Stratos i Folketeaterbygningen varsler nedleggelse

Bygget tåler ikke lenger belastningen et selskapslokale med stor trafikk medfører.

Utestedet Stratos går sin nest siste sommersesong i møte.

Helt siden den offisielle åpningen i 1935 har utestedet og selskapslokalene Stratos holdt til på toppen av Folketeaterbygningen ved Youngstorget i Oslo. De siste årene har lokalene primært fungert som utleielokaler for arrangementer, og som utested for publikum i sommermånedene.

Men snart er det over. Stratos’ leiekontrakt utløper ved årsskiftet og vil ikke bli forlenget av gårdeier. Det kommer ikke som noe overraskelse på Jama Awaleh i byOSLO, som har driftet stedet siden 2011.

– Gårdeier har hele tiden spilt med åpne kort, så vi har vært forberedt på at vi ikke får forlenget leiekontrakten. Vi har visst dette i noen år, men det er fortsatt ganske trist. Spesielt nå jo mer det nærmer seg slutten, sier Awaleh.

Stratos som utested vil holdes åpent for publikum både i sommer og neste sommer. Aller siste åpningsdag blir 21. august 2021.

Ønsker større variasjon

Det er Youngstorget Eiendom som eier lokalet. Årsaken til at de har valgt å avslutte Stratos’ leiekontrakt handler først og fremst om byggets infrastruktur og den slitasjen selskapslokalene medfører.

– Bygningens infrastruktur er av en slik karakter at den ikke tåler belastningen det medfører å ha selskapslokaler med såpass stor trafikk i øverste etasje. Det er et fredet bygg som gir store begrensninger i hva vi kan og har mulighet til å endre, sier Roar Thun, daglig leder i Youngstorget Eiendom.

Han legger til at de har hatt god dialog med Byantikvaren for å se på løsninger for bedre infrastruktur.

Nøyaktig hva og hvem som skal erstatte Stratos er foreløpig uklart, men Thun forteller at de ønsker en større variasjon i bruken av lokalene. En kombinasjon av arbeidsplasser og kulturaktivitet er sannsynlig, ifølge Thun. Han forteller at de er i dialog med en aktuell leietager, men vil ikke røpe noe foreløpig.

– Vi er opptatt av at ny leietager skal kunne utnytte flerbrukspotensialet i dette ikoniske bygget, som i all hovedsak består av kontorarbeidsplasser. En ny leietager må også kunne leve med utfordringene knyttet til nåværende infrastruktur, fortsetter han.

Jama Awaleh (t.h.) og Kim Søyland driver flere utesteder og restauranter i Oslo gjennom selskapet byOSLO.

Utelukker ikke nye lokaler

I tillegg til Stratos driver Jama Awaleh flere restauranter og utesteder rundt om i Oslo sammen med kompanjong Kim Søyland. Blant dem Justisen, Nedre Løkka, F6, BA3, Gamle Museet og Ivy like ved Solli plass.

Stratos var imidlertid det første stedet de åpnet. Alle de rundt 40 ansatte på Stratos er informert om hva som venter dem neste år.

– Det er viktig for oss å ivareta de ansatte på best mulig måte når dette skjer. Enten vil de det gjelder flyttes over i tilsvarende roller andre steder, ellers så har vi kanskje noe nytt og spennende på trappene når Stratos avvikles, forteller Awaleh.

Han utelukker ikke at Stratos kan komme til å oppstå i ny drakt et annet sted i byen på et senere tidspunkt.

Stratos vil i år holde sommeråpent for publikum frem til 22. august. Deretter vil selskapet fungere som normalt, som utleielokaler for arrangementer og selskap gjennom året. Neste sommer gjenåpner utestedet for siste gang.