Byrådet med krisehjelp til sosialhjelpsmottagere: Justerer opp satsene, og etterbetaler for sommeren

Etter flere år med nedgang øker antallet sosialhjelpsmottagere i Oslo, og de trenger mer hjelp. Nå tar byrådet ekstraordinært grep.

Usman Mushtaq (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Her er han fotografert på Stovner i området der han vokste opp.

Sosialhjelpssatsene ble justert opp 10 prosent etter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom SV og regjeringen i vår.

Nå følger byrådet i Oslo etter – og justerer opp enda mer.

Se oversikt over de nye satsene nederst i saken.

– Vi gjør et ekstraordinært grep nå for 2023. De aller vanskeligst stilte har behov for dette lille ekstra. Det hjelper aller mest barnefamiliene, men satsene for alle går nå litt opp, sier Usman Mushtaq.

Han er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Mushtaq understreker at Oslo i mange år har sett en nedgang i antall sosialhjelpsmottagere.

– Vi ser at nedgangen har snudd etter at dyrtiden traff. Prisveksten har vært ekstraordinært stor, sier byråden.

– Det er stadig flere som søker om hjelp fra det offentlige, og vi ser folk vi ikke har sett før i våre systemer nå som det er ekstra tøft, legger han til.

Dyr by å bo i

Også før justeringen lå satsene i Oslo over de anbefalte nasjonale satsene. Slik mener Mushtaq det bør være.

– Selv om husleie og strømkostnader for de som lever på sosialhjelp dekkes på regning, er det slik at Oslo er en dyr by. Vi har hatt spesielt fokus på barnefamiliene og enslige forsørgere, som har aller størst behov for hjelp, sier han.

Med de nye satsene får en alenemor med tre barn som går på sosialhjelp nå for eksempel 1220 kroner mer i måneden å rutte med.

– Det merker man, sier Mushtaq.

Satsene er veiledende, og NAV-kontorene kan justere støtten opp eller ned etter behov. Byråden sier justeringene vil få reelle konsekvenser for støtten til den enkelte.

– Det gjør vurderingene i NAV-kontorene lettere når vi har satser som er tilpasset virkeligheten der ute, sier han.

Allerede før ekstrabevillingene i revidert brukte Oslo mer penger på sosialhjelp enn det kommunen får fra staten gjennom budsjettene. Det skyldes blant annet at NAV-kontorene vurderer at behovet for støtte blir stadig større.

Etterbetaling

Ifølge byrådets beregninger vil de økte satsene koste et sted mellom 21,5 og 33 millioner kroner i høst. Oppjusteringen må formelt vedtas i Oslo bystyre i høst.

De nye satsene får tilbakevirkende kraft og vil gjelde fra 1. juli ut året. Det betyr at sosialhjelpsmottagere vil få etterbetalt forskjellen mellom nye og gamle satser.

– Så de kan se frem til en slags høstbonus?

– Jeg vil ikke kalle det en bonus. Når regjeringen justerte de anbefalte satsene fra 1. juli, ble det skapt en forventning om at Oslo ville gjøre det samme, og vi mener at dette er nødvendig, forklarer han.

Satsene kommer som et ekstraordinært grep i høst og gjelder i utgangspunktet frem til nyttår.

Nivået for sosialhjelpsstøtten for neste år legges frem i budsjettet til høsten.

– Er det noen mulighet for at satsene justeres ned over nyttår?

– Vi kommer alltid til å gjøre det som kreves for at folk som har behov for sosialhjelp får nok. Men vi kan ikke si hva som kommer i neste års budsjett før vi legger det frem, sier Mushtaq.