Over 3000 boligeiere i Oslo kan ha betalt altfor mye eiendomsskatt

Da bystyret innførte eiendomsskatt for 2016, skulle boligeiere få et bunnfradrag på 4 millioner kroner for alle selvstendige boenheter.

De berørte kan tilsammen ha betalt inn så mye som 50 millioner kroner i for mye eiendomsskatt for 2016 og 2017, ifølge Norsk Familieøkonomi. (Illustrasjonsbilde.)

– Det har imidlertid ikke skjedd, forteller Eva Sørmo i Norsk Familieøkonomi.

Mange boligeiere har ifølge henne ikke fått fradrag for boenhet nummer to.

Medlemsorganisasjonen Norsk Familieøkonomi oppdaget at kommunen hadde slettet regelen om automatisk bunnfradrag for boenhet nummer to i 2017 og sendte en klage på vegne av nær 3300 boligeiere.

Kommunen krevde at Norsk Familieøkonomi fikk fullmakt av de 3300 boligeierne.

Fristen Oslo kommune har satt for å sende inn fullmakt til Norsk Familieøkonomi er mandag 5. juni.

– Vi har fått fullmakt fra 600 boligeiere, men fortsatt er det mange boligeiere som betaler for mye eiendomsskatt uten å være klar over det, sier Sørmo.

Norsk Familieøkonomi er en kommersiell aktør som gir økonomiske råd til betalende medlemmer.

1820 klager

Prosjektleder for innføring av eiendomsskatt i Oslo Irene Tanke sier til Aftenposten at regelverket er klart. Skal noen klage på vegne av andre, må fullmakt innhentes.

Hun legger også til at det ikke er nødvendig å gå via Norsk Famiileøkonomi for å klage, man kan også henvende seg direkte til eiendomsskattekontoret. Kommunen vil vurdere hver enkelt sak individuelt.

– Vi mener vi har informert innbyggerne godt nok, sier finansbyråd Robert Steen via kommunikasjonsavdelingen til Aftenposten.

Oslo kommune fikk inn 1820 klager på eiendomsskatten før fristen gikk ut 11. april. Dette er ikke inkludert de klagene Norsk Familieøkonomi representerer, fordi organisasjonen mangler fullmakt fra beboerne.

I e-posten legger byråden til at majoriteten av klager på eiendomsskatt i år omhandler klage på takst på næringseiendom.

– Fikk ikke bunnfradrag

Eva Sørmo i Norsk Familieøkonomi forteller at de valgte å sende inn klage på vegne av de 3000 boligeierne, for å rekke det før fristen 11. april.

– Da bystyret innførte eiendomsskatten med automatisk bunnfradrag hadde de ikke tenkt på at de ikke har opplysninger om størrelse og verdi på boenhetene. Det er ikke alltid slik at to boenheter i ett hus er delt opp 50–50. Derfor sendte kommunen et brev i fjor til folk med flere boenheter for å spørre om boenhetenes areal, forteller Sørmo.

Det var imidlertid mange som ikke responderte på brevet, forteller Sørmo. Forholdet ble først omtalt i Kapital i april.

– Derfor fikk de rett og slett ikke bunnfradrag for boenhet nummer to, slik de har krav på, sier Sørmo.

Til dette sier byråd Steen at forskriften for eiendomsskatt ble endret for 2017 og at den endrede forskriften var ute på offentlig høring i november i fjor.

– Praksis i Oslo kommune er den samme som i staten gjennom skattemeldingen. Det er nødvendig at eiendomsbesitter som skal ha flere bunnfradrag, sender inn dokumentasjon som gjør det mulig for kommunen å beregne korrekt bunnfradrag. Kommunen legger til grunn at folk gir riktige opplysninger om sin eiendom, skriver byrådssektretær for finans, Vegard Andersen i en epost til Aftenposten.

– Folk stoler på kommunen

– Vår erfaring som økonomiske rådgivere er at folk stoler på at kommunen regner ut skatt riktig, og det er ikke alle brev fra kommunen som er like lette å forstå, sier Sørmo.

– Når de plutselig får et brev fra oss, kan jeg skjønne at de ikke vet helt hvem de skal stole på, sier Sørmo, som er blitt oppringt av personer som har fått brevet fra Norsk familieøkonomi og lurer på hvorfor de ber om en fullmakt.

Ikke god nok informasjon

Sørmo sier at de ikke har noe imot at kommunen krever eiendomsskatt, men mener det er kritikkverdig at kommunen ikke gir god nok informasjon til boligeierne.

– Kommunen kan ikke kreve for mye eiendomsskatt av boligeiere og så stryke setningen om at folk skal få automatisk bunnfradrag for boenhet nummer to, uten å informere om det, mener Sørmo.

Oslo kommune sier i en e-post til Aftenposten at de har fått flere henvendelser fra innbyggere som har reagert på at Norsk familieøkonomi har klaget på deres vegne. Enkelte har også påpekt at de selv allerede har klaget, slik at det nå var to klager fra samme innbygger i systemet.

Systematisk feil

Sørmo i Norsk familieøkonomi sier at feilen i Oslo er systematisk:

– Vi finner at en av tre eiendommer med flere enn en boenhet registrert i matrikkelenhar fått kun ett bunnfradrag, sier Sørmo.

Ifølge Norsk Familieøkonomis beregninger kan boligeiere av en bolig verdt 10 millioner kroner, med to boenheter, ha betalt 12.000 kroner for mye i eiendomsskatt i 2017:

Boligverdi: 10 millioner kroner

Kun ett fradrag:

10 mill. kr – 4 mill. kr = 6 mill. kr. Eiendomsskatt beregnet av 6 mill. kr = 18.000 kr.

Fradrag for to boenheter som er like store:

5 mill. kr – 4 mill. kr x 2 = 2 mill. kr. Eiendomsskatt beregnet av 2 mill. kr = 6000 kr.

De berørte kan tilsammen ha betalt inn så mye som 50 millioner kroner i for mye eiendomsskatt for 2016 og 2017, ifølge Norsk Familieøkonomi.