Oslo

Syklist fikk 14.000 kroner i bot etter ulykke

En kvinnelig syklist i 60-årene ble påført bruddskader etter kollisjon med en mannlig syklist i 30-årene. Mannen nekter å vedta bot på 14.000 kroner for brudd på veitrafikkloven.

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

En fredag morgen i oktober i fjor kolliderte to syklister på en sykkel- og gangvei like ved Grønmo sør i Oslo. En kvinnelig syklist ble påført bruddskader i sammenstøtet.

Politiet har i sin etterforskning av ulykken konkludert med at den mannlige syklisten ikke skal ha fulgt med fremover og dermed kollidert med kvinnen som kom syklende i motsatt retning.

I februar fikk han bot på 14.000 kroner for brudd på veitrafikkloven. Ifølge paragrafen syklisten skal ha brutt, skal enhver «ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Les også

Politiet har anmeldt syklist for sykling i kollektivfelt. Mener han var til hinder for annen trafikk

Må møte i retten

Aftenposten har ikke kommet i kontakt med syklisten som har fått bot. Han har nektet å vedta boten. Nå er det bestemt at mannen må møte i Oslo tingrett for å svare for seg. Rettssaken er berammet til 10. september.

Det er politiadvokat Anne Lise Tingvold som har avgjort saken. I en e-post til Aftenposten skriver hun at forelegget er skrevet ut fra en totalvurdering av de bevis og forklaringer som foreligger, og at så vel skjerpende som formildende omstendigheter er tatt i betraktning.

Bilist fikk 12.000 kroner i bot

I en annen trafikkulykke som fant sted en dag før sykkelulykken, har en bilist fått 12.000 kroner i bot for brudd på samme bestemmelse i veitrafikkloven. I denne saken fikk en ungdom på sykkel mindre skader etter å ha blitt påkjørt av bilen. I tillegg ble sykkelen til gutten skadet.

På spørsmål om hvorfor boten til syklisten er så høy, svarer Tingvold følgende:

– Trafikkuhell med personskade av en slik størrelse kvalifiserer til en høy bot, hvis man ut ifra en totalvurdering, som i dette tilfellet, mener at det er tilstrekkelig å reagere med en bot.

Utover at de frontkolliderte, vil ikke politiet kommentere saken ytterligere nå.

Den bøtelagte syklisten har ikke krav på offentlig oppnevnt forsvarer i saken.

Les også

Roar Johansen ble kvestet i sykkelulykke. Betongbilsjåfør fikk 21 dager i fengsel.

Viktig med god sykkelkultur

Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening, sier til Aftenposten at han ikke kjenner til denne saken.

– Det er ikke så mange slike saker som havner i retten. Jeg kan ikke huske at en syklist tidligere har fått så høy bot, sier Andersson.

På generelt grunnlag sier han at det er viktig at også syklister følger veitrafikkloven og ferdes hensynsfullt i trafikken.

– Når syklister som ikke ferdes aktsomt og hensynsfullt i trafikken og skader andre, er det brudd på veitrafikkloven. Med flere syklister som skal dele veien, er det viktig med god sykkelkultur der man er aktsom og hensynsfull i trafikken, sier Andersson.

Les mer om

  1. Trafikksikkerhet
  2. Sykkel
  3. Sykling