Oslo

Vil åpne Tryvannstårnet i 2018

Publikumsgalleriet, som ligger 60 meter over bakkenivået, ble åpnet i 1962. Herfra kan man se til Gaustatoppen og over på svensk side i klarvær. Publikumstårnet har vært stengt siden 2004.

Oslo kommune jobber videre med planene om å få åpnet Tryvannstårnet.

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Nå må det bli fortgang i gjenåpningsplanene, synes byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Les også

- Selg Tryvann for en krone!

I et brev til Bymiljøetaten ber kommunaldirektøren om en fornyet vurdering av mulighetene for åpning av Tryvannstårnet for publikum og tilrettelegging av aktivitet i tårnet. Han vil ha svar allerede innen 10. desember. — Tanken er å få en tilbakemelding på hvilke muligheter som finnes og hva som eventuelt må utbedres, sier byrådssekretær Frida Blomberg.

Kollektivtransport er avgjørende

Styreleder Jan G. Sundt i Tryvann vinterpark sa tidligere i høst at han gjerne medvirker økonomisk til at det skjer noe oppe i Tryvannstårnet, men presiserte at et ordentlig kollektivtilbud må på plass først.

Les også

Blåser liv i spøkelsestårnet

Tryvann er tiltenkt en viktig rolle hvis Oslo får arrangere vinter-OL i 2022. I de foreløpige planene legges det opp til snowboard, kulekjøring og freestyle i vinterparken vis-à-vis det avstengte tårnet. **Men Sundt

Les også

Vil ikke bidra til Oslo-OL

. Årsaken er at kommunen ikke har sørget for god nok kollektivdekning opp til skisenteret.**

Ifølge direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten jobber etaten videre med gjenåpningsplanene sine selv om Sundt har annonsert at han ikke vil samarbeide om OL-søknaden.

Invitere interessenter

— Sundt ønsker å se helhetlig på kollektivløsning og en reåpning av tårnet. Vi er enig med Sundt om at vi må ha et ordentlig transporttilbud opp til Tryvann, men vi må også legge ordinære økonomiske kalkyler til grunn for en slik løsning. Vi vil nå tenke konseptuelt og så invitere ulike interessenter til en konkurranse og et samarbeid med kommunen for å se hva som kan gjøres i tårnet, sier Edvardsen

Les også

Egon sikler på Tryvannstårnet

Han ønsker seg kultur, mat og drikke i tårnet og satser på en reåpning av tårnet i 2018. For noen uker siden

Les også

«Noen som vedder imot?»

Kjersti Løken Stavrum til champagne oppe i tårnet i 2018.— Invitasjonen står selvfølgelig ved lag. Jeg gleder meg til en topp kveld. Jeg tror vi tar en flaske Dom Pérignon, sier Edvardsen.