Oslo

Manglerud Star: Krever 8.271.655 kroner av tidligere ledere

Stiftelsen som eier fotballhallen på Manglerud krever millionerstatning fra den tidligere lederen, to andre styremedlemmer og deres advokat.

Fotballhallen på Manglerud skulle bringe klubben til førstedivisjon. Mandag starter rettsaken mot klubbens tidligere ledere.
  • Stein Erik Kirkebøen

8.271.655 kroner. Det er det Stiftelsen Manglerud Kunstgress mener den kan dokumentere av konkrete tap på de straffbare forholdene den mener ble begått av det tidligere styret og som Tom Arne Nyborg er tiltalt for. Det kom frem i retten mandag.

Straffesaken mot Nyborg begynte i Oslo tingrett i dag, og skal pågå i to uker. Nyborg nekter straffskyld.

Les bakgrunn: Millioner forsvant i Manglerud Star.

Sivilt søksmål

I tillegg til straffesaken har stiftelsen som eier fotballhallen på Manglerud, gått til sivilt søksmål mot Tom Arne Nyborg, eneste tiltalte i straffesaken, og to andre styremedlemmer som statsadvokaten har valgt ikke å tiltale i straffesaken, samt deres advokat. Saken er stanset i påvente av utfallet av straffesaken mot Nyborg.

Politiet og stiftelsen ønsket å få ført denne erstatningssaken samtidig med den pågående straffesaken.

Avslo samkjøring

– Det hadde selvfølgelig vært mest rasjonelt og behandlet de to sakene samtidig i stedet for å ta en reprise på mye av det som vil komme opp her nå i en ny runde senere, sier Erik Flågan som er stiftelsens advokat.

Nyborgs advokat, Trygve Staff, gikk imot ønsket om samkjøring av formelle grunner, fordi forsvaret ikke var tilstrekkelig opplyst om kravet og fordi det ville «vidløftiggjøre selve saken vesentlig».

Ny runde i retten

Retten ga forsvaret rett, den sivile erstatningssaken vil ikke bli en del av denne straffesaken.

– Det betyr at vi må gå en ny rettsrunde, men for saken betyr det ikke noe, sier Flågan.

– Det betyr at erstatningssaken kommer etter at utfallet av straffesaken er kjent?

– Det er klart at det for vår erstatningssak ikke vil være ugunstig, om det blir en fellende dom her i straffesaken.

– Og en frifinnelse?

– Det vil ikke være avgjørende. Bevisbyrden er mye større i en straffesak hvor det kreves overveldende sannsynlighet, 80, 90 prosent sannsynlighet, for å felle en dom, enn i en sivil sak hvor det er nok med sannsynlighetsovervekt, 51 prosent.

Vil ansvarliggjøre

– Hvorfor gjør dere denne øvelsen, uansett utfall er vel lite som tyder på at dere noensinne får pengene?

– Når Stiftelsen Manglerud Kunstgress har valgt å gå til sak, så er det fordi den ønsker å få dekket sine tap. Men det er også et ønske om å få ansvarliggjort de som vi mener har påført den tap, sier Flågan.

De neste to ukene skal brukes til å selve straffesaken. Spørsmålet om erstatning vil kommet opp som en enkeltsak i etterkant.

Tiltalte vil legge frem sin forklaring denne uka.

Etter konkursen i 2001 skrev Nyborg et debattinnlegg i Aftenposten med sin versjon av saken. Les debattinnlegget her.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Politiet
  3. Trygve Staff