Oslo

Frps milliardkrav gir bare noen få kroner mindre i bompenger i Oslo

En reduksjon fra 28 kroner til 26 kroner for å kjøre inn til Oslo i rushtiden. Det kan bli resultatet hvis Frp får gjennomslag for bompengekravene sine.

I sommer fikk Oslo en rekke nye bomstasjoner. Samtidig ble prisen for å betale den enkelte stasjon redusert, slik at belastningen spres på flere enn før. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

  • Christian Sørgjerd

I den mye omtalte skissen til løsning på regjeringens bompengekrise, skal et av hovedgrepene som landsstyret i Frp har stilt seg bak, være å øke den statlige finansieringen av store kollektivprosjekter fra 50 til 70 prosent.

Det koster staten totalt 10 milliarder kroner, ifølge VG.

Les hele saken med abonnement