Oslo

Ble bortvist fra sitt eget hjem av politiet. Ikke gyldig, mener retten.

Både okkupanter og naboer ble bortvist da «Brakkebygrenda» ble ryddet i fjor sommer. En nabo fikk 7000 kroner i bot da han senere prøvde å gå til legen.

Politiet møtte mannsterkt opp da St. Halvards gate 27 ble ryddet.
 • Lene Li Dragland
 • Christian Sørgjerd
  Journalist

Onsdag 4. juni i fjor var det over og ut for okkupantene i St. Halvards gate 27 i Gamlebyen. Etter mer enn et tiår med okkupasjoner på den ubrukte tomten, ryddet politiet den på eiers oppfordring. Flere naboer og forbipasserende stoppet for å se på det store politioppbudet i morgentimene.

Politiet ba både okkupanter og tilskuere fjerne seg.

I en fersk dom skriver Oslo tingrett:

«Hvis disse ikke øyeblikkelig forlot stedet da de fikk beskjed om det, eller det i samtale med politiet vist seg at de kunne ha en eller annen form for tilknytning til okkupantene, ble de i tillegg bortvist fra området frem til fredag kl. 0800.»

Bortvist fra sitt eget hjem — frikjent

En 47-årig mann var blant de bortviste tilskuerne.

Ifølge politiet ble i alt et 30-tall personer bortvist. De fikk se et kart med et større område av Gamlebyen tegnet inn, med beskjed om at de måtte holde seg utenfor området i 48 timer.

Men 47-åringen bor innenfor området. Senere samme dag var han tilbake, på vei til en legetime. Da ble han stoppet av en politimann som kjente ham igjen. 47-åringen ble pågrepet og fikk 7000 kroner i bot for å bryte bortvisningspålegget.

Han aksepterte ikke boten. Før jul var saken derfor til behandling i Oslo tingrett. Mannen ble der frikjent.

— Det var litt hettegensefaktor på hvem de gikk etter. Det var ingen kommunikasjon, det ble vel antatt at vi sympatiserte med ungdommene. Men det var ikke en mus som kunne snike seg inn forbi sperringene de hadde satt opp. Det var jo heller nesten ingen der, utenom noen nysgjerrige naboer. Og politiet må finne seg i at folk er nysgjerrige på hva skattepengene deres brukes til, sier 47-åringen, som ønsker å være anonym.

Dommen kritiserer politiet

I dommen skriver tingretten at det var urimelig av politiet å vente at 47-åringen skulle ha fått med seg omfanget av en så omfattende bortvisning når det hele ble kommunisert muntlig, uten mulighet for å stille spørsmål.

— Politiet, som alle andre, bør jo ta seg tid til å snakke med folk. Hvis de hadde gjort det, kunne det kanskje forenklet dette for alle parter, sier mannen.

Politiadvokat Stian F. Hermansen i Oslo-politiet viser til at det er opp til den enkelte politimann å gjøre en konkret, skjønnsmessig vurdering slike situasjoner.

— I denne saken innebar dette et anslag på når aksjonen i sin helhet skulle være ferdig, herunder opprydding og klargjøring for videre bruk av eiendommen. I etterpåklokskapens lys ble det nok i denne konkrete saken gitt et pålegg som var noe for omfattende enn det viste seg å være grunnlag for, noe vi tar til etterretning, sier Hermansen.

Retten påpeker at:

 • Bortvisningen var meget omfattende i tid. De karakteriserer det som «unødig lenge».
 • At tiltalte bor i området og har barn på den lokale skolen.
 • At tiltalte hadde opptrådt lovlig og oppholdt seg utenfor sperringene.
  I tillegg var formålet med bortvisningen, altså ryddingen av «Brakkebygrenda», løst på tidspunktet han ble pågrepet, påpeker tingretten i dommen.

Dommen går ikke inn i en nærmere vurdering av om bortvisningen i seg selv egentlig var lovlig. Imidlertid skriver retten at den må regnes som «helt i grenseområdet for hva som er tillatt etter politiloven».

Det var nettstedet Radikal portal som først omtalte denne saken.

Les også

 1. Brakkebygrenda kan bli til parkeringsplasser

 2. Politiet ryddet Brakkebygrenda

 3. St. Halvards gate 27 - tomten som fikk være i fred