Oslos miljøbyråd krever at regjeringen rydder opp i sparkesykkel-rotet

Både Oslo og København jobber for å finne et system for å regulere el-sparkesyklene. I Norge må det en lovendring til. Den kan først være på plass neste år.

De elektriske sparkesyklene kan parkeres nærmest hvor som helst i bybildet. Det vil både Oslo og København ha en slutt på.
  • Åshild Breian
Myndigheter både i Oslo og København ønsker å regulere hvor du kan leie og sette fra deg el-sparkesyklene.

– I fjor liberaliserte samferdselsministeren veitrafikkloven for å åpne opp for små elektriske kjøretøy. Det gjør at kommunene i Norge ikke kan regulere el-sparkesykler. Dette er dårlig politisk håndverk som gjør det vanskeligere for Oslo å finne gode løsninger. Dette må samferdselsministeren rydde opp i, krever byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG) i Oslo.

Hermstad er nyinnsatt byrådsvikar for Lan Marie Berg og nasjonal talsperson i MDG.

Miljøbyråd Arild Hermstad vil ha myndighet til å kunne regulere utleie og bruk av sparkesykler i Oslo.

El-sparkesyklene skaper hodebry i samtlige byer de har inntatt denne våren. Nyvinningen kom overraskende på politikere og kommunale instanser.

Senest i fjor ble veitrafikkloven endret. Det førte til at Oslo kommune mangler lovhjemmel for å regulere hvordan og hvor el-sparkesyklene skal leies ut, eller parkeres i Oslo.

Vurderer tiltak

Veitrafikkloven definerer såkalte små elkjøretøy som elektriske ståhjulinger, elektriske sparkesykler, elektriske mopeder og elektriske rulleskøyter som mini-kjøretøy i kategorien «mikromobilitet».

Det betyr at de kommer i samme kategori som vanlige sykler. Da kan de parkeres hvor som helst.

Etter innspill fra byrådet i Oslo vil stortingsrepresentant Une Bastholm for Miljøpartiet De Grønne ta opp et endringsforslag i samferdselskomiteen på Stortinget.

Les også

Elsparkesyklene varer fra rundt en til rundt seks måneder

Une Bastholm (MDG) mener det er nødvendig med en helhetlig politikk med tanke på fremtidig transport.

– Norge mangler en helhetlig politikk og visjon for mikromobilitet. En slik politikk må utvikles sammen med politikken for den raske og spennende utviklingen av førerløse kjøretøy, taxidroner og kunstig intelligens innen transportfeltet, sier Une Bastholm.

Bastholm mener det er viktig å være forberedt på en radikal endring av måten vi kommer oss frem på i fremtiden, og at vi bare har sett begynnelsen på en elektrisk-fremtid.

– Drivkraften er at Norge kan bli et foregangsland akkurat som Norge er det i bruken av elbiler, sier Bastholm.

I dag kan sparkesyklene parkeres nærmest hvor som helst mellom plantekassene i Nedre Slottsgate i Oslo. Men kommunen vil regulere både utleie og parkering av kjøretøyene.

Tidligst neste år

I forslaget fra Oslos miljø- og samferdselsbyråd bes regjeringen fremme en helhetlig nasjonal politikk for utleie, deling og parkering av elektriske sparkesykler på offentlig areal. Formålet er å fremme delingstjenester uten at det skaper konflikter eller utrygghet i trafikken.

Videre ber miljøbyråden også om hjemmel til å stille krav til hvor elektriske sparkesykler kan parkeres eller hensettes. Det er ønskelig å kunne kreve kommunal tillatelse for å bruke kommunal grunn. Byrådet vil også kunne stille krav til sparkesyklenes kvalitet, sikkerhet og holdbarhet.

Dersom det blir flertall i Stortinget for representantforslaget som skal behandles denne våren, må en forskriftsendring ut på høring.

– Det beste vi tør å håpe på er at et nytt regelverk er på plass til neste år, slik at kommunen kan få mulighet til å regulere dette selv, sier byråd Hermstad.

Les også

Nå kommer elsparkesyklene til Oslo. I Austin havner mange som bruker disse, på legevakten.

Det er ikke sikkert at fortau og brostein i Nedre Slottsgate skal være parkeringsplass for el-sparkesyklene i fremtiden.

København vil ha egne stativ

El-sparkesyklene kom til København i januar i år. En fortolkning av veiloven kan gi kommunen rett til å fjerne syklene.

Teknikk- og miljøforvaltningen i København kommune har laget et forslag til regelverk som gir rett til å fjerne sykler og el-sparkesykler fra offentlig grunn hvis reglene for utleie ikke oppfylles.

– De opptar plass både på fortau og i sykkelstativer. Utleiebyråene må forsikre kommunen om at kjøretøyene i fremtiden kun kan leies og avleveres der utleie er tillatt, sier enhetssjef i Mikkel Halbye Mindegaard i Teknik- og Miljøforvaltningen i København kommune.

Han legger til at andre virksomheter må søke om lov til å bruke kommunens grunn. Da må det også gjelde for nye virksomheter. Hvis påbudet ikke overholdes er tanken at firmaene kan bli politianmeldt, eller at kommunen fjerner elsyklene.

Saken står saken i stampe i påvente av svar fra Transportministeriet eller en endring av den danske veiloven.

– Foreløpig har ingen firmaer måttet fjerne sykler eller el-sparkesykler, og ingen er politianmeldt, sier pressekonsulent Andreas Hein i Teknik- og Miljøforvaltningen i København kommune.