Y-blokken i regjeringskvartalet rives i oktober

Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokken i regjeringskvartalet. Riksantikvaren reagerer på at bygget forsvinner til høsten.

Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokken. Picassos verk «Fiskerne», som pryder fasaden, skal bevares i det nye regjeringskvartalet

Arbeidet med å rive det kjente byggverket starter i oktober etter at plan- og bygningsetaten har gitt Statsbygg klarsignal, melder NRK.

– Det er uforståelig at en bygning av høy internasjonal verdi og av nasjonal verdi, med Picasso-kunst, og som er fullt brukbar nå ser ut til å skulle rives, sier riksantikvar Hanna Geiran.

– Dette kommer ettertiden til å dømme oss for.

Riksantikvaren reagerer på at det Y-formede bygget nå forsvinner fra Oslo sentrum.

Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden. Verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, men det er ikke bra nok for kunstner Anders Nordmo Kvammen.

– Det er et stedsspesifikt verk som ikke lar seg skille fra dette bygget. Hvis det plutselig skal puttes i et maktsentrum laget av stål og glass, som signaliserer mer kommersialisme etter min mening, så synes jeg det er å le Picasso opp i ansiktet, sier Kvammen.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier departementet tar tillatelsen til etterretning.

– Det er bra at arbeidet med å realisere et nytt regjeringskvartal kan fortsette, skriver hun i en kommentar til NRK.