Oslo

Bjørnar Moxnes frikjent i tingretten for å ha lekket Lindeberg-rapport

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ble anmeldt av bystyret.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes (t.v.) med sin advokat Harald Stabell i tingretten under første dag av rettssaken.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

— Dommen er en seier for ytringsfriheten. Jeg som folkevalgt skal være lojal overfor innbyggerne og loven, men ikke overfor vedtak om hemmelighold som mine politikerkollegaer fatter, sier Bjørnar Moxnes til Aftenposten.

Rødt-lederen måtte tilbringe tre dager av valgkampen i tingretten i Oslo. Bakgrunnen er at han 24. januar fjor la ut en delvis usladdet versjon av Kommunerevisjonens rapport om Lindeberg-sakene.

Se en kort forklaring på hva Lindeberg-sakene dreier seg om nederst i saken.

Blir frifunnet i enstemmig kjennelse

Bystyret stemte for å anmelde ham for brudd på taushetsplikten som folkevalgt, etter straffelovens §121 første ledd.

Moxnes blir frifunnet av en enstemmig tingrett, som konkluderer med at hensynet til ytringsfriheten må settes høyt - og at det partilederen i realiteten publiserte var kritikk av forvaltningen.

  • Bakgrunn: Les intervjuet med hjelpepleieren som ble anklaget for overgrep og mistet jobben. Etter mye press fra opposisjonen ble eldrebyråden til slutt nødt til å be om unnskyldning.

- Ikke mulig å nøste seg frem til hvem det var

I rapporten Moxnes offentliggjorde gikk det blant annet frem at pasienten som kom med overgrepsanklagene var dement, hadde vært på isolat og hadde hyppig avføring, men navnet på kvinnen var anonymisert.

Dermed var det kun en liten gruppe som jobbet på sykehjemmet, samt enkelte pårørende til pasienter, som visste hvem kvinnen var.

Retten mener opplysningene Moxnes publiserte ikke var nok til at utenforstående kunne nøste seg frem til hvem det er snakk om.

Retten vurderte også hvor sensitive opplysningene var. De konkluderer med at opplysningene om kvinnens helsetilstand er mindre sensitive enn det som allerede var kjent:

At hun hadde kommet med en voldtektsanklage mot hjelpepleier Stig Berntsen, og at «pasientens helsetilstand må ha vært synlig for dem som var så nær på pasienten at man visste hvem hun var.»

Kritikk av offentlige ledere ikke taushetsbelagt

Under rettssaken trakk aktor også frem fire og en halv side med beskrivelser av hvordan enkelte ansatte hadde opptrådt, som han mente var brudd på taushetsplikten.

Der kom det også frem kritikk mot enkelte ledere på sykehjemmet.

«Retten forstår at det kan være ubehagelig for tjenestemenn å bli eksponert på denne måten, selv uten navn. Retten er likevel av den oppfatning at grensen for det straffbare normalt ikke sammenfaller med hva som er etisk forsvarlig å publisere.» heter det i dommen.

Dette var det også mulig å finne ut gjennom å sammenstille opplysninger i versjonen av rapporten kommunen publiserte, andre dokumenter det var gitt innsyn i og Erling Folkvords bok om Lindeberg-sakene.

Har ikke tatt stilling til anke

Politiadvokat Christer Gangsø sier til NRK at påtalemyndigheten foreløpig ikke har tatt stilling til om de skal anke saken.

— Dommen har kommet etter at jeg dro fra jobb i dag. Vi må først lese gjennom dommen og avgjørelsen om en eventuell anke må også gjennom statsadvokaten i denne type saker. Derfor tror jeg ikke dette vil være avgjort før neste uke, sier politiadvokat Christer Gangsø til NRK.

Lover å jobbe for mer åpenhet i Oslo kommune

Kjennelsen kom dagen etter kommunevalget, hvor Rødt har gjort et svært godt valg hvor de går fra én til tre representanter i bystyret.

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen vil trolig være avhengig av Rødts tre representanter for å få flertall.

- Mitt mål er å presse Raymond Johansen til en åpenhetskultur som Høyre og Fabian Stang aldri ville ha godtatt, sier Moxnes.

— Jeg har hørt i valgkampen at Raymond har gått hardt ut mot byrådets hemmelighold av de 8.000 alvorlige feilene i eldreomsorgen. Nå forventer jeg at vi går fra ord til handling. Det vi har fått er ikke bare en dom over Høyrebyrådets hemmelighold, men også dom over ukultur som strekker seg på tvers av blokkskillen, sier han, og viser til at det kun var SV som stemte mot å anmelde ham.

Hva er Lindeberg-sakene?

Egentlig er Lindeberg-saken flere saker. Den ene handler om hjelpepleier Stig Berntsen, som ble beskyldt for overgrep (se fakta).

Den andre handler om en avdelingssykepleier ved samme institusjon, som i en pressemelding urettmessig ble mistenkt av byrådet for drap. Allerede dagen etter ble mistankene avkreftet.

Lindeberg-saken rullet i flere år, og den endte i en oppvask i bystyret. Kommunerevisjonens rapport tar for seg hele sakskomplekset.

Hverken den offisielle rapporten eller Moxnes' versjon inneholder navn. Hjelpepleier Stig Berntsen mener opplysningene Moxnes offentliggjorde var sentrale i renvaske ham i offentligheten.

— Ingen har hittil greid å vise til hvilke konkrete opplysninger de mener kan identifisere noen, sier Berntsen, som selv har skrevet flere debattinnlegg om saken.

Les også

  1. Aktor krever at Moxnes bøtelegges

  2. Her må Bjørnar Moxnes inn til avhør hos politiet

  3. Bjørnar Moxnes (R) anmeldes for brudd på taushetsplikten