Gatelangs: Østfoldbanen - Den viktige banen mot sør

I 1878 åpnet kong Oscar 2. en jernbane med få stopp til Sverige. På 1920-tallet ble dette også en lokal Østfold-bane med ubetjente stoppesteder, som Holmlia og Rosenholm.

Den første Holmlia holdeplass.

Holmlia og Rosenholm er ubetjente stopp. Derfor kalles de bare «holdeplasser», ikke «stasjoner», på jernbanespråket. Siden vi absolutt ikke skal gå i togsporet, vil vandringen fra Holmlia til Rosenholm følge de nærmeste veiene. Uten å nevne dagens arbeid med å lage dobbeltspor til Ski.

Vi går av toget på Holmlia holdeplass, der antall av- og påstigninger er omtrent som på stasjonene Lysaker og Drammen. Det flotte overbygget ble tegnet av arkitekt Arne Henriksen ved NSB Arkitektkontor og åpnet i 1982. Tog stoppet på Holmlia allerede fra 1932. Da man i mellomkrigstiden skulle sørge for at strekningen fikk lokale stoppesteder, ble det anlagt et stopp ca. 350 meter lenger mot sør enn dagens.

Les hele saken med abonnement