Full kollisjon om E18. Det eneste partene klarer å bli enige om, er dato for nok et forhandlingsmøte.

Forhandlingene om bompengeavtalen i Oslo og Viken haltet mandag videre.

Helt siden Oslopakke 3-avtalen ble inngått for 14 år siden, har ny E18 i Bærum, med flere strekninger i tunnel, vært et sentralt prosjekt i avtalen. Men med årene er ønsket om å redusere eller til og med droppe utbyggingen blitt stadig sterkere.
  • Christian Sørgjerd
  • «Det er viktigere å forhindre ny E18 i Asker og Bærum enn å starte bygging Fornebubanen og ny T-banetunnel.» Slik fremstiller høyresiden det rødgrønne Oslo-byrådets standpunkt.
  • «Det er viktigere å presse gjennom en ny motorvei enn å starte bygging av T-baneprosjekter alle er enige om.» Slik fremstiller venstresiden standpunktet til Høyre og regjeringen.

Fasiten er at det etter snart fire måneder med forhandlinger og et tosifret antall møter ikke har vært mulig å finne en omforent løsning. E18 er den i særklasse vanskeligste nøtten når Oslopakke 3, altså bompengeavtalen i hovedstadsområdet, reforhandles.

Fredag trakk Veivesenet, som er statens representant, seg ut av forhandlingene. «Brudd», kalte NRK og VG det.

Men mandag var lokalpolitikerne samlet til nok en videokonferanse. Der ble de enige om enda en ny møtedato: onsdag.

I mellomtiden skal Terje Rognlien, den erfarne sekretariatslederen for Oslopakke 3-avtalen, føre samtaler med partene hver for seg i et forsøk på å mekle frem en løsning.

Slik har Veivesenet tidligere visualisert at ny E18 kan se ut på Strand i Bærum, hvor veien skal gå under bakken og ned i en nesten 2 kilometer lang tunnel. På toppen tilsa planene blant annet en egen bussvei. Den kan imidlertid bli forhandlet ut.

– Det er skrekkelig lite å melde etter møtet. Vi skyggebokser og finner ut hva vi skal gjøre videre, men det ble ikke tatt noe nytt initiativ, sier Nicolai Langfeldt.

Han er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo og deltaker i forhandlingene.

– Er det mulig å finne en løsning?

– Jeg håper det. Men byrådet må finne ut om det er liv laga her eller ikke. Men vi sitter ved bordet til vi har en enighet.

Les også

«Nye E18 er ikke lenger en vei. Den er et politisk havari», skriver kommentator Andreas Slettholm

Laget nedskalert E18-skisse

Borgerlig side har hittil ikke vært villige til å utsette byggestart enda mer eller droppe E18.

Men i en skisse til avtale som lå på bordet i sluttfasen før Veivesenet trakk seg ut, var E18-planen noe nedskalert sammenliknet med tidligere.

I stedet for å bygge en egen bussvei på toppen, var ett av feltene i begge retninger på motorveien tenkt brukt som kollektivfelt der det er mulig.

Det gir lavere kapasitet for personbiler, spesielt inn mot Oslo, vurderer Veivesenet i et notat lagt frem i forhandlingene. Slik kommer man ett av hovedankepunktene delvis i møte: at prosjektet legger til rette for økt trafikk.

De rødgrønne i Oslo mener primært at hele E18-prosjektet bør stanses. Men en nedskalering samsvarer med standpunktet til de rødgrønne i Viken, slått fast i den politiske flertallsplattformen der i fjor høst.

– Samtalene fortsetter. Det er jeg glad for, sier Halvard Ingebrigtsen (Ap).

Han er fungerende fylkesrådsleder i Viken og deltaker i forhandlingene.

– Blir dere enige?

– Så lenge det er samtaler, er det muligheter for det. Det er så mye viktig her, både E18 og store kollektivprosjekter for Oslo-området, og man har klart det før. Så vi bør ha som mål å bli enige.

Les også

Bærum prøvde seg på E18-finte for å sikre ny vei. Det gjorde MDG-byråden rasende.

T-baneprosjekter kan ryke

Like etter at han tok over som samferdselsminister, koblet Knut Arild Hareide (KrF) støtte til Fornebubanen til E18. I et intervju i Aftenposten i helgen sto han fast på det. Han sa også at det var nok av andre samferdselsplaner som sto i kø.

– Jeg har en lang liste over prosjekter landet rundt som håper på penger, sa Hareide.

I 2016 ble partene lokalt, som et kompromiss, enige om å til å begynne med bare å bygge ut rundt halvparten av første etappe av E18, knappe 2 km. Men Stortinget satte løsningen til side fordi den var mer kostbar og ble vurdert som dårligere.

I år har samme løsning ligget på bordet på nytt, men Hareide avviste det som en mulighet i intervju hos NRK.

– Vi har sagt at vi kan være med på det vi var med på 2016, men Hareide har sagt nei. Regjeringen må bestemme seg for om det er sånn eller ikke, sier Andreas Halse (Ap).

Han er bystyremedlem i Oslo og deltaker i forhandlingene.

– Blir dere enige?

– Jeg vet ikke. Men så lenge det er interesse for å fortsette samtaler og utforske muligher, skal vi gjøre det.

Les også

Utbyggere tror ny E18 kommer, har bladd opp 190 millioner kroner for villaer på ett år

Kan gi mindre behov for bompengeøkning

Spesielt for T-banen er det snakk om enorme summer som kan glippe, mer enn 17 milliarder kroner fordelt over de neste 15 årene.

Det siste året har rødgrønne Oslo-politikere stadig gjentatt at det haster å bygge ny T-banetunnel. Nå risikerer de i stedet at tunnelen utsettes på ubestemt tid.

Inntil partene blir enige om en ny Oslopakke 3-avtale, gjelder forøvrig den gamle avtalen.

Reforhandling av avtalen er nødvendig for å øke bompengeinntektene. Men hvis Fornebubanen og deretter ny T-banetunnel utsettes, forsvinner de to største grunnene til å kreve inn mer bompenger nå.