Oslo

Imamer støtter muslim-marsjen

Etter sterke diskusjoner og stor intern uenighet stiller flere imamer i fakkeltoget mot vold og terror. I dagens fredagsbønn vil de religiøse lederne oppfordre alle muslimer til å delta.

  • Forf>
  • <forf>wenche Fuglehaug <

Oppsiktsvekkende. På en pressekonferanse i formiddag vil flere imamer klargjøre sitt standpunkt i debatten som har rast om vold, terror og drap i religionens navn. Imamene vil også si om de støtter fakkeltoget som arrangeres i Oslo i morgen. Sent i går kveld satt imamene fortsatt i møte for å diskutere saken. Men etter det Aftenposten forstår vil imamene i de største moskene i Oslo, Jamaat-e-Ahl-e Sunnat, World Islamic Mission, Det Islamske fellesskap Bosnia-Herzegovina og Albansk Islamsk kultursenter, oppfordre sine til sammen nesten 20 000 medlemmer til å gå i fredsdemonstrasjonen.— Vi er enige om målet. Nå må vi stå sammen og vise at muslimer i Norge klart og tydelig tar avstand fra drap, terror og voldshandlinger begått av ekstreme muslimer i Europa, sier Ali Khan, Kr.F.-politiker og leder for Kashmirrådet i Skandinavia.

Hele Europa

Tirsdag skrev Aftenposten om NRK-journalist Noman Mubashir som har tatt initiativet til fakkeltoget. Drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh har satt følelser og diskusjoner i gang i hele Europa. I Norge toppet debatten seg etter TV2s "Holmgang" der Zahid Mukhtar, talsmann for Islamsk Råd, uttrykte forståelse for drapet. Etter sendingen oppfordret Carl I. Hagen alle muslimer i Norge til å gå i tog for å uttrykke sin avsky mot slike handlinger. Mubashir har fått bred støtte for sitt initiativ, og statsminister Kjell Magne Bondevik, Ap.-leder Jens Stoltenberg, justisminister Odd Einar Dørum, Carl I. Hagen og byrådsleder Erling Lae er blant toppolitikere som skal gå i fakkeltoget. Men innad i det muslimske miljøet har det utspilt seg en dragkamp om hvorvidt det er riktig å gå i et fakkeltog sammen med blant andre Hagen. Mubashir har imidlertid fått med seg firkløveret Khan, Khalid Mahmood, Fazal Hussain og Mujahid Ali, som har dannet sin egen aksjonskomité i forbindelse med fakkeltoget. Det er fire sterke og anerkjent navn innad i det muslimske miljøet, som har stor gjennomslagskraft blant både imamer og grasrota.- Krefter i det kristne miljøet, men også innad i vårt eget muslimske, spiller på fremmedfrykt som skaper avstad mellom mennesker. Det er slike krefter vi skal motarbeide og vise at vi ikke aksepterer når vi samles i morgen, sier Kahn.

Fredagsbønn

Abid Q. Raja er jurist og glad for at muslimene på bred front ser ut til å samles i marsjen. Mange muslimer har tidligere denne uken sagt de ikke ønsker å delta i fakkeltoget. De er slitne av å skulle forsvare og av å måtte ta avstand fra hva muslimer i andre land gjør. - Men når imamene i sin fredagsbønn oppfordrer alle til å støtte demonstrasjonen, håper jeg at vi blir mange som samles i en bred front mot vold og terror, sier Raja.

Les også

Bondevik i muslimmarsj