Immunolog: Grønt nivå ved skolestart vil gi smittespredning

Neste uke åpner skolene, på grønt nivå. Det betyr vanlig organisering av skolehverdagen. Konsekvensen blir at smitten vil spre seg på skolene og der unge ferdes, mener immunolog.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) gleder seg til skolestart, men er spent på smitteutviklingen. Her på besøk til sommerskolen på Nydalen videregående skole.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), ser frem til skolestart, til tross for at koronapandemien fremdeles pågår.

– Jeg er glad for at vi kan åpne på grønt nivå og at smittetallene fortsatt er forholdsvis lave, selv om vi har sett en økning i det siste. Elever og lærere trenger en mest mulig normal skolehverdag.

Thorkildsen påpeker at skolene og Utdanningsetaten har brukt mye tid og ressurser på smittevern gjennom hele pandemien.

– Den kunnskapen er jeg trygg på at de har med seg slik at det blir en trygg oppstart både for ansatte og elevene.

Byråden er også spent på smitteutviklingen.

– Det kan jo ikke utelukkes at eventuell økning i smitten gjør det nødvendig å innføre gult nivå igjen, og skoler og barnehager må fortsatt ha beredskap til å endre nivå dersom smitten øker.

Og smitten øker, viser den nyeste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Under koronapandemien har skolene i perioder vært stengt. Nå skal barna snart tilbake til klasserommene etter sommerferien.

Størst smitteøkning blant unge

I FHIs ukerapport for uke 31 slås det fast at andelen bekreftede tilfeller med deltavarianten har økt fra 1 prosent i uke 18, til 98 prosent i uke 31.

Det vil si at nesten alle som smittes nå, smittes av deltavarianten.

Likevel skriver FHI at epidemien i Norge er under kontroll, selv om smitten øker i flere deler av landet.

– Smitten øker i alle aldersgrupper, men den er fortsatt høyest blant tenåringer og yngre voksne, skriver FHI i rapporten.

Økningen i antall meldte tilfeller var størst i aldersgruppen 6–12 år, mens andelen positive prøver var høyest i aldersgruppen 0–5 år.

Professor i immunologi ved UiO, Anne Spurkland, mener smitteutbrudd blant barn og unge er uunngåelige i ukene etter skolestart.

Det vil bli utbrudd på skolene

Spurkland sa tidligere i sommer at hun fryktet en epidemi blant de unge denne høsten.

– Jeg kan ikke se for meg noe annet enn at viruset vil gi utbrudd på skolene. Så blir spørsmålet hvor mye barna vil beskyttes av at voksne er vaksinert. Det vil nok beskytte noe, men jeg kan ikke skjønne annet enn at det vil spre seg i barnebefolkningen.

Spurkland mener det er viktig å huske at helsemyndighetene ikke har som mål at barn unngår smitte, men å unngå at sykehusene overbelastes. Det målet er nådd, ifølge immunologen.

– Prisen for grønt nivå blir smitte på skolene og der barn ferdes. Jeg tror nok helsemyndighetene vil aksepterer at smitten vil løpe i samfunnet når alle over 18 år har fått tilbud om vaksine, sier immunologen.

Professor i immunologi ved UiO, Anne Spurkland, mener grønt nivå vil gi smittespredning i barnebefolkningen.

Spurkland mener trafikklys-systemet som benyttes for skoler og barnehager har noe for seg, så lenge samfunnet ikke er fullstendig åpnet opp.

En slik gjenåpning er ikke nødvendigvis langt unna. Helse- og omsorgsminister Bent Høie tror det kommer i løpet av denne høsten.

– Trolig i slutten av september, kanskje enda litt raskere hvis vi får tak i flere vaksiner, sier Høie til VG.

– Da er det unødvendig å videreføre modellen, sier Spurkland, som også mener at foreldre bør få tilbud om å vaksinere barna sine:

– Det er riktig at det er lavere risiko for at barn blir alvorlig eller langvarig syke, men det er ikke risikofritt.

FHI: Strategien må legges om ved gjenåpning

– Når samfunnet åpner helt opp, og alle voksne er fullvaksinert eller tilbudt vaksine, vil det sannsynligvis ikke være aktuelt å bruke trafikklysmodellen lenger.

Det sier Pål Surén, forsker og spesialist i barnesykdommer ved FHI.

Etter en full gjenåpning må TISK-strategien også legges om slik at koronaviruset håndteres på linje med andre luftveisvirus, forklarer Surén.

– Da vil det ikke lenger være et mål å fange opp hvert tilfelle, men vi vil opprettholde en overvåking som gir oss et godt bilde av smittesituasjonen.

Ifølge Surén er det ikke bestemt når denne overgangen vil skje. Foreløpig er målet å holde epidemien under kontroll frem til alle som ønsker, er blitt fullvaksinert.

Et eksempel på hvor vanskelig det kan være å holde smitten under kontroll, finner man på Hudøy feriekoloni. Her ble det i slutten av juli registrert tre smittetilfeller.

Kohort sendt hjem fra sommerleir

Det endte med at hele gruppen på 29 barn og ni ansatte i juli måtte sendes hjem fra feriekolonien, etter at de ble registrert tre smittetilfeller.

I forrige uke opplyste NTB om at det var 17 tilfeller knyttet til feriekolonien.

Nå er tallet 31, ifølge Helseetaten i Oslo kommune.

– 30 av disse blir fulgt opp av Oslo kommune, mens den siste blir fulgt opp av en annen kommune, opplyser smittevernoverlege i Oslo, Synne Marie Schou Øhrberg.

Selv med stort fokus på håndhygiene og renhold, ble det oppdaget smitte på Hudøy feriekoloni. Bildet er fra sommerleiren i 2016.

André Sirnes er daglig leder for feriekolonien på Hudøy. Han forteller at de la mye vekt på håndhygiene og renholdsrutiner, og at det stort sett har gått bra.

– Vi har forholdt oss til retningslinjer fra FHI, og rammene for leiren er besluttet av kommuneoverlegene i Færder og Oslo kommune. Vi har også hatt god dialog med Helseetaten i Oslo.

Feriekolonien er et samarbeid mellom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon Oslo. Vanligvis har de hatt rundt 1370 barn og unge på sommerleirene, fordelt over tre hovedperioder i skoleferien.

I år kunne ikke feriekolonien ta imot mer enn 850, på grunn av restriksjoner.

Vanskelig å unngå

– De store koloniene har vært delt inn i kohorter på 30, mens de mindre koloniene har vært delt inn i kohorter på 24.

Feriekolonien finner sted på 1500 mål, og deltagerne fordeles på 11 kolonier.

Selv med stort fokus på smittevern og med god boltreplass, kan smitte forekomme, mener leirsjefen.

– Barna på en feriekoloni lever sammen døgnet rundt. De spiser sammen, leker sammen og sover sammen på sovesal. Det er rett og slett vanskelig å hindre at sånt kan skje.