkurat i disse dager skjer store endringer. Og siden alle medaljer har to sider, så begynner vi med gladsiden, sett fra bilistenes synspunkt: Etter å ha vært stengt for gjennomkjøring siden 14. august, åpnes Kristian IVs for toveis biltrafikk.

Baksiden av medaljen er at Kristian Augusts gate stenges for gjennomkjøring. Den skal være stengt helt til trikkene er tilbake i nye, permanente spor om to år. Planen er å re-åpne gaten i fjerde kvartal 2019, men det forutsetter at fremdriften med det nye juridiske fakultet går som planlagt.

Krysset Ring 1/Kristian Augusts gate har vært innsnevret til to kjørefelt siden begynnelsen av september. Halve krysset er gravet opp, infrastruktur i grunnen er skiftet og det er lagt nytt fundament.

Nå flyttes anleggsarbeidet til den andre delen av krysset. De to kjørefeltene legges til østsiden av krysset og hundrevis av fotgjengere på vei mellom Nationaltheatret stasjon og Tullins gate må legge om ruten.