Knut Arild Hareide om kritikk av Statens vegvesen: – Lettvint politisk utspill

Knut Arild Hareide (KrF) går i rette med Oslo-politikerne som langer ut mot Statens vegvesen. Han var inntil nylig samferdselsminister.

Knut Arild Hareide fra KrF var samferdselsminister fra januar 2020 til oktober 2021. Han er uenig med Ap, SV og MDG i Oslo, som kritiserer Statens vegvesen for å stå i veien for klimavennlig byutvikling.

Statens vegvesen får hard medfart av byrådspartiene i Oslo i Aftenposten tirsdag. De mener etaten motarbeider ønsker om grønn byutvikling og mål om å kutte utslipp. Det er Ap, SV og MDG som fremmer kritikken.

Ikke alle deler Oslo-politikernes synspunkt. Knut Arild Hareide (KrF) er grunnleggende uenig.

– Dette fremstår som et lettvint politisk utspill, sier han.

Hareide var samferdselsminister fra januar 2020 til oktober 2021. Han har også ledet transportkomiteen på Stortinget.

– Vitner ikke om stor kompromissvilje

Hareide legger til:

– Mitt klare inntrykk er at veidirektør Ingrid Dahl Hovland har dokumentert en offensiv tilnærming til klima og miljø – i tråd med politiske føringer.

Høyre-politiker Helge Orten er tidligere leder av transportkomiteen på Stortinget. Han anbefaler Oslo-byrådet heller å søke samarbeid. Han mener Statens vegvesen tar oppdraget fra storting og regjering, på alvor.

– Utspillet fra Oslo-politikerne vitner ikke om stor vilje til kompromiss og å finne gode løsninger. Det ser mer ut som et forsøk på å kamuflere egen manglende vilje til å samarbeide, sier han.

Veistrekket fra Sinsenkrysset til Grorud er det tydeligste eksempelet på at Statens vegvesen er blitt en bremsekoloss for grønn byutvikling, mener gruppelederne i MDG, SV og Ap i Oslo. De kom med kraftig kritikk av etaten i Aftenposten tirsdag 22. februar.

– Statens vegvesen har ingen interesse for byen

Oslo-politikerne får støtte av Ulrik Eriksen. Han skriver om bilkultur i Morgenbladet, og har også skrevet den bilhistoriske boken «Et land på fire hjul». Eriksen mener Statens vegvesen syn på transportpolitikk hører 1980-tallet til.

– Deres syn er at en by ikke fungerer uten trafikk. Deres perspektiv tar ikke innover seg at vi kan oppnå mye ved å begrense trafikken, sier han.

– Statens vegvesen har ingen interesse for byen. De burde ikke drive byutvikling. Deres interesse er å utvide bo- og arbeidsmarkedet. Det er i direkte konflikt med god utvikling av byer, sier han.

Eriksen har dykket ned i 100 års historie med bilpolitikk. Han mener Statens vegvesen historisk har vært en svært mektig etat på grunn av deres sterke fagmiljø. Det har vært lite vilje blant samferdselsministre til å utfordre etaten, mener han.

Varskoet fra Oslo-politikerne er et tegn på endring, ifølge Eriksen. Mens politikere får mer «pondus» i spørsmål om transport og byutvikling, har etatens posisjon blitt stadig svakere etter større omstruktureringer og etablering av det statlige selskapet Nye Veier.

– Deres jobb er å stille spørsmål

Hareide er uenig i at Statens vegvesen ikke bryr seg om byen.

– All min erfaring viser at de leverer det de blir bedt om. Både på det grønne skiftet og på byutvikling. De har kunnskap, kjennskap og forståelse, sier han.

– Deres jobb er å stille spørsmålet om ulike prosjekter kan forsvares, for samfunnet som helhet, sier Hareide.

Orten i Høyre følger opp:

– Mange av Norges store transportårer går gjennom Oslo-regionen. Grunnlaget for mye av den byutviklingen vi i dag ser, er et resultat av at mye av denne infrastrukturen er blitt lagt i tunnel, sier han.

Ap-veteran: Mer opptatt av klima nå

Aps Sverre Myrli har lang erfaring som transportpolitisk talsperson og har møtt fast på Stortinget siden 2005. Han mener Oslo-politikerne bommer.

– De hadde truffet med kritikken hvis det var for 15–20 år siden, sier Myrli.

– Etter min vurdering er Statens vegvesen nå mye mer opptatt av helhetlige transportløsninger, byutvikling og klima, legger han til.

– Men det kan selvsagt bli bedre, sier han. Der har byrådspartiene i Oslo et poeng, mener Myrli.

Myrli peker på det han mener er et stort problem: Staten har et veivesen og -direktorat med ansvar for vei, samtidig som jernbanedirektoratet og Bane Nor har ansvar for jernbane.

– Med et transportdirektorat hadde vi fått ett direktorat og én etat med det fulle ansvaret for både vei, bane og øvrig kollektiv, sier han.