Oslo

Undersøkelse: Oslo er fortsatt en dårlig sykkelby, men den er blitt bedre

Sykling oppleves som kult og trendy, men fortsatt mener én av tre at Oslo er en farlig by å sykle i.

Her i Maridalsveien har syklistene fått et ekstra bredt sykkelfelt, fylt med rød asfalt.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Oslo kommunes sykkelprosjekt har undersøkt hva byens borgere synes om Oslo som sykkelby.

 • Undersøkelsen ble gjort første gang i 2014: Oslofolk sykler selv om de er redde

Undersøkelsen ble gjentatt i år med 450 personer som ble intervjuet.

Fremgang siden 2014

Oslo er blitt bedre for syklister siden forrige undersøkelse ble gjort. Byen oppfattes som litt tryggere å sykle i nå enn for to år siden. Også for barn og eldre.

Men fremdeles er det mange som synes byen er utrygg å sykle i. Én tredjedel av de spurte svarer at de synes byen er utrygg å sykle i.

Dette har skjedd med infrastrukturen siden forrige undersøkelse ble gjort vinteren i 2014.

 • 29 røde sykkelbokser med kort sykkelfelt.
 • 3,5 km med ny sykkelvei/sykkelfelt
 • 3,2 km med bredere felt og rødt dekke

Aftenpostens lesere bidro med forslag til hvilke strekninger som burde få rød asfalt

Og dette har skjedd på vedlikeholdsfronten:

Men det skal mer til før folk er fornøyd ...

 • 35 prosent er enig eller delvis enig i at Oslo som en farlig by å sykle i.
 • Sykkelveinettet oppfattes fortsatt som relativt dårlig.
 • Det er vanskelig og utrygt å sykle i Oslo, spesielt for barn og eldre
 • Vedlikeholdet av sykkelveinettet om sommeren er bare delvis tilfredsstillende. Og dårligere om vinteren enn om sommeren.
 • Det oppleves som vanskelig å finne parkeringsplass til sykkelen og å få sykkelen med på kollektivtransport

Men de aller fleste, ni av ti, synes det er bra at Oslo kommune prøver å få flere til å sykle.

For mange er det viktigste at det er trygt å sykle.

Noen sykler bare hvis det er trygt

67 prosent av dem som sykler sier de sykler uansett standard på veinettet. Det er flest menn i gruppen som sykler uansett standard. Så syklistene i denne gruppen holder seg antakelig på sykkelen uansett føre og tilrettelegging.

Men 33 prosent (en av tre) sykler kun langs trafikksikre ruter. For disse er det med andre ord avgjørende at det finnes trygge og sikre sykkelveinett.

Andelen sykkelreiser ligger bare på 8 prosent. Bystyret har sagt at andelen økes til 16 prosent innen 2025. Byrådet går enda lengre. De har slått fast at andelen sykkelreiser skal ligge på 25 prosent innen 2025. Og da må syklister hentes fra buss, trikk og bil.

Et poeng å kunne komme raskt fram

Det konkluderes med at om man skal velge ett tiltak, så virker trafikksikkerhet å være en større barriere for å få flere til å sykle mer.

– Undersøkelsen viser er jo at hver tredje Osloborger opplever Oslo som en farlig by å sykle i. Hvordan skal du få til at 25 prosent av alle reiser foregår med sykkel, sykkelbyråd Lan Marie Nguyen Berg?

– Vi er allerede i full gang med å bygge ut åtte byruter gjennom byen. Alt i alt skal vi bygge 60 kilometer med sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater innen 2020. Så det vil bli mye bedre for syklister fremover, sier Nguyen Berg.

Les mer om byrutene her

Skal bli tryggere å sykle på bekostning av bilister

Hun presiserer at tiltak som skal få flere til å sykle vil gå utover andre grupper.

– Parkeringsplasser må fjernes for å få plass til byruter for syklister. Vi har også en jobb å gjøre med å drifte sykkelveinettet. Det koster penger å rydde sykkelveiene for grus, blader og snø, sier Berg.

Hun viser til at antall vintersyklister som passerte kommunens sykkeltellere økte med 40 prosent i vinter sammenlignet med året før.

– Dere får kritikk for vedlikeholdet. Hva vil dere gjøre for å bedre det?

– Svarene i undersøkelsen viser at vi har kommet et skritt på veien. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men at folk ønsker at vi skal jobbe med å legge til rette for syklister er positivt. Jeg er glad for at folk støtter at vi gjør grep for syklister, sier hun.

Sykling er blitt trendy og kult

I tillegg til å være et transportmiddel for folk flest, mener Oslofolk at sykling er kult/trendy, fremtidens måte å ta seg fram på i Oslo og for de miljøbevisste. Det er en høyere andel kvinner enn menn som mener dette.

Rundt 1800 parkeringsplasser skal fjernes i Oslo de neste årene

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Sykkelpatruljen
 3. Politikk
 4. Oslo
 5. Samferdsel
 6. Kollektivtransport