Oslo

Lambda neste under lupen

Byrådet i Oslo vil ha en gjennomgang av de fremtidige driftsutgiftene for det nye Munchmuseet i Bjørvika. De kan ende på godt over 200 millioner kroner årlig.

Det nye Munchmuseet skal etter planen står ferdig i Bjørvika i 2018 og åpnes i 2019. Driftskostnadene vil da ligge på godt over 200 millioner kroner i året.
 • Arve Henriksen
  Journalist
 • Sol Sigurjonsdottir

I to uker har byrådsleder Raymond Johansen og hans hoff gjennomgått Deichman-prosjektet for å kvalitetssikre drifts— og investeringskostnadene.

Onsdag konkluderte Byrådet med det nye biblioteket i Bjørvika skal bygges, men at over en tredjedel av lokalet skal leies ut.

Samme dag ble det antydet at det planlagte nye Munchmuseet Lambda er satt i spill.

— Vi har skrevet i vår byrådserklæring at vi skal bygge det nye Munchmuseet. Så er det slik at det ligger veldig mange store investeringsprosjekter som bystyret har vedtatt, uten kanskje å se på totaliteten. Det er ingen indikasjoner på noen overskridelser ennå, men vi jobber for å se på driftskostnadene på nytt for det nye Munchmuseet, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

De årlige driftskostnadene på dagens Munchmuseet er på 85 millioner kroner. Når nye Munch/Lambda står ferdig, vil de samlede driftskostnadene ligge på godt over 200 millioner kroner i året.

Høye kostnader

— Det er veldig høyt, men det har ikke ligget kvalitetssikrede tall på bordet for Munch. Derfor skal vi nå jobbe for å skaffe oss denne oversikten, sier byråden.

Byrådsleder Raymond Johansen ber om forståelse for at de må få tid til å sette seg inn i de økonomiske realitetene knyttet til de mange investeringsprosjektene som er vedtatt i Oslo bystyre.

— Vi er nødt til å gå inn i investeringsregimet for å se på alle kostnadene. Det er svært mange store bygge- og investeringsprosjekter vi står foran i Oslo, sier Johansen.

- Kan du garantere at Lambda blir bygget?

— Jeg kan garantere at vi skal ha en gjennomgang av alle prosjektene og følge opp det som er vedtatt i Bystyret. Jeg tror det er forståelse for at vi ønsker en kvalitetssikring på alle de store investeringsbudsjettene.

- Kan det bli aktuelt å også leie ut deler av lokalene til det nye Munchmuseet for å hente inntekter?

— Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier at vi skal ha en grundig gjennomgang knyttet til de store investeringsprosjektene, sier Johansen.

 • Veien mot et nytt Munch-museum har vært lang og tornefull. I fjor ble prosjektet vedtatt, seks år etter at arbeidet med å samlokalisere Munch-museet og Stenersen-samlingen i et nytt bygg begynte.

Bekymret eks-byråd

Tidligere kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) bet seg merke i det noe ulne svaret byrådsleder Raymond Johansen ga på spørsmål om Lambda.

— Det han sa om Munch var det som gjorde meg mest bekymret i dag. Gjennom sine uttalelser de siste ukene har han klart å skape usikkerhet rundt Deichman-prosjektet. Jeg har opplevd at det ikke har vært noen tvil om Lambda, som de tross alt skrevet inn i sin byrådserklæring. Det at han nå vil ha en lignende gjennomgang av Lambda, som kan ende opp i hva som helst, det bekymrer meg, sier Bjercke.

Han synes det er pussig at byrådet ønsker å kvalitetssikre driftsbudsjettet for Lambda på nytt.

— Lambda har vært kvalitetssikret to ganger allerede det. Nå skaper han altså tvil om enda et av de store prosjektene denne byen skal gjennomføre, sier Bjercke.

Helt naturlig

Direktør ved Stein O. Henrichsen ved Munchmuseet finner ingen grunn til å bekymre seg for uttalelsene fra byrådet.

— Det foreligger bare et estimat fra tidligere på driftskostnadene. Dette er tall som er basert på en rekke forhold som da ikke var avklart, og som har betydning for kostnader og inntekter. Derfor er det helt etter planen at disse tallene skal gjennomgås, for at vi kan sikre et lavest mulig kostnadsnivå og et høyest mulig inntektsnivå, sier Henrichsen.

Han frykter ikke at det kan bli snakk om å nedskalere museet eller leie ut deler av lokalene i det nye Lambda.

- Dette kan ikke sammenlignes med Deichman. Jeg er veldig glad for at biblioteket videreføres, men vi er i en helt annen situasjonen. Det nye Munchmuseet kan bygges etter planen, både når det gjelder fremdrift og økonomi. Jeg mener dette regnskapet kan bli bra for Oslo kommune, sier direktøren.

Gruppeleder for SV i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll har følgende kommentar på uttalelsene fra byrådsleder Johansen:

— Når det gjelder Lambda, så har SV undertegnet en Tøyen-avtale og vi vil jobbe for de tingene som står i den, både i opposisjon og i posisjon, sier hun.

Les også

 1. Det nye Munch-museet blir tre ganger så dyrt i drift

 2. Tirsdag starter byggingen av det nye Munchmuseet

 3. Hva vil Lambdas kostnader bli?

 4. Er alle sider belyst? | Bernt Frydenberg

 5. Det nye Munch-museet vil lønne seg for Oslo | Stein Olav Henrichsen

 6. Borgerlig biblioteksbrøler | Eivor Evenrud og Bjørnar Moxnes