Oslo-sykehusene er på vei tilbake til normalen. Men sommeren kommer i veien.

Oslo-sykehusene har ikke hatt så få koronapasienter siden februar. Ventelistene skal kuttes, men sommerferien kan komme i veien.

Rikshospitalet er en del av Oslo universitetssykehus. De har tatt seg av noen av covid-19-pasientene som har ligget i respirator. Aftenposten besøkte intensivavdelingen der i midten av mars.

Mandag var det 40 pasienter med covid-19 innlagt ved sykehusene som betjener Oslo og noen av områdene rundt. Antallet covid-19-pasienter som er i respirator, var mandag tre ved Ahus og syv ved Oslo universitetssykehus (OUS). Så få koronapasienter har man ikke hatt siden før den tredje smittebølgen traff i februar/mars.

Antallet nyinnlagte pasienter fra Oslo har falt dramatisk de siste ukene: fra 49 i uke 15 til bare 14 i uke 18.

Det gjør at Oslo-sykehusene kan bruke mer ressurser på pasienter med andre lidelser enn covid-19.

Men et stort antall pasienter har fått utsatt sine operasjoner. Det kan ta tid før de får ny avtale. Det skyldes blant annet sommerferien.

2600 operasjoner utsatt siden mars 2020

Ahus betjener blant annet tre av bydelene i Groruddalen. De gikk i forrige uke fra gult til grønt beredskapsnivå. Oslo universitetssykehus (OUS) gjorde det samme uken før.

Begge de to sykehusforetakene hentet personell fra andre avdelinger for å håndtere covid-19-pasientene. Dette personellet tilbakeføres nå gradvis til sine vanlige arbeidsoppgaver.

Men innsatsen mot den tredje bølgen har kostet. Ved OUS ligger de 1300 operasjoner bak budsjett. Sykehusforetaket med 24.000 ansatte har nå kun 20 covid-19-pasienter. Likevel hadde de i forrige uke fremdeles det de kaller 10 prosent nedtrekk på planlagt kirurgi.

Ahus har i løpet av hele pandemien utsatt 2600 operasjoner.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å ta igjen etterslepet.

Det skriver assisterende fagdirektør Øyvind Antonsen ved Ahus i en e–post til Aftenposten.

Utviklingen i smitten og presset på intensivkapasiteten vil påvirke hvor lang tid det vil ta, skriver han. Øyeblikkelig hjelp og kreftoperasjoner blir prioritert.

Ikke så ille som i fjor

Hverken Ahus eller OUS oppgir noen dato for når de kan ha gitt et tilbud til alle dem som er blitt rammet av utsatt behandling.

Det som nå utsettes ved OUS, er det de kaller godartet (benign) kirurgi innen mage, tarm og urinveier på Ullevål. I tillegg er det noe redusert aktivitet innen nevrokirurgi.

– De fleste kirurgiske fagområder er nå tilbake til normal drift. Det arbeides med å ta igjen det som er blitt utsatt. Vi forventer at det nå planlegges slik at vi ikke må utsette planlagte inngrep, skriver medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS i en e-post.

Nedtrekket OUS har hatt våren 2021 er beskjedent sammenlignet med fjoråret, skriver hun.

– Vi forventer å ta dette igjen raskere enn i 2020, skriver Myhren.

Pandemien fikk store konsekvenser for driften av norske sykehus i fjor.

  • Hver dag sto det i snitt 1057 senger tomme på norske sykehus sammenlignet med hvor mange oppholdsdøgn sykehusene hadde året før.
  • Sykehusene hadde 386.000 færre oppholdsdøgn, en nedgang på 11,5 prosent.
  • Den gjennomsnittlige ventetiden på sykehusene har økt og er nå på 64 dager.

Men nå kommer sommeren

OUS opplyser at selv om aktiviteten har vært lavere enn planlagt, så har ventetidene stort sett holdt seg uendret.

– Vi arbeider nå hardt for å ta igjen utsettelser før vi går inn i sommeren hvor aktiviteten går ned, sier Myhren ved OUS.

OUS starter med sommerferieavvikling 15. juni. I fem av sommerukene vil de ligge litt over 50 prosent under normal aktivitet.

For Ahus varer ferieavviklingen normalt fra 21. juni til 31. august.

Da planlegger man alltid færre operasjoner. For dem som allerede har fått utsatt en operasjon, betyr sommerferien enda lengre ventetid, bekrefter Antonsen ved Ahus.

I mars 2020 ble det innført strenge smitteverntiltak ved sykehusene.

Titusener av ansatte. Satt ut av et titall pasienter.

Men hvordan kan Norges største sykehus bli så påvirket av et relativt beskjedent antall pasienter med covid-19?

– Sykehuset drifter all annen aktivitet uten planlagt nedtrekk. Det er kun der hvor kompetanse er kritisk faktor og det er begrenset tilgang på denne at annen drift må vike på grunn av covid-19. Dette gjelder intensivsykepleiere som er nødvendige for å behandle pasienter i respirator, sier Myhren.

Hun påpeker også at driften er tyngre på grunn av smitteverntiltak. I tillegg påvirkes de av uforutsette forhold som ansatte i karantene og pasienter som uteblir av ulike årsaker.

På den positive siden fører nedstengningen av samfunnet til mindre behov for øyeblikkelig hjelp. Både fordi det er lavere infeksjonstrykk generelt og fordi det har vært betydelig færre skader.

Neste steg: utdanne flere intensivsykepleiere

Mangelen på intensivsykepleiere som kan passe på covid-19-syke som ligger i respirator, har vært hodepine nummer én for sykehusene under pandemien.

Covid-19 angriper lungene. Noen pasienter må legges i respirator mens de er i kunstig koma. Noen av dem blir liggende der i flere uker og til og med måneder. Og det hjelper ikke med flere respiratorer dersom man ikke har intensivsykepleiere som kan betjene dem.

De sykeste covid-19-pasientene blir lagt i respirator. Sykepleierne og legene som passer på dem må ha spesialkompetanse.

Å skaffe flere intensivsykepleiere er ikke noe man gjør over natten. Ferdig utdannede sykepleiere må først jobbe som sykepleiere i to år før de kan ta en 1,5 år lang videreutdanning på heltid.

– Første tiltak er å styrke utdanningen. Det er nå etablert flere utdanningsstillinger og praksisplasser, sier Myhren.

OUS og de andre sykehusene i Helse sør-øst har fått i oppdrag å kartlegge situasjonen og komme med forslag til tiltak som kan «styrke intensivkapasitet» og «sikre bemanning og utvikling av denne».