Oslo

Mullaher på besøk i bispegården

  • Forf>ingar Storfjell (foto)
  • <forf>thomas Olsen<
  • Vi har delt våre felles bekymringer for vold og terror, sier Oslo-biskop Gunnar Stålsett. I går møtte han pakistanske mullaher og biskoper til samtaler som skal øke toleransen.

I én uke skal mullaher fra seks koranskoler og to kristne biskoper fra Pakistan møte politiske og religiøse ledere i Oslo. I går hadde pakistanerne offisielle møter med Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen og biskop Gunnar Stålsett. Utenriksdepartementet og Kirkens Nødhjelp er initiativtagere og vertskap.— Vi vil lage et nettverk og få til et samarbeid med sentrale mullaher. Vi jobber med ulike kirker i Pakistan. Vi ønsker å få disse gruppene til å snakke sammen og forsterke arbeidet for religiøs toleranse, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.Et av spørsmålene som diskuteres under besøket, er situasjonen i nabolandet Afghanistan. - Vi forsøker å mobilisere religiøse ledere for fred og toleranse, vi prioriterer situasjonen i Afghanistan, men mange av talibanlederne er utdannet i Pakistan, forteller utenlandssjef Knut Christiansen.

Felles bekymringer

I går satt Oslo-biskopen og de pakistanske religiøse lederne flere timer i møte i Oslos bispegård. Stålsett ledet samtalene som internasjonal leder i Oslo-koalisjonen for religions- og trosfrihet. - Jeg er svært tilfreds med å kunne ønske disse to delegasjonene velkommen. Vi har delt våre felles bekymringer for vold og terror og uttrykt vilje til å arbeide videre med tros-, verdi- og kulturelle spørsmål. Jeg ser også at det er ulike aspekter som vi trenger å drøfte mer inngående, sa biskop Stålsett.Han mente det vil være en glede for det pakistansk-norske miljøet at så viktige muslimske ledere fra deres opprinnelsesland er kommet hit.- Dette gir positive ringvirkninger for fremtiden, sa biskopen. Muhammad Hanif Jallandhary som er leder for en høyere muslimsk skole i Pakistan, sa at møtet representerer de første skritt mot et bedre samarbeid mellom alle religioner i Pakistan. Det kan derfor betegnes som et vendepunkt og et historisk møte.- Når de ser at muslimer og kristne sammen arbeider for fred og rettferdighet i verden, vil de politiske lederne lytte. Vi håper å starte en fredsprosess i vårt eget land som vi med tiden håper kan ha større ringvirkninger. Vi tar sterkt avstand fra vold, både statsvold og individuell vold, og ønsker å arbeide mot terrorisme, sa Jallandhary til NTB.

Fortsetter hjemme

Den pakistanske biskopen Samuel Robert Azaria røpet at partene hadde drøftet et par sensitive spørsmål og at de var enige om å bekjempe vold og støtte arbeidet for fred, kjærlighet og toleranse.- Å bygge bro på det lokale plan kan få virkninger på det internasjonale plan, sa han.Gruppene er blitt enige om å komme sammen hjemme i Pakistan for å drøfte lokale problemer som fattigdom og sykdom, som berører hverdagslivet til både kristne og muslimer.- Dere har hjulpet oss til å møte våre brødre i Oslo. Dere har spilt en stor rolle, sa den pakistanske biskopen henvendt til biskop Stålsett og generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.

&lt;b&gt;Brobygging. &lt;/b&gt; Mullaher fra seks pakistanske koranskoler er på besøk i Oslo. Her hilser biskop Gunnar Stålsett på Muhammad Hanif Jallandhary. Bak står Hafiz Syed Riaz Hussain Najfi og Abdul Malik.