Nye regler for elsparkesykkel: 54 er anmeldt. Én er dømt. Flere saker skal opp i retten i høst.

54 elsparkesyklister ble i juli anmeldt for promillekjøring av politiet i Oslo. Nå er de første sakene i rettsapparatet.

Her står politiet på Akershusstranda i forbindelse med en promillekontroll av elsparkesyklister i juli. Av de 60 kontrollerte denne kvelden, var det fem som hadde promille.

Ved 22.20-tiden lørdag 9. juli ble elsparkesyklisten stoppet av politiet sentralt i Oslo. Han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken viste at han hadde 0,86 i promille.

Nylig ble han i Oslo tingrett dømt til fengsel i 14 dager. Der tilsto han forholdet. Hele dommen er gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg har han fått 7000 kroner i bot.

Hadde han hatt førerkort, så ville det bli beslaglagt på stedet. Siden han ikke hadde det, er han idømt sperrefrist for å erverve førerkort for 12 måneder. Det betyr at han ikke kan ta lappen i denne perioden.

I høst skal minst to andre lignende saker opp i retten i Oslo. I en av disse er en kvinne tiltalt for ruskjøring med elsparkesykkel.

I den andre saken er en mann tiltalt. Han ble stoppet midt på dagen i en travel Oslo-gate fredag 8. juli. Ifølge tiltalen var han påvirket av narkotika. Virkningen av de narkotiske stoffene tilsvarte en promille på 1,2.

De som er blitt tiltalt og de som er blitt dømt, er i 20-årene til 40-årene.

Nye regler fra 15. juni

15. juni i år kom reglene som forbyr promillekjøring med elsparkesykkel.

Tall Aftenposten har fått fra Oslo politidistrikt, viser at 179 sjåfører ble anmeldt for promillekjøring i juli. Hele 54 av disse hadde kjørt en elsparkesykkel. Det tilsvarer rett i overkant av 30 prosent av anmeldte sjåfører.

– Det høye tallet skyldes nok innføring av nytt regelverk. På grunn av alle ulykker og skader blant elsparkesyklister, har politiet hatt fokus mot denne gruppen. Og så er det slik at noen av dem vi stopper, sier at de ikke var klar over at det er forbudt å kjøre elsparkesykkel med promille.

Det sier Frode Andreassen. Han er seksjonsleder i seksjon for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt. Han legger til at aller fleste er tatt i Oslo sentrum eller sentrumsnære områder på kveldstid.

Frode Andreassen i Oslo politidistrikt varsler flere kontroller mot elsparkesyklister i kommende periode.

– Det har vært snakket om det i månedsvis. Burde ikke folk ha fått med seg det nå?

– Dette har vært godt kjent i mediene. Vi opplever at det er flere unge som ikke har fått med seg det. Selv om de fleste vet at det ikke er lov, så sier de at de ikke var klar over at det var så strengt. Mange er blitt overrasket. Vi håper at flere kontroller og medieomtale vil forebygge dette, svarer Andreassen.

– Tror du det er mange som ikke blir tatt?

– Ja, det er helt åpenbart. Politiet kan ikke være over alt. Og når vi først har kontroller, så er det forholdsvis mange som blir tatt. Det viser at det er nødvendig med kontroller også fremover.

Les også

Elsparkesykkel med toppfart på 58 km/t beslaglagt – fører politianmeldt på stedet

Kan miste lappen i to år

Med de nye reglene vil elsparkesyklister med promille også miste lappen, akkurat som andre promillekjørere.

Nylig gikk en beruset elsparkesyklist til Oslo tingrett for å få tilbake lappen. Han hadde en promille på 1,34 da han ble stoppet i juli. Han fikk ikke rettens medhold.

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett kan påtalemyndigheten «midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet til NN inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 17. juli 2023».

Samtidig skriver dommeren at dersom siktede blir straffedømt, vil førerretten mest sannsynlig bli tilbakekalt for et tidsrom av omkring to år.

Politibetjent Alexander Herde gjør seg klar for kontrollen på Akershusstranda i juli.

Frode Andreassen forteller at selv om promillegrensen ligger på 0,2, er promillegrensen for førerkortbeslag 0,5. Det betyr at de som har en promille mellom 0,2 til 0,5; vil slippe unna med en anmeldelse og en bot.

Det gjelder ikke de som har hatt førerkort i under to år. De vil miste førerkortet selv om promillen er på 0,2–0,5.

– Regelverket for promillekjøring med elsparkesykkel og tap av førerrett kan sammenlignes med mopedkjøring med promille, sier Andreassen.