Oslo

Avblåser Oslopakke 3-krise: Enige om å bygge tunnel på Røa, men ikke neste år

175 millioner kroner til bygging av tunnel på Røa sikret flertall for nye samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus gjennom Oslopakke 3.

Bygging av Røa-tunnelen ble først utsatt i byrådets behandling av Oslopakke 3, før den sikret flertall i bystyret onsdag. Fortsatt er ikke utredning av prosjektet ferdig.
  • Hanne Brønmo
    Journalist

Onsdag ga bystyrepolitikerne flertall for Oslopakke 3, som er en plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Aftenposten skrev tidligere denne uken at det var fare for at avtalen kunne ryke, siden Venstre og Høyre mente byrådet bryter den inngåtte avtalen ved å ikke ville prioritere Røa-tunnel de neste fire årene.

– Oslopakke 3 har hele tiden inneholdt både kollektivprosjekter og veitunneler som tar trafikken bort fra byen og boligområdene. Historien tilsier at AP-byrådet stadig prøver seg på omkamper om Røa-tunnelen, men for Høyre er det viktig at vi gjør begge deler, innenfor rammene vi har til rådighet, sier gruppeleder for Høyre, Eirik Lae Solberg.

Gruppeleder Eirik Lae Solberg (H)
  • LES OGSÅ: Byrådspartiene Ap, SV og MDG led flere prestisjenederlag da de borgerlige og Rødt i enkelte saker fant sammen: Byrådet fikk miljøkilevinker – men ikke budsjettkrise

Reddet Røa-tunnelen tross finansieringsutfordringer

I enigheten i Oslopakke 3 fra 2016, fremgår det at Røa-tunnelen skal igangsettes senest fra 2020, men anleggsstart blir nå tidligst i 2022.

Lae Solberg er misfornøyd med utsettelsen, men er likevel svært fornøyd med flertall for at det nå settes av penger til å starte bygging av tunnelen som har vært i Oslopakke 3 siden 2007.

Selv om Oslopakke 3 vil møte store finansieringsutfordringer, er det ifølge Solberg uaktuelt for Høyre å øke bompengene for å finansiere samferdselssatsingene.

Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel i Miljøpartiet De Grønne ønsker

Stadig dyrere kollektivprosjekter

– Det er ikke noe nytt at vi inkluderer Røa-tunnelen, det nye er at vi setter av penger til å komme i gang med byggingen mot slutten av perioden, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel (MDG).

MDG støtter vedtaket til tross for at de i utgangspunktet ikke ønsker å prioritere veitunnelene inn i en allerede dyr avtale. I tillegg påpeker han at det er betydelig usikkerhet rundt hva bomsnittet i Oslo vil gi av inntekter.

– Vi står bak enigheten i Oslopakke 3, men det er ingen hemmelighet at vi mener det er billigere og bedre å bygge ut kollektivtilbudet og sykkelveiene. Vi er glade for at 98 prosent av bompengene går til disse tiltakene, sier Hermstad.

– Blir det omkamp når kostnadene for Røa-tunnelen er ferdig utredet?

– Det vil være opp til bystyret å vurdere når prosjektet er ferdig utredet og vi vet hva tunnelen koster. Vi jobber videre med planleggingen i tråd med Oslopakke 3-avtalen, sier Hermstad.

Les også: Høyres fylkesordfører vil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner

Les mer om

  1. Bompenger
  2. Oslopakke 3
  3. Samferdsel
  4. Oslo