Oslo

- Må godta å bli avvist

Illustrasjonsbilde fra Ullevål Universitetssykehus.

Gravide som ønsker å føde på Ullevål universitetssykehus, må godta å bli henvist til et annet sykehus, mener helseminister Sylvia Brustad.

  • Forf>
  • <forf>kristin Kornberg <

Statsråden måtte i Stortingets spørretime i går svare for den sprengte fødekapasiteten på Ullevål universitetssykehus, som Aften har omtalt i en rekke artikler. Altfor mange kvinner ønsker å føde på Ullevål, og på grunn av mangel på kapasitet måtte sykehuset i fjor avvise 2000 kvinner som søkte om fødeplass der. Helsepolitikere i Oslo samt pasientombudet og fylkeslegen har reagert på at kvinnene ikke har et reelt fritt sykehusvalg, men må ta til takke med fødested der det er plass, på sykehuset i Lørenskog, Asker eller Fredrikstad. Stortingsrepresentant Sonja Sjøli (h) spurte helseministeren i går om hva hun vil gjøre for å sikre at gravide kvinner skal få et reelt valg av fødested.

Må godta annet sted

— Så langt det er mulig må vi legge til rette for at kvinner skal få oppfylt ønskene sine om hvor de vil føde. Men samtidig er pasientrettighetsloven utformet slik at hvis det ikke er plass, i dette tilfellet ved Ullevål, må man godta å få tilbud et annet sted for å få forsvarlig fødselshjelp, svarte Brustad. Hun tok ikke selv et klart standpunkt til hvordan fritt sykehusvalg skal praktiseres for gravide kvinner, men viste til Helse Øst.

Beskjed i god tid

— Jeg har tillit til at Helse Øst vil utvikle helheten i fødetilbudet slik at kvinnenes ønsker i størst mulig grad imøtekommes, sa Brustad fra Stortingets talerstol. Brustad understrekte at gravide må få informasjon i god tid hvis det ønskede sykehuset ikke har plass på fødetidspunktet. - Pasienten skal få tilbud om fødeplass ved et annet sykehus. Det bør skje på forhånd, ikke når fødselen nærmest er i gang, sa Brustad, som skulle ønske sykehuset kunne innfri flere ønsker enn det som gjøres i dag. I begynnelsen av februar skrev Aften om to jordmødre, Helene Habberstad og Anette Huitfeldt, som ønsker å etablere en fødestue i lokalene til gamle Rikshospitalet i Pilestredet. Det har helseministeren merket seg med interesse, og er positiv til å utvide fødekapasiteten i Oslo. - Det forventes at de i hvert fall kan ta unna 300 fødsler i året. Dette tiltaket synes jeg bør oppmuntres. Jeg er stadig i samtale med både Helse Øst og de andre helseforetakene, og vi er helt enige om at dette prosjektet er svært interessant og vil bli vurdert nærmere, sa helseministeren.

Les også

  1. Gravid i Oslo? Kom til oss!

  2. Fødende skal få nei i tide

  3. Vil gi Oslo-kvinner nytt fødetilbud

  4. 2000 fødende kvinner avvist

  5. Denne uken blir 40 avvist