Oslo

Regjeringspartiene vil ikke utrede nytt Ullevål sykehus, men advarer mot økonomisk risiko

Regjeringspartiene og Ap stemte tirsdag ned et forslag om å utrede nytt storsykehus på Ullevål-tomten. Dermed skrider arbeidet med sykehus-høyblokker på Gaustad frem som før.

Sykehusdemonstrasjonene i Oslo har ikke trukket på langt nær like mange mennesker som sykehus-demonstrasjoner andre steder i landet. Men både blant ansatte, fagfolk og pasientgrupper går diskusjonen varm om dagen. Mange er kritiske til planene om å legge ned Ullevål.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Tirsdag stemte Høyre, Frp, KrF og Venstre ned et forslag i Stortinget om full utredning av Ullevål som plassering av nytt sykehus i Oslo. Også Ap stemte imot.

Forslaget var stilt av Rødt, og det hadde støtte fra SV og Sp. De er svært kritiske til statens planer om å bygge nytt sykehus på Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet. Planene har denne vinteren og våren møtt mye motbør både fra ansattes representanter og ulike fagpersoner.

Mandag lanserte en uavhengig arbeidsgruppe en «mini-utredning» av Ullevål-alternativet. De mener det vil være både billigere, mer fleksibelt og medføre lavere risiko å velge en slik løsning.

Det statlige foretaket Helse Sør-Øst, som er ansvarlige for prosjektet, har avvist en full utredning, de mener det ikke er nødvendig. Men for å komme den kraftige kritikken i møte gjør de denne våren en «belysning» av Ullevål-alternativet, som skal legges frem for foretakets styre i juni.

Les også

LES OGSÅ: Forvirret? Dette er striden om Oslos sykehus.

Moxnes: – Siste ord er ikke sagt

Tirsdagens avstemning var i helse- og sosialkomiteen. Stortinget skal ta endelig stilling til forslaget i plenum i slutten av april.

I bystyret i hovedstaden er det bred støtte til en full utredning av Ullevål-løsningen. Både Oslo Ap, Oslo Frp og Oslo Venstre støtter en utredning, men fikk ikke støtte for det i egne stortingsgrupper.

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, mener partiene med dette «svikter sine egne Oslo-lag». Han kaller nedlegging av Ullevål sykehus «helsepolitisk galskap».

– Regjeringspartiene hadde muligheten til å sikre utredning av Ullevål, men går heller inn for mindre forpliktende merknader, sier han.

– Samtidig har behandlingen av forslaget vårt lagt ytterligere press på helsedirektørenes planer. Siste ord er ikke sagt, sier han også.

Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson i SV, mener det er et paradoks at regjeringspartiene går langt i å mene at Ullevål-alternativet er for dårlig utredet, men uten å ta konsekvensen av det.

– Dette er uansvarlig av regjeringspartiene. Man kan ikke ta denne typen beslutninger på lykke og fromme. Det er mange titalls milliarder og helsen til befolkningen i hovedstaden som står på spill, sier hun.

Kjersti Toppe (Sp) mener prosessen rundt nytt storsykehus i Oslo er et argument for å skrote hele modellen med helseforetakene.

– Når prosessen er såpass uryddig, og Stortinget likevel ikke vil røre saken, tyder det på politisk ansvarsfraskrivelse, sier Toppe til Dagsavisen.

Les også

LES OGSÅ: Foreslo sykehus-høyblokker på 60–70 meter. Nå vurderer de å kutte høyden etter protester.

Frp stiller spørsmål ved økonomien

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp, omtaler forslaget fra opposisjonen som «altfor snevert» i et intervju med NTB.

– Jeg registrerer at Sp, SV og Rødt er mest opptatt av å utrede Ullevål-tomten, men vi er bekymret for langt mer enn valg av tomt, sier Bruun-Gundersen.

I komitébehandlingen uttrykte Frp og de andre regjeringspartiene bekymring for den økonomiske risikoen ved prosjektet. De skriver i sine merknader at det «hefter usikkerhet» ved at prosjektet skal finansieres ved hjelp av driftseffektiviseringer i milliardklassen.

– Hvis det var så enkelt, hvorfor har de ikke gjort det før? Vi trenger å være trygge på at dette faktisk lar seg gjøre og ikke går utover pasienttilbudet i hele helseregionen, sier Bruun-Gundersen til NTB.

Hvis Frp ikke får svarene de ønsker, kan partiet ende med å stemme imot lånesøknaden til prosjektet, som er ventet å komme med statsbudsjettet til høsten.

– For Frp er det viktig å gi de signalene allerede nå, så Helse Sør-Øst kan få anledning til å tenke nøye gjennom prosjektet, sier Frp-politikeren.

Les også

KOMMENTAR: «Nå øker protestene i styrke mot storsykehuset på Gaustad. Men bryr folk seg, egentlig», spør Andreas Slettholm

Venstre landsstyre har tidligere gått inn for å utrede Ullevål-alternativet, men stortingsgruppen har nå sluttet rekkene med Regjeringen. Ap støtter heller ikke kravet om utredning, selv om eget fylkesparti i hovedstaden ønsker det.

Ap har tidligere vist til at de blant annet frykter forsinkelser med bygging av det andre og mindre sykehuset som ligger inne i kabalen, nytt sykehus på Aker, som alle er enige om at trengs.

– Rødts forslag inviterer til det som ofte er lett når valg er vanskelige: La oss utsette og utrede mer. Vi forventer at alle viktige forhold om både finansiering og valg av enten Gaustad eller Ullevål, er avklart til juni for å unngå lang utsettelse, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG tidligere i år.

Les mer om

  1. Helse Sør-Øst (HSØ)
  2. Oslo universitetssykehus (OUS)
  3. Helse
  4. Sykehus